Recenze DVD: HISTOIRE(S) DU CINÉMA


HISTOIRE(S) DU CINÉMA
Francie 1989-1998, 264 min.
4 DVD - Region 0
Gaumont 2007
čb/bar., 1.33:1, francouzsky DD 2.0, anglické titulky (vypínatelné)
Bonusy: tisková konference v Cannes 1988 (13 min.), tisková konference v Cannes 1997 (27 min.), 2x50 LET FRANCOUZSKÉHO FILMU (1995, 50 min.)

V asi měsíc staré recenzi DVD Four Short Films jsem napsal, že „filmové eseje Jeana-Luca Godarda jsou patrně nejcharakterističtějším filmovým útvarem jeho pozdní tvorby„ a že „nejslavnějším dílem tohoto druhu jsou bezesporu Příběh(y) filmu“ z let 1989-1998. O tomto monumentálním díle se na Nostalghia.cz psalo již několikrát, nejvíce v souvislosti s českým vydáním knižní verze Godardova díla Příběh(y) filmu na podzim roku 2006. To vše dohromady tedy dává snad celkem podrobnou představu o tom, co PŘÍBĚH(Y) FILMU jsou a mě to v této chvíli šetří čas a energii se o nich znovu detailněji rozepisovat. Opakovat se nechci a říkat totéž jinými slovy také ne. Zbýval by tedy jen nástin vlastních dojmů, protože PŘÍBĚH(Y) jsem v takto úplné podobě viděl poprvé. Jenže je tu „potíž“: PŘÍBĚH(Y) se vzpouzejí i sebemenšímu popisu, jsou neuchopitelné, nezařaditelné, proplouvají myslí jako průzračný vodopád, ale nedají se zastavit. V paměti zůstává změť dojmů, vypálených do ní na hodně dlouhou dobu, koláž vyvolaná uhrančivou směsí obrazu a hudby v níž se dramatické momenty střídají s až srdcervoucími motivy beroucími dech. Godard komponoval PŘÍBĚH(Y) jako symfonii, jejím dirigentem je on sám, jeho hlas a klapot psacího stroje. V každém okamžiku je film mnohovrstevný, na diváka se hrnou obrazy, někdy je jich i víc nejednou, hudební motivy, titulky a komentář, spíše recitace. Jednotlivé části této symfonie přecházejí plynule jedna do druhé, ze vzájemného mísení vzniká nový celek. Opravdu si nedovedu představit, že bych dokázal o vlastních PŘÍBĚZÍCH napsat něco popisného. Vzpírá se to nejen mé omezené představivosti, ale i principu tohoto díla. Zůstává jen nesmazatelný dojem z něčeho velikého a pak možná touha hledět z okna do dáli na kopce Českého středohoří a po vzoru Jiřího Cieslara „ambulovat“... Orientačně snad může posloužit několik obrazových ukázek, které jsem zpracoval do malé fotogalerie.

PŘÍBĚH(Y) FILMU čekaly na svou DVD edici několik let. Gaumont jejich vydání několikrát odložil, nakonec se diváci dočkali v dubnu 2007. PŘÍBĚH(Y) vyšly v mimořádně vkusně vyvedeném čtyřdiskovém boxsetu, v němž jsou na čtyřech discích rozmístěny čtyři díly (každý po dvou částech), na prvních dvou jsou pak navíc jako bonusy záznamy z tiskových konferencí J.-L. Godarda v Cannes 1988, resp. 1997 a na čtvrtém je zařazen Godardův střihový dokument 2x50 LET FRANCOUZSKÉHO FILMU z roku 1995.

Samotné PŘÍBĚH(Y) jsou v originálním televizním fullscreenu s původním francouzským zvukem v DD 2.0 a s možností si zapnout anglické titulky. Právě jejich existence na tomto DVD byla jedním z důvodů zdržení edice (Gaumont je původně vůbec neplánoval, inu „sladká Francie“). Vlastní anglické titulky jsou ve větší části shodné s českým knižním vydáním. Kniha tedy může velmi dobře posloužit místo nich. Je ale třeba mít na paměti, že knižní verze není jen přepisem té filmové. Jde o dvě zcela samostatné podoby jednoho uměleckého díla. Filmová verze pracuje i s obrazem a hudbou a tak je někdy mezi jednotlivými knižními odstavci ve filmové verzi značný úsek obrazu, který titulky nepokrývají. Jedná se o pasáže, kde zní obvykle dialog/monolog z filmových ukázek nebo z různých zvukových záznamů namíchaných do zvukové stopy. Pro film mají nepochybně význam, stejně jako řada francouzských titulků a slovních přesmyček, jimiž Godard obraz prokládá. Anglický překlad ale nemají. Titulky tak kopírují povícero jen Godardův komentář, ve značné části filmu je budete postrádat. Vysvětlení může být několik. Napadá mě třeba to, že pro jejich tvorbu byl využit anglický překlad knižní verze a nové titulky dodělány nebyly a nebo že z blíže neurčených důvodů Godard překlad čehokoliv jiného než doprovodného komentáře nechtěl (i u knižní verze si například nepřál překlad originálních francouzských citací). Obrazová i zvuková kvalita přepisu je velmi dobrá.


Záznamy z tiskových konferencí v Cannes jsou pouze ve francouzštině bez titulků. Pouze u toho z roku 1988 sám J.-L. Godard seznamuje na úvod přítomné krátce se svým projektem PŘÍBĚHŮ v angličtině (zde jsou do obrazu vloženy francouzské titulky), odpovědi už jsou ale jen francouzsky.

Téměř hodinový střihový dokument 2x50 LET FRANCOUZSKÉHO FILMU je vytvořen ze stejné matérie jako PŘÍBĚH(Y), obdobným postupem a technikou. Godard se zde jen úžeji soustředí na film a „příběh“ Francie. Značný prostor ve filmu dostal herec Michel Piccoli, jedna z francouzských hereckých ikon, ale také záběry a fotografie z filmů, francozští impressionisté, portréty tvůrců a osobností francouzské kinematografie (ukázky též v malé fotogalerii).

Box PŘÍBĚH(Y) FILMU je krásný, oblaží člověka jakoby novou energií a pokud máte k filmu i citový vztah, tak nepochybně i emocemi. I to je film. Neboť, slovy J.-L. Godarda,

   „na nejvzdálenejší hranici
   září krása
   nejvzdálenějších vzdáleností
   září v člověku
   přesahuje poznání
   snadno přesahuje otázku
   pochopitelnou jen pohledem
   jednota světa založená na kráse...“

[Na Nostalghia.cz publikováno 18. 5. 2007]


Po shlédnutí kompletní podoby tohoto mimořádného díla o to víc lituji, že zatím nedojde k vydání české verze celého boxu. Podle vyjádření nakladatelství Camera obscura jsou finanční požadavky francouzského distributora v současné době totiž tak ohromné, že činí české vydání prakticky nemožným. Možná časem...

[ fotogalerie ]


* * *
TOPlist


© 2002-2024 Nostalghia.cz
© 2002-2024 Petr Gajdošík

[Facebook] [Twitter]