© Photo by M. Vardanov of Parajanov: The Last Spring
TOPlist
Česká bibliografie
Knihy a články
Ašik-Kerib
distribuční list
Filmový přehled 1991, č. 3, s. 3-4.
Barva granátového jablka
distribuční list
Filmový přehled 1983, č. 5, s. 5-6.
Brož, J. - Frída, M.
666 profilů zahraničních režisérů
heslo Paradžanov
ČFÚ, Praha 1977, s. 258.
-bv-
Glosy
Film a doba 1970, č. 1, s. 4.
[sken]
-bv-
Glosy
Film a doba 1970, č. 4, s. 174-175.
[sken]
-bv-
Glosy
Film a doba 1970, č. 11, s. 565.
[sken]
Encyklopédia filmu
heslo Paradžanov
Obzor, Bratislava1993, s. 616.
Hála, Tomáš
Vývoj poetiky ve filmech Sergeje Paradžanova. (Vrcholné období 1964–1990)
Diplomová práce. Praha, katedra filmové vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 2000.
Hála, Tomáš
Segej Paradžanov, básník filmu
Cinepur, roč. 12, č. 28, červenec 2003, s. 20-21.
Hála, Tomáš (ed.)
Z rozhovorů o Sergeji Paradžanovovi
Cinepur, roč. 12, č. 28, červenec 2003, s. 122-123.
Kopaněvová, Galina
Dílo a osud Sergeje Paradžanova
Film a doba 36, 1990, č. 12, s. 664-668.
Kopaněvová, Galina
Ašik-Kerib
Program pražského Filmového klubu 1992, březen.
[celý text]
Kopaněvová, Galina
Barva granátového jablka
Program pražského Filmového klubu 1992, prosinec.
[celý text]
Legenda o Suramské pevnosti
distribuční list
Filmový přehled 1988, č. 5, s. 13-14.
Paradžanov, Sergej
Zpověď
Film a doba 12, 1966, č. 6, s. 317-323.
[celý text]
Paradžanov, Sergej
Labutí jezero - Zóna
ukázka z literárního scénáře
Film a doba 36, 1990, č. 12, s. 669-671.
[celý text]
Sovietska kinematografia osemdesiatych rokov
SFÚ, Bratislava 1987, s. 21-27.
Sovietska kinematografia osemdesiatych rokov III.
SFÚ, Bratislava 1989, s. 6-8.
Stíny zapomenutých předků
distribuční list
Filmový přehled 1967, č. 3.
Suchánek, Vladimír
Topografie transcendentních souřadnic filmového obrazu
(kapitola o Barvě granátového jablka)
Olomouc 2002, s. 669-670.
[jako samostatná studie viz oddíl Texty]
Jiné
Mychajlo Kocjubynskyj
Stíny zapomenutých předků
Vyšehrad, Praha 1985, 200 s.
[anotace]
top

Nostalghia.cz - stránky věnované bývalým andělům
Autorem textů P. Gajdošík (není-li výslovně uvedený jiný autor)
Petr Gajdošík © 2001-2016