...podtitulem Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě, který se koná již několik let a nese v podtitulu právě výše zmíněný slogan "Myslet filmem".

Autor těchto (stejnojmenných) stránek došel k jejich názvu jinými cestami a bez vědomí výše zmíněné souvislosti s jihlavským festivalem. Nicméně jak se při vzájemném objasnění s organizátory festivalu ukázalo, oběma jde o obdobné věci, o vnímání filmu jako prostředku či formy přemýšlení.

www.dokument-festival.cz