Aktuality
24. listopadu 2013
Na samostatnou stránku jsem doplnil několik poznámek k filmu Johanes doktor Faust (1958), k němuž jsem v uplynulých týdnech vedl korespondenci vztahující se k obrazovému formátu tohoto filmu. – Do oddílu Hrané filmy nově přidán snímek Andělská tvář (2002). Počet hraných filmů v soupisu se tak zvýšil na 155 titulů.


2. října 2013
K dnešnímu dni byl celý soupis zásadně doplněn a přepracován, především rozšířením o dokumentární tvorbu a slovenské filmy (hrané i dokumentární). Byly vytvořeny nové tematické oddíly stránek - Hrané filmy, Dokumenty a animované filmy a Slovenské širokoúhlé filmy, samostatně přístupné z horního menu. Detaily o jejich obsahu popisuji v upraveném textu Úvodu. Současně byl vytvořen samostatný oddíl Literatura, který obsahuje seznam literatury použité pro vytváření soupisů. – Do soupisu hraných filmů byl doplněn snímek Kuře melancholik (1999). Soupisy tak k dnešnímu dni obsahují 154 hraných filmů, 63 dokumentárních a animovaných filmů a 29 slovenských filmů (16 dlouhých hraných, 13 krátkých a dokumentárních).


20. srpna 2013
V soupisu upřesněn údaj o formátu negativu u snímku Vojtěch řečený sirotek (1989) režiséra Zdeňka Tyce. Formát negativu (1:2,35) byl znovu ověřen v NFA.


15. srpna 2013
Do soupisu byl doplněn snímek Svědectví mrtvých očí (1971) Otakara Fuky. Soupis k dnešnímu dni obsahuje 154 filmových titulů.


1. srpna 2013
Do soupisu byly doplněny filmy Smrt na Cukrovém ostrově (1961), Mlčení (1963), Na laně (1963), Svatba s podmínkou (1965) a Svatej z krejcárku (1969). Soupis k dnešnímu dni obsahuje 153 filmových titulů.


30. července 2013
Ve stávajícím spupisu byly doplněny poznámky o distribuci filmů Vysoká modrá zeď, Sokolovo a Osvobození Prahy na formátu 70mm. Podle katalogu Český hraný film VI. (1981-1993) byly kompletně doplněny filmy vzniklé do roku 1993: Každému jeho nebe, Pytláci, V podstatě jsme normální, Favoritův den, Noc smaragdového měsíce, Anděl svádí ďábla, Horká kaše, Latinská Amerika, Strašidelný dům, Masseba, Muka obraznosti, Stavení a Dům na zbourání, čímž byla dokončena základní část soupisu hrané tvorby (za pomoc díky DVDFreak!). U v seznamu již dříve zařazeného snímku Vojtěch řečený sirotek byla doplněna informace v poznámce. Nově byly doplněny některé filmy vzniklé po roce 1993: Postel, Tmavomodrý svět, Bathory, Hlídač
č. 47, Karamazovi, Tobruk
a 3 sezony v pekle. Stávající seznam hraných širokoúhlých filmů k dnešnímu dni obsahuje 148 titulů.


26. července 2013
Zveřejněn seznam Soupis českých širokoúhlých filmů na stránkách Nostalghia.cz. V některých parametrech jde zatím o provizorium (viz úvodní text). Stávající seznam zatím obsahuje 148 titulů z let 1957–2009.


Soupis českých širokoúhlých filmů podle:
název l rok výroby l režie l čb/bar.


TOPlist

Nostalghia.cz - stránky věnované bývalým andělům
Autorem textů P. Gajdošík (není-li výslovně uvedený jiný autor)
Petr Gajdošík © 2001-2016