Magda Španihelová: Screen Dance

Ediční řadu Akta F nakladatelství Casablanca a Filozofické fakulty UK Praha rozšířil koncem roku 2010 nový titul, práce Magdy Španihelové Screen Dance. Samotný název napovídá, že tématem knihy je tanec a film, případně taneční film. Podtitul Tělo pro kameru pak tématický záběr rozšiřuje na roli, pojetí a vnímání lidského těla ve filmu.

Magda Španihelová: Screen Dance Téma práce je natolik speciální, že k ní v tuzemské filmovědné produkci asi nenajdeme analogii. Je v tomto směru průkopnická, i když autorka sama ji nepovažuje za komplexní dějiny screen dance, ale spíš za jakousi revizi základních východisek a rozpracování některých "fenoménů zobrazování pohybujícího se těla". První kapitola Tělo a obraz má spíše teoretický charakter, věnuje se vymezení pojmů tělo, obraz, pohyb, vnímání těla a pohybu v lidské mysli (Tělo a pohyb jako základ lidské zkušenosti), sociálnímu rozměru pohybu a průsečíkům tance a (filmového) obrazu, který se zde historicky hledá už v počátcích fotografie. I druhá kapitola Tělo a tanec přitáhne spíš lidi z oboru: zaobírá se vývojem a popisem tanečních technik, od počátků klasického tance, tohoto "esteticky zvládnutého pohybu", přes moderní tanec až k abstraktnímu výrazu.

Pro řadového čtenáře (kam se řadím i já) bude nejzajímavější asi třetí oddíl knihy Tanec ve filmu. Ve stručném historickém přehledu je zde předneseno jakési "kompendium tance v dějinách kinematografie", od počátků němého filmu, kde v grotesce i v meziválečném expresionismu hrálo pohybující se tělo velmi důležitou roli pro vyjádření motivů, jež nebylo možné interpretovat zvukem, přes americké taneční filmy 30. a 40. let až k Bernsteinovské WEST SIDE STORY, Fosseho hraným filmům jako alternativě sblížení jevištního tance s filmem či k saurovsko-gadesovským "tanečním laboratořím" KRVAVÁ SVATBA, CARMEN a ČARODĚJNÁ LÁSKA.

Vlastní pojem screen dance se pak v nejmodernějším pojetí vztahuje na filmy, kde je tanec nebo pohyb přímo koncipovaný pro filmové plátno. Proto se tato skupina filmů označuje někdy také jako "choreocinema" a od všech předchozích zmínek se vyznačuje značnou mírou stylizace a abstrakce a nekonvenční prací s filmovým prostorem. To vše předurčuje tyto filmy především pro experimentální a nekomerční oblast. Autorka v této části dále rozvádí vztahy mezi zobrazením těla a filmovou technologií, jejich vzájemné ovlivňování či dokonce prostupování.

Předmětem zájmu ale není jen tanec, ale vůbec tělo "jako výchozí materiál". Proto jsou v práci samostatné kapitoly věnované "pracujícímu tělu" (na příkladu experimentálního dokumentu ZIDANE: PORTRÉT 21. STOLETÍ), symbolickému vnímání těla, jeho kinetice, gestice, detailním záběrům, sexualitě, rozdílnému vnímání ženského a mužského elementu v tanci, abstrakci apod. Text je doprovázen názornými obrazovými ukázkami, odkazy apoznámkami pod čarou, v závěru je kniha doplněna soupisem literatury (zahrnujícím nejen literaturu "taneční" a filmovou, ale i práce obecné teorie estetiky) a rejstříkem filmů. Formát a grafika zapadají do podoby ediční řady Akta F.

Nejlevnější způsob jak si knihu pořídit je nákup přímo u vydavatele za cenu 180 Kč (včetně poštovného).

 • oficiální stránky vydavatele - www.icasablanca.cz

  Magda Španihelová
  Screen Dance
  Casablanca
  Praha 2010
  139 str.
  ISBN 978-80-87292-09-9

  [ Na Nostalghia.cz publikováno: 9. 9. 2011 ]

 • TOPlist

  Nostalghia.cz - stránky věnované bývalým andělům
  Autorem textů P. Gajdošík (není-li výslovně uvedený jiný autor)
  Petr Gajdošík © 2001-2016