Odkazy


Luis Bunuel ( www.luisbunuel.org)
Španělský web, na kterém naleznete prakticky vše, co je o Buñuelovi potřeba vědět. Život, dílo, filmy, knihy atd. Předností stránek je zdařilé grafické provedení v němž se i přes řadu drobných grafických prvků a vyobrazení dobře orientuje (nevýhodou může být pomalé načítání), obsahově ucelené informace a často originální obrazový doprovod, který tvoří nejen fotografie z filmů, ale i z Buñuelova života a také, pro nás prakticky nedosažitelné ukázky rukopisů scénářů (i když je nutné říci, že jde pouze o ilustrativní doprovod, takže širšího využití se asi nedočká). Určitě přínosnou a zajímavou je sekce nazvaná "exposición", kde si můžete prohlédnout některá obrazová díla, inspirovaná Buñuelovými filmy.

Luis Bunuel ( www.luisbunuel.com)
Jen pokus o anglicky psanou internetovou centrálu Luise Buñuela. Z filmografie a bibliografie zde naleznete jen zlomek, popisky jsou velmi stručné, stránky mají sice zajímavou, ale poněkud zbytečnou grafiku menu. Náhledy knih a videokazet se scénáři a některými filmy, které měly tu čest být vydány.

Chaotic cinema - Surreal and Cult films ( www.wayney.pwp.blueyonder.co.uk/bunuel.htm)
Vynikající anglické stránky věnující se surrealistickým a "kultovním" filmům. Luis Buñuel figuruje mezi pěti "nej" režiséry, kteří mají na stránkách svůj portrét (dále Lynch, Greenaway, Romero, Jodorowsky). Stručný životopis, mozaiku citátů L.B. a mozaiku citátů o L.B. doplňuje výběr zásadních Buñuelových filmů. K mání jsou nejen krátké synopse příběhu a opět citáty, ale také scénáře a galerie fotografiií. Zvláštní prostor dostává Andaluský pes - celá spousta obrázků, řada komentářů a krátká videosekvence s nejbrutálnější scénou v historii kinematografie. Pokud máte chuť, můžete koukat stále znova…

Truth - In - Cinema - Quest ( www.hal-pc.org/~questers/HOME7.html)
Mysticky a zároveň přeplácaně vyhlížející stránky jakýchsi univerzálních "hledačů pravdy". O L.B. si máme možnost přečíst esej nazvaný "Kinematografie pasti ve věku zbabělosti - Hledání vyšší pravdy".

Western Conecticut State University ( vax.wcsu.edu/~MCCARNEY/fva/Luis_Bunuel.html)
Velmi střídmé stránky v angličtině. Nekompletní filmografii a bibliografii doplňuje zhruba stránkový životopis. Z filmů je "větší" pozornost věnována Andaluskému psovi a poměrně překvapivě také Šimonovi na poušti.

Strictly Film School ( www.filmref.com/directors/dirpages/bunuel.html)
Zásadní stránka věnující se stěžejním dílům světové umělecké kinematografie. Režiséři (kterých několik desítek) jsou sdružováni do skupin nejen podle působení v určité etapě filmové historie, ale také dle témat, která v jejich díle rezonují. Buñuel se objevuje v tématickém okruhu "Láska/ Zrada" a současně v okruhu "Obsese / Psychologické studie". Pod jeho jménem nalézáme portréty pěti jeho filmů. Každému z nich (Zločinný život Archibalda De La Cruz, Anděl zkázy, Kráska dne, Nenápadný půvab buržoasie, Tajemný předmět touhy) je věnována stránková studie. Studie jsou velmi kvalitní a na poměrně nevelkém prostoru postihují základní rysy toho kterého filmu. Ve spojení s vynikající grafickou úrovní před sebou máme jedny z nejlepších stránek o "náročnějších" filmech vůbec.

Truth - In - Cinema - Quest ( frenchfilms.topcities.com/lbunuel_aff0.html)
Stránka s uspokojivým designem obsahuje středně dlouhé anotace k nejslavnějším Buñuelovým filmům, nechybí obligátní hvězdičkové hodnocení, informace o štábu a obsazení a také několik obrázků. Za zmínku stojí celá řada originálních plakátů (které bohužel nejdou zvětšit).

Berkeley University Library ( www.lib.berkeley.edu/MRC/Bunuelbib.html)
Archiv knihovny univerzity v Berkeley nabízí naprosto vyčerpávající seznam Buñuelovké cizojazyčné literatury. Bibliografie obsahuje knihy a novinové články nejen o Buñuelově osobnosti a celkovém díle, ale také o jednotlivých filmech.

Foreign Films ( www.foreignfilms.com/person.asp?person_id=1016&hp=1)
Obdoba většího a známějšího www.imdb.com. Najdete zde přehled všech Buñuelových filmů, po rozkliknutí se objeví tvůrci, obsazení, hvězdičkové hodnocení a komentáře diváků.

nahoru

Jan Jílek © 2003-2010
design a webmastering: Petr Gajdošík © 2003-2010