TOPlist
Krásný podzimní den
Nick Wrigley
(český překlad článku "Late Autumn" z Masters of Cinema)

Autor (Nick Wrigley) psal svůj článek sice jako reakci na vydání DVD s filmem Krásný podzimní den (Late Autumn) u hongkongské společnosti Panorama, ale text je spíše obecnějším zamyšlením nad současným stavem produkce filmů Jasudžira Ozua na nosičích DVD.
Jedná se o mimořádný okamžik. Více než 20 let se Ozuovi fanoušci patlali s pěti nebo šesti generacemi kopií na VHS, vyprodukovaných australskou SBS z TV vysílání (mj. i jediného zdroje anglických titulků pro vzácný Ozuův film, než je začal dělat dnes již zaniklý britský FilmFour). Dnes, v roce stoletého Ozuova výročí (narodil se 1903) se strhl celosvětový závod s vydáváním Ozuových filmů na DVD. Byly vylisovány zcela nové nosiče s filmy, k nimž vlastní práva společnost Shochiku v Japonsku, vznikla kolekce pro putovní retrospektivy. Shochiku uvolnil první DVDset v září 2003 (souprava #1 nebo #6, další by měly následovat), ale všechna tato vydání neobsahují anglické titulky. Hongkongská společnost Panorama získala od Shochiku licence pro hongkongský trh a jako u většiny jejich DVD obsahují i ty s filmy J. Ozua anglické titulky (bohužel vůbec ne ideální překlady). Jejich britským a francouzským koncesionářům budou práva uvolněna až po stoletém výročí, v roce 2004. Západu se tak nepodařilo dostat Ozuovy filmy na disky během jeho stoletého výročí (výjimkou je Příběh z Tokia, 2-disk z Criterion Collection).

Krásný podzimní den nikdy nebyl uvolněn pro VHS nebo Laserdisk. Obecně je považovaný za jednu z Ozuových komedií a dříve jej bylo opravdu těžké objevit ve složitém světě obchodu s VHS. Prvním shlédnutí je ale extrémně vzrušující, film má krásný obraz.

Téma je Ozuovo stálé a oblíbené, provdání člena rodiny. Neobvyklostí je, že v Krásném podzimním dni se vše odehrává kolem vdovy a její dcery, jíž mají manželství zařídit tři významní obchodníci, přátelé vdovina manžela. Ve filmu je hodně zápletek a je možná mnohem více odlehčený než jiné Ozuovy filmy. Je ale také mimořádně komický. Na konci natáčení v roce 1960 si Ozu napsal do deníku, že se cítí velmi unavený a chybí mu energie. Nejspíš se jednalo o první příznaky rakoviny hrtanu, které podlehl v den jeho šedesátých narozenin (12. prosince 1963).

V rozhovoru o Krásném podzimním dni Ozu řekl, že "v tomto světě, lidé milují nejjednodušší věci. Věci se mohou jevit komplikovaně, ale kdo pozná esenci života, náhle může žít jednoduše. To je to, co jsem chtěl vyjádřit. Je snadné stvořit drama pomocí emocí, naléhavé a smějící se vyměnit za smutek nebo radost. Dokonce i když jsou city dobře vyjádřené neznamená to, že charakter osobnosti byl řádně představen. Dlouho jsem odstraňoval všechny dramatické elementy, chtěl jsem vyjádřit smutek bez slz, zmocnit se smyslu života bez žádného intenzivního emočního vzepětí. U sourozenců Todovy rodiny, jsem usiloval o tento účinek. Takový přístup ale není snadný. K dosažení podobného účinku se Krásný podzimní den jeví jako přijatelný."

V Panoramě se připravuje řada dalších Ozuových disků, ale jejich počáteční počin trpí obrazovým šumem a problematickými podtitulky. Zdaleka nejhorším diskem ovšem je Podzimní odpoledne. V době psaní tohoto článku vyšly již Krásný podzimní den, Podzimní odpoledne a Dobrý den. Předjaří, Příběh z Tokia a Chuť čaje a rýže jsou před vydáním. Příjemné je, že hongkongské disky stojí zhruba $15US, proti $200US za japonské boxsety (bez anglických titulků). Kromě toho lze získat criterionské zvláštní vydán Příběhu z Tokia s úžasným dokumentem Kazuo Inoueho I Lived, But...

Ti, kdo si mohou přehrávat disky z Panoramy (Region 3) mají teď jedinečnou příležitost - ovšem s vědomím bídných titulků. Ti, kdo si nemohou přehrát cizí DVD nemusí své útrpné čekání také prodlužovat, protože na trhu už je řada multiregionálních DVD přehrávačů.

Jednou se snad dočkáme dne, kdy se bude všichni smát tomu, že existovaly nějaké DVD "regiony". DVD Fórum by se mělo stydět za rozdělení světa do vlastních svěracích kazajek. Nenechte se zastavit! Bez ohledu na to, co říkají, není multiregionální technika nic ilegálního.

[přeložil Petr Gajdošík, 12. 12. 2003]

top© 2002-2024 Nostalghia.cz
© 2002-2024 Petr Gajdošík

[Facebook] [Twitter]