Aktuality


22. října 2020
→ K dnešku byl proveden facelift celého soupisu tak, aby jednotlivé záznamy v každém řazení byly jasně odděleny tenkou linkou, což by mělo usnadnit procházení.

→ V soupisu dokumentárních a animovaných filmů došlo k velkému doplnění informací u prvních dokumentů natáčených na šú formát v letech 1956–1958. Ke každému z těchto filmů jsem prošel dobové tiskové materiály (produkční či distribuční) i pozdější soupisy a evidence a pokusil se sestavit jejich co nejúplnější specifikace; ať už jde o upřesnění názvů, jména tvůrců, technické údaje kopií, způsoby distribuce aj., některé údaje případně ještě komentuji v poznámkách. To vše lze najít po kliknutí na odkaz „detaily“ u každého takto zpracovaného filmu. Na rozdíl od hraných filmů, u nichž jsou údaje většinou již velmi dobře katalogizované, je u dokumentární tvorby (byť se v tomto případě jedná jen o její minoritní šú část) o podobný přehled informací zatím nouze. Další aktualizace budou přibývat chronologicky, takže na řadě jsou nyní snímky z roku 1959 atd.


12. října 2020
→ V soupisu dokumentárních a animovaných filmů byly podstatně upřesněny informace (název, použitý materiál aj.) k širokoúhlým dokumentům natočeným v letech 1956 a 1957, tedy v době, kdy se u nás s šú formátem buď experimentovalo nebo nesměle začínalo. Jedná se o tituly SVÁTEČNÍ DEN, PRAŽSKÉ NÁLADY, PRAŽSKÉ NOKTURNO, PŘEHLÍDKA 9. KVĚTNA, ŠKODA 440, KRÁLOVSKÝ HRAD ZVÍKOV, MÁJOVÉ DNY 1957 a NÁVŠTĚVA Z BRATRSKÉ ZEMĚ. K nim jsem ještě podobně ověřil údaje k filmu MĚSTO V NOCI z roku 1960. U všech těchto filmů jsem doplnil dostupné údaje o díle a tvůrcích a odkázal na bibliografii, z níž jsem vycházel. Zájemci toto všechno naleznou v soupisu u jednotlivých titulů pod odkazem „detaily“. Postupně bych chtěl podobným způsobem zpracovat všechny dokumenty. Upřednostnil jsem je v tomto směru před hranou tvorbou, protože o té dokumentární je běžně k dispozici podstatně méně detailů. Ideální by bylo ještě připojit ověření, jaké kopie se dochovaly ve sbírkách NFA.


5. října 2020
→ Soupis širokoúhlých hraných filmů byl doplněn o kompletní šú produkci z let 2009–2011 (celkem 14 filmů). Nezařazeny zůstaly jen snímky HURVÍNEK NA SCÉNĚ (2010, r. David Havel, Martin Klásek), který lze jen těžko označit za „film“ v kinematografickém slova smyslu, protože je sice český a širokoúhlý, ale jde jen o záznam divadelního představení z kamery postavené na stativu; a snímek PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY (2009, r. Roberto Faenza), kde je podle mne míra české koprodukce příliš malá (spíš technická než tvůrčí). Celkem je nyní v soupisu 263 titulů. Ze stejného období 2008–2011 byl do soupisu dokumentárních a animovaných filmů připsán černobílý dokument KRÁTKÁ DLOUHÁ CESTA (2009, r. Martin Hanzlíček), který má (podle všech mnou nalezených ukázek ) formát obrazu 1:2.
Ze starších snímků byl do stejného soupisu dokumentů doplněn i film LENIN ŽIJE (1971, r. Kristián Topič), vzniklý v souvislosti s produkcí hraného filmu KLÍČ (1971, r. Vladimír Čech). K tomuto dokumentu vypisuji i několik dalších informací na samostatné stránce. Soupis dokumentárních a animovaných filmů nyní obsahuje 68 titulů.


22. září 2020
→ Do soupisu širokoúhlých hraných filmů byla doplněna mimořádná porce celkem 68 českých širokoúhlých filmů z let 2012–2020. Protože doplněných filmů je opravdu hodně, proti zatímním zvyklostem je v této aktualizační zprávě jmenovitě nevypisuji. Nicméně pro upřesnění doplňuji, že jde o výsledek kompletního přehlédnutí české filmové produkce z uvedených let. Pokud mi tedy něco za toto období uniko, mělo by jít opravdu jen o jednotliviny. Soupis hraných filmů tak nyní obsahuje 249 titulů. Ze stejného období byl také doplněn loutkový film MALÝ PÁN (2015), soupis dokumentárních a animovaných filmů tak má nyní 66 položek. – Z let 2012–2020 jsem do soupisu hraných filmů po váhání nakonec nezařadil snímky V TICHU (2014), ANTHROPOID (2016) a AMNESTIE (2019), protože míra podílu české koprodukce mi u nich přišla natolik malá, že bych je mezi „české“ filmy nezařazoval. Naopak jsem do soupisu zařadil snímek LOVCI A OBĚTI (2015), který podle všech kopií a ukázek co jsem našel sice není natočený v cinemascope (1:2,35), ale proti současnému „standardu“ 1:1,85 je přece jen o něco širší, má formát 1:2,1. – S tím vším mi u většiny současné filmové produkce vytanulo několik specifik, která proti starší produkci komplikují zařazování nových filmů do tohoto soupisu tak, jak byl zamýšlen a vytvořen. Nabízí se tedy zcela relevantní otázka, zda-li soupis k nějakému roku neuzavřít a nadále se věnovat jen jeho „cizelování“.


5. srpna 2020
→ Do soupisu širokoúhlých hraných filmů byly doplněny filmy HABERMANNŮV MLÝN (2010) a ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE (2014). Soupis tak obsahuje 181 titulů.


4. července 2020
→ Do soupisu širokoúhlých hraných filmů byly doplněny dva filmy Filipa Renče: NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ (2007) a ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI (2018). Soupis tak nyní obsahuje 179 titulů.


6. května 2020
→ Do soupisu širokoúhlých filmů jsem doplnil loutkový film DCERA (2019, r. Daria Kashcheeva). V soupisu širokoúhlých dokumentárních a animovaných filmů tak je nyní 65 titulů.


7. dubna 2020
→ Do soupisu širokoúhlých dokumentárních filmů jsem doplnil snímek POD SNĚŽKOU JE VŠEDNÍ DEN (1961, r. Jan Špáta), který jednak vůbec nezmiňují některé Špátovy filmografie (v těch zpravidla jeho režijní tituly začínají filmem NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ /1964/; proto v připojeném odkazu zařazuji i základní údaje o filmu), a především: ani dobové materiály neuvádí, že film je natočený v obrazovém formátu 1:2,35. Za upozornění, případně za pomoc při zjišťování a ověřování údajů děkuji Pavlu Hypiusovi, Miloši Fryšovi a Janu Křipačovi.


27. února 2020
→ Soupis hraných filmů doplněn o filmy ZEMSKÝ RÁJ TO NAPOHLED (2009) a ŠPINDL (2017) a o kolekci filmů Jana Hřebejka HOREM PÁDEM (2004), KRÁSKA V NESNÁZÍCH (2006), U MĚ DOBRÝ (2008), NESTYDA (2008), KAWASAKIHO RŮŽE (2009), NEVINNOST (2011), SVATÁ ČTVEŘICE (2012), ODPAD MĚSTO SMRT (2012), ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ (2014) a trilogii ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL / DEZERTÉR / NÁPADNÍK (2017). Počet hraných filmů v soupisu se tak zvýšil na 177 titulů.


3. února 2020
→ Celý „Soupis“ převeden do nového jednotného vzhledu stránek Nostalghia.cz. – Do oddílu Hrané filmy nově přidány filmy KUKY SE VRACÍ (2010), TŘI BRATŘI (2014), LÍDA BAAROVÁ (2016), PO STRNIŠTI BOS (2017), HASTRMAN (2018), ZLATÝ PODRAZ (2018), TOMAN (2018) a NABARVENÉ PTÁČE (2019). Počet hraných filmů v soupisu se tak zvýšil na 163 titulů.


* * *


24. listopadu 2013
→ Na samostatnou stránku jsem doplnil několik poznámek k filmu JOHANES DOKTOR FAUST (1958), k němuž jsem v uplynulých týdnech vedl korespondenci vztahující se k obrazovému formátu tohoto filmu. – Do oddílu Hrané filmy nově přidán snímek ANDĚLSKÁ TVÁŘ (2002). Počet hraných filmů v soupisu se tak zvýšil na 155 titulů.


2. října 2013
→ K dnešnímu dni byl celý soupis zásadně doplněn a přepracován, především rozšířením o dokumentární tvorbu a slovenské filmy (hrané i dokumentární). Byly vytvořeny nové tematické oddíly stránek - Hrané filmy, Dokumenty a animované filmy a Slovenské širokoúhlé filmy, samostatně přístupné z horního menu. Detaily o jejich obsahu popisuji v upraveném textu Úvodu. Současně byl vytvořen samostatný oddíl Literatura, který obsahuje seznam literatury použité pro vytváření soupisů. – Do soupisu hraných filmů byl doplněn snímek KUŘE MELANCHOLIK (1999). Soupisy tak k dnešnímu dni obsahují 154 hraných filmů, 63 dokumentárních a animovaných filmů a 29 slovenských filmů (16 dlouhých hraných, 13 krátkých a dokumentárních).


20. srpna 2013
→ V soupisu upřesněn údaj o formátu negativu u snímku VOJTĚCH ŘEČENÝ SIROTEK (1989) režiséra Zdeňka Tyce. Formát negativu (1:2,35) byl znovu ověřen v NFA.


15. srpna 2013
→ Do soupisu byl doplněn snímek SVĚDECTVÍ MRTVÝCH OČÍ (1971) Otakara Fuky. Soupis k dnešnímu dni obsahuje 154 filmových titulů.


1. srpna 2013
→ Do soupisu byly doplněny filmy SMRT NA CUKROVÉM OSTROVĚ (1961), MLČENÍ (1963), NA LANĚ (1963), SVATBA S PODMÍNKOU (1965) a SVATEJ Z KREJCÁRKU (1969). Soupis k dnešnímu dni obsahuje 153 filmových titulů.


30. července 2013
→ Ve stávajícím spupisu byly doplněny poznámky o distribuci filmů VYSOKÁ MODRÁ ZEĎ, SOKOLOVO a OSVOBOZENÍ PRAHY na formátu 70mm. Podle katalogu Český hraný film VI. (1981-1993) byly kompletně doplněny filmy vzniklé do roku 1993: KAŽDÉMU JEHO NEBE, PYTLÁCI, V PODSTATĚ JSME NORMÁLNÍ, FAVORITŮV DEN, NOC SMARAGDOVÉHO MĚSÍCE, ANDĚL SVÁDÍ ĎÁBLA, HORKÁ KAŠE, LATINSKÁ AMERIKA, STRAŠIDELNÝ DŮM, MASSEBA, MUKA OBRAZNOSTI, STAVENÍ a DŮM NA ZBOURÁNÍ, čímž byla dokončena základní část soupisu hrané tvorby (za pomoc díky DVDFreak!). U v seznamu již dříve zařazeného snímku VOJTĚCH ŘEČENÝ SIROTEK byla doplněna informace v poznámce. Nově byly doplněny některé filmy vzniklé po roce 1993: POSTEL, TMAVOMODRÝ SVĚT, BATHORY, HLÍDAČ Č. 47, KARAMAZOVI, TOBRUK a 3 SEZONY V PEKLE. Stávající seznam hraných širokoúhlých filmů k dnešnímu dni obsahuje 148 titulů.


26. července 2013
→ Zveřejněn seznam Soupis českých širokoúhlých filmů na stránkách Nostalghia.cz. V některých parametrech jde zatím o provizorium (viz úvodní text). Stávající seznam zatím obsahuje 148 titulů z let 1957–2009.


Soupis českých širokoúhlých filmů podle:
název l rok výroby l režie l čb/bar.
* * *
TOPlist


© 2002-2024 Nostalghia.cz
© 2002-2024 Petr Gajdošík

[Facebook] [Twitter]