TOPlist
Texty
K filmu Kapsář
Na internetových stránkách timcawkwell.co.uk je k přečtení zajímavé srovnání střihové skladby několika okamžiků Bressonova filmu Kapsář (Pickpocket, 1959) a Fullerova dramatu Pickup on South Street (1953). Autorem je Tim Cawkwell, který se ještě o něco dříve obdobným způsobem zabýval srovnáním výrazu Kapsáře a Pressburgerova filmu The Small Back Room (1949) (jeho srovnání též viz výše uvedený odkaz). V obou případech došel k zajímavému objevu shod ve střihové skladbě nebo ve významové kompozici záběrů dějově i významově příbuzných scén. (Mimochodem to ostře kontrastuje s Bressonovou zásadou, kterou sám režisér několikrát zdůrazňoval, a to že se skoro na žádné filmy nedívá. Tuto Bressonovu stylizaci ale prohlédli už dříve francouzští novináři.)
Tim Cawkwell došel na základě svého srovnání obou starších filmů k názoru, že Bresson musel tyto filmy vidět a jejich řešení obdobných situací, které později přinesl scénář Kapsáře (dle tradice inspirovaného Dostojevského Zločinem a trestem), ho natolik zaujalo, že je použil ve svém filmu. Obecně vzato nelze říct, že by Bresson od svých předchůdců opisoval. Ať už jde o scénu sblížení hlavních hrdinů nebo o sekvenci kapesní krádeže, ve všech třech filmech je příbuznost ztvárnění spíše stylovým a logickým vyprávěcím postupem nebo znakem dokonale zvládnutého stylu. K níže uvedeným ukázkám, převzatým z autorova webu, odkazuji na celý text jeho zamyšlení (anglicky) na stránkách timcawkwell.co.uk.

The Small Back Room (1949) Kapsář (1959)
Susan slyší Sammyho kroky Michel slyší kroky vězeňské stráže přinášející
dopis od Jeanne
Sammy touží po Susane Michel touží po Jeanne
Vykoupení
Pickup on South Street (1953) Kapsář (1959)
Ukázky převzaty z timcawkwell.co.uk

[publikováno: 6. 2. 2009]

nahoru© 2002-2024 Nostalghia.cz
© 2002-2024 Petr Gajdošík

[Facebook] [Twitter]