Recenze DVD: Dvakrát Jacques Rivette:
KRÁSNÁ HAŠTEŘILKA, PŘÍBĚH MARIE A JULIENAKRÁSNÁ HAŠTEŘILKA
Francie 1991, 229 min.
2 DVD - Region 2
Zóna - Aerofilms 2008
bar., 1.30:1, francouzsky DD 2.0 (stereo), české titulky (Hana Janovská)
Bonusy: trailer, textová biografie J. Rivetta

O filmu KRÁSNÁ HAŠTEŘILKA se ve filmové publicistice přemýšlelo už snad ve všech možných souvislostech. Buď jako o filmu o malířství nebo v univerzálnějším pojetí jako o zachycování procesu vzniku uměleckého díla, také ovšem jako o autoportrétu Jacquese Rivetta nebo i o díle, v němž povstala trojjediná bytost malíře Frenhofera (není to myšleno v náboženském kontextu), tvořená režisérem Rivettem, hercem Michelem Piccolim a malířem Bernardem Dufourem, autorem obrazových kompozic z filmu, jehož ruce jsou v něm přítomny v detailních záběrech. Jak je dostatečně známo, Dufourovy malířské postupy, zejména práci s modelkou v ateliéru ale Rivette často přizpůsoboval svým vlastním představám a došlo tak k prolnutí Dufourovy tvorby, Rivettova záměru a Piccoliho ztvárnění ve fiktivní postavě Frenhofera.

Film, jehož výchozím materiálem byl motiv z novely Honoré de Balzaca Neznámé mistrovské dílo, trvá téměř 4 hodiny, ale režisérovi se u něj podařilo to, co málokterému jinému tvůrci. Dokázal svým „experimentem“ natolik strhnout, že divák se mnohdy cele rozplyne v dlouhých statických záběrech, v nichž se děje „jen“ to, že se na filmovém/malířském plátně míhá ruka umělce a postupně tvoří z fragmentů nový celek. Fascinace procesem tvorby je místy natolik silná, že dává zapomenout i na vlastní „děj“, na sice poněkud skryté, ale důležité vztahy a motivace jednotlivých postav. Jejich rozbor, ať už skrze jejich vlastní jednání nebo ve vztahu k obrazovým motivům z Frenhoferova ateliéru, poskytuje mnoho dalších úvahových rovin a pohledů na film. (Na druhou stranu musím připomenout, že jsem se setkal i s názory aktivních umělců, výtvarníků, kteří u KRÁSNÉ HAŠTEŘILKY nezávisle na sobě tvrdili, že proces umělecké tvorby zachycený ve filmu je naprosto nereálný.)

Film vznikl ve dvou verzích, v plné autorské verzi dlouhé 229 minut a ve zkrácené distribuční verzi dlouhé 120 minut a přejmenované na Divertimento. Nejedná se přitom o klasický distribuční sestřih dlouhé verze, ale o suverénní dílo, v němž byly leckdy použity i jiné záběry než ve verzi dlouhé (podrobněji o tom viz článek Krásná hašteřilka versus Divertimento ve Fantomu č. 46). České vydání na DVD nabízí plnou autorskou verzi, rozdělenou na dva disky obdobně, jako všechny předchozí zahraniční edice. (Pro úplnost dodávám, že v březnu 2008 vyšel film pod titulem KRÁSNÁ HAŠTEŘILKA ve Francii znovu, dosavadní údaje ale hovoří o jednodiskovém vydání, takže s určitostí nelze říci o jakou verzi se jedná.)

Přiznám se, že jedním z nejočekávanějších okamžiků na zóních discích v edici Netuctové filmy jsou pro mne chvíle, kdy se mi před očima na obrazovce rozběhnou úvodní pasáže celého disku, ono vstupní entrée, kde se obvykle na nějakém motivickém pozadí z filmu prolínají loga vydavatelů. Vždy jsem zvědavý, jakou minimalistickou polohu vydavatel zvolil tentokrát (protože vždy je zde patrná snaha o co nejjednodušší vystižení atmosféry filmu), jaký detail si vybral. A obvykle, stejně jako u KRÁSNÉ HAŠTEŘILKY, se ve svých představách netrefím a jsem překvapen jednoduchostí a výstižností motivu, v němž tentokrát hraje roli hlavně zvuk skřípání malířova pera načrtávajícího na hrubém papíru první linie studie k budoucímu obrazu. - Film vyšel na dvou discích, které respektují dvě části filmu, oddělené autorem i pro kinoprojekci krátkou přestávkou (titulkem „Pětiminutová přestávka před další pózou“). Český disk je vytvořen z jediného dostupného přepisu, použitého i pro tři zahraniční dvoudiskové edice (francouzskou, britskou a americkou). Jeho kvalitu lze považovat za důstojnou, má přirozené barevné podání a kontrast a pro mne osobně je důležité, že zachovává i charakteristické vlastnosti projekce z filmového pásu - určitou zrnitost a místy nepatrné chvění obrazu; u starších snímků (neuvěřitelné, KRÁSNÉ HAŠTEŘILCE je už 17 let!) se mi to zdá příjemnější než předigitalizovaný obraz některých moderních přepisů starších snímků. Celkovým podáním se obraz českého disku blíží spíš britské edici než americkému vydání, což je dobře, protože zámořská edice je nepatrně rozostřená. V některých zahraničních recenzích jsem se dočetl, že evropská vydání mají na rozdíl od amerického poněkud tmavší obraz, ale mě osobně to připadá zajímavější než hodně rozsvícený, ale prostorově poněkud plochý obraz amerického disku. Srovnání je možné si prohlédnout na DVDBeaver. Originální francouzský zvuk na českém disku je v DD 2.0 a je doplněn českými titulky, jejichž základem byly titulky pro distribuční kopii (Hana Janovská) a v nichž jsem si nevšiml jediné chyby.

České vydání kopíruje své zahraniční předchůdce i v kombinaci dvouvrst- vého a jednovrstvého disku (1. disk dual layer, 2. disk single). Čeho se ovšem na rozdíl od zahraničních edic nedočkáme jsou bonusové materiály, k jejichž nezařazení vedl vydavatele komplikovaný způsob jednání s francouzskou stranou (na každý bonus se musí kupovat vydavatelská práva samostatně). Jedná se zejména o rozhovor s režisérem, v němž Rivette mj. přibližuje rozdíly mezi oběma verzemi filmu a důvody proč vznikly a pak rozhovor se spoluscenáristy Pascalem Bonitzerem a Christine Laurentovou. Český disk nabízí z doplňkových materiálů jen trailer a čtyřstránkovou textovou biografii Jacquese Rivetta. Menu se drží povedené grafiky obalu, která myslím tentokrát nadchne i odpůrce minimalistického řešení přebalů řady Netuctové filmy. A potisk samotných plastových kotoučků je pro mne v této řadě vůbec jedním z nejzdařilejších.

KRÁSNÁ HAŠTEŘILKA je co do volby titulu i jeho zpracování opět precizní vydavatelský počin. Sám si nedovedu představit, kde jinde než v „netuctovce“ by u nás takový film vyšel, což ostatně platí o všech titulech doposud vydaných v této kolekci.


Příběh Marie a Juliena (Zóna - Aerofilms 2008) PŘÍBĚH MARIE A JULIENA
Francie - Itálie 2003, 145 min.
DVD - Region 2
Zóna - Aerofilms 2008
bar., 1.85:1 (anamorfní), francouzsky DD 2.0 (stereo), DD 5.1, české titulky (Vlasta Dufková)
Bonusy: trailer

Psát recenzi na disk, který se vlastně nedostane do normálního prodeje, je poněkud zvláštní situace. Disk s filmem Jacquese Rivetta PŘÍBĚH MARIE A JULIENA totiž vyšel pouze jako bonusový disk (zdarma) k prvním 333 prodaným dvoudiskům s KRÁSNOU HAŠTEŘILKOU a do volného prodeje se po vyprodání tohoto limitovaného nákladu již nikdy nedostane. Objednání KRÁSNÉ HAŠTEŘILKY je možné na samostatné stránce vydavatele, v době psaní této recenze ale už bylo všech 333 kusů s přibaleným diskem PŘÍBĚH MARIE A JULIENA na předobjednávkách vyprodáno a KRÁSNÁ HAŠTEŘILKA jde zakoupit už pouze samostaně (viz výše).

České publikum zná i tento Rivettův snímek z nedávného uvedení do klubové distribuce (od roku 2005 péčí Národního filmového archivu, monopol do roku 2010). O filmu se lze v recenzích dočíst přívlastky jako „vrcholný, syntéza autorova díla, Rivettův největší výkon od dob Céliny a Julie...“ ad. Nedokázal bych PŘÍBĚH MARIE A JULIENA takto extrémně posoudit, uznávám ale, že film je to výjimečný. Prvoplánově je příběhem vcelku všedního osamělého muže, hodináře, do jehož života vstupují dvě záhadné ženy, tajemná madam X a posléze Marie, která se Julienovi projektuje ve dvou odlišných podobách - vášnivé a lásce oddané partnerky nebo chladné a odtažité bytosti stojící mimo reálný čas. A právě čas je tou veličinou, která je sice až v druhém plánu díla, ale hraje zásadní roli. Je více než symbolické, že právě Rivette natočil film „o čase“ a že jeho hrdinou učinil hodináře. Autorovy filmy jsou proslulé svou často extrémní délkou, která je dána využíváním času jako svébytné estetické hodnoty. Dlouhé sekvence jeho filmů dávají divákům možnost je prožít v celé jejich kráse, bez zkracujících střihů. Prakticky ve všech jeho filmech je čas jako „estetická kategorie“ přítomen a PŘÍBĚH MARIE A JULIENA, příběh lásky, která ruší smrtonosný čas, tak lze chápat symbolicky i v kontextu celé Rivettovy filmografie. Osobně se ale musím přiznat, že i přes velké sympatie k tomuto snímku je mi bližší například nejednoznačnější KRÁSNÁ HAŠTEŘILKA, uchovávající si i skrze velké množství recenzí a analýz stále určitou míru záhadnosti, nepřístupnosti a neodhalenosti. U PŘÍBĚHU MARIE A JULIENA se i přes rozkrývání mnoha významových rovin (vzniklých namnoze uměle, díky členění vyprávění do několika časových/snových linií) stále nemohu zbavit jakéhosi despektu k jeho romantizujícímu nádechu, danému jak „milostnou“ historií obou hrdinů, tak i ve filmu přítomnými duchařskými motivy, které vedou k psychoanalytickým úvahám o hrdinech.

České DVD nabízí film v anamorfním přepisu použitém také pro francouzské i britské vydání. Jeho obraz je příjemný a přirozený, čistý, bez kazů, ale zachovává si charakter obrazu z filmového pásu (obdobně jako u KRÁSNÉ HAŠTEŘILKY, viz výše). Barevnost se nese v tlumených odstínech. Obraz není dodatečně prosvětlován, což přispívá k jeho přirozenosti, ale na druhé straně to má dopad na tmavé scény, natáčené bez umělého dosvětlování. Ty vycházejí na DVD, na rozdíl od kinoprojekce, barevně poněkud zkresleněji, se slabým nádechem zelené. Z určitého pohledu v tom ale lze vidět spíš klady než zápory. Výstižně to komentuje recenzent na DVDBeaver, když píše o tom, že v době, kdy jsou americké filmy vyráběny už předem univerzálně tak, aby byly schopné projekce na jakémkoli zobrazovači dnes i v budoucnu (a třeba i v celém Vesmíru), natáčí Rivette filmy určené hlavně pro kinodistribuci, do kinosálů kde je jejich pravé místo. Společně s těmito slovy tak lze přijmout názor, že obraz na DVD je nejlepší, jaký lze u tohoto přepisu bez dodatečných digitálních úprav dosáhnout.

Zvuk je na disku uložen ve dvou verzích - v originálním stereu (DD 2.0) a v remixu DD 5.1, který je ale na zadní efekty velmi úsporný (což je spíš příjemné). České titulky (Vlasta Dufková) jsou bezchybné, bonusová část disku nabízí pouze trailer.

[Na Nostalghia.cz publikováno 29. 6. 2008]Odkazy:

 • Zóna - eshop
 • Netuctové filmy č. 9 (s dárkem za věrnost) [ Zóna ]
 • Dva v ceně jednoho v předprodeji od zítřka [ Zóna ]
 • Fantom č. 46 - speciál Jacques Rivette
 • Krásná hašteřilka a malířství [ Fantom ]
 • Krásná hašteřilka versus Divertimento [ Fantom ]
 • Odlesky paralelních světů. Příběh Marie a Juliena Jacquese Rivetta [ Fantom ]
 • Filmy Jacquese Rivetta na DVD [ Fantom ]
 • Krásná hašteřilka - Filmový přehled
 • Příběh Marie a Juliena - distribuční list NFA


 • * * *
  TOPlist


  © 2002-2022 Nostalghia.cz
  © 2002-2022 Petr Gajdošík

  [Facebook] [Twitter]