Vladimír Suchánek
Topografie transcendentních souřadnic filmového obrazu
Obsah:
P R O L O G4
KAPITOLA I8
BRAVE NEW WORLD8
KÝČ JAKO PARANOIA KRÁSY8
NA POČÁTKU BYLO SLOVO23
GENEZE UMĚLECKÉHO VÝRAZU A OBSAHU29
PRAMENY UMĚLECKÉ TVORBY29
ÚSVIT UMĚLECKÝCH DĚJIN31
PRVNÍ MOŽNOST32
DRUHÁ MOŽNOST36
PRAMEN - PROSTŘEDNÍK - SVĚDECTVÍ42
ZAHRADA POZEMSKÝCH ROZKOŠÍ44
ZAVŘENÝ OLTÁŘNÍ TRIPTYCH45
OTEVŘENÝ OLTÁŘNÍ TRIPTYCH46
POHYB JAKO ZÁKLADNÍ PRINCIP SPIRITUALITY OBRAZU50
POHYB53
DYNAMIKA, STATIČNOST A SMĚŘOVÁNÍ60
KAPITOLA II72
VÝRAZOVÉ PROSTŘEDKY UMĚLECKÉHO FILMU JAKO ESTETICKO-SPIRITUÁLNÍ JAZYK72
BARVA JAKO INTUITIVNÍ BRÁNA MYSTAGOGICKÉHO POZNÁNÍ73
ZVUK - ČLOVĚK JAKO HUDEBNÍ NÁSTROJ88
HUDBA JAKO ČLOVĚK90
OBRAZ-SYMBOL104
EMOCIONÁLNÍ POZNÁNÍ107
KAPITOLA III111
REALITA SVĚTA JAKO VĚROHODNÝ FILMOVÝ111
FUNDAMENTÁLNÍ OTÁZKY FILMOVÉHO DOKUMENTU111
DETAIL112
STŘIH113
TRANSFORMACE - METAMORFÓZA - TRANSSUBSTANCIACE114
"DOKUMENTÁRNÍ FILM"115
TVORBA116
DOKUMENTARITA FILMU I.121
DOKUMENTARITA FILMU II.123
ZVUK132
KAPITOLA IV137
NADĚJE JAKO SOUČÁST MYSTAGOGICKÉ, ESCHATOLOGICKÉ A SOTERIOLOGICKÉ KONCEPCE UMĚLECKÉHO FILMU137
DVĚ ÚVAHY K PROBLEMATICE TRANSCENDENCE FILMOVÉHO UMĚLECKÉHO OBRAZU VE FILMECH ANDREJE TARKOVSKÉHO137
ÚVAHA PRVNÍ - IMAGO MUNDI137
PANENSTVÍ (JAKO OČIŠTĚNÍ "KONVERZE" A PŘIJETÍ OBĚTI):143
SVOBODA UVNITŘ HIERARCHICKÝCH VZTAHOVÝCH HODNOT (SEN A SNĚNÍ)145
ÚVAHA DRUHÁ - IMAGO DEI148
NADĚJE - SOTERIOLOGICKÁ SKUTEČNOST UMĚLECKÉHO DÍLA. Oběť - přijetí bolesti osobní odpovědnosti - křížová cesta.148
EVA148
SÁRA148
MYSTICKÁ OBĚŤ ŽENY (ČLOVĚKA) JAKO MATKY, JE OBĚTÍ SYNA149
NÁVRAT DOMŮ JAKO SOTERIOLOGICKÝ (ESCHATOLOGICKÝ) ÚBĚŽNÍK SPÁSY153
IMAGO MUNDI = IMAGO DEI155
KAPITOLA V156
KRAJINA BYTÍ JAKO METANOIA156
METANOIA - OBRÁCENÍ A PUTOVÁNÍ JAKO NÁVRAT DO KRAJINY BYTÍ.156
PUTOVÁNÍ - VYZNÁNÍ - PROMĚNĚNÍ I.157
NEVĚSTO KRÁSNÁ, DEJ MI PÍT
MARKETA LAZAROVÁ
164
ČAS PANENSKÉ KRVE168
PROLOMIT VLNY (Lars von Trier, Dánsko-Francie 1996)174
KÝČ JAKO PRAVDA, PRAVDA JAKO KÝČ?175
STABAT MATER DOLOROSA177
PUTOVÁNÍ - VYZNÁNÍ - PROMĚNĚNÍ III.180
POUŠŤ A TICHO I.
Hledání Boží tváře v umělecké vizi.
(Touha jako "utrpení zhmotňované" formy)
180
ANDREJ RUBLJOV (Andrej Tarkovskij, SSSR/Rusko 1966)181
PUTOVÁNÍ - VYZNÁNÍ - PROMĚNĚNÍ IV.186
POUŠŤ A TICHO II.
(Bolest osamělosti a mlčení bolesti)
190
BARVA GRANÁTOVÉHO JABLKA192
SMYSL BYTÍ I. TROJJEDINOST VYJEVOVÁNÍ BYTÍ A JSOUCNA JAKO JEDNOTY. (SLOVO JAKO POJMENOVÁNÍ SMYSLU - POEZIE)200
KAPITOLA VI205
SOUHVĚZDÍ TOUHY
ANDREJ TARKOVSKIJ - UMĚLECKÉ DÍLO JAKO OBRAZ DUCHOVNÍHO POZNÁNÍ205
VLASTNICTVÍ UNIVERSA (Světlo ducha)205
Manželství (matrimonium)209
ANDREJ RUBLJOV: "VYZNÁNÍ VÍRY" (SSSR 1966)216
SOLARIS: "NÁVRAT K OTCI" (SSSR 1971)216
ZRCADLO: "ZPOVĚĎ" (SSSR 1975)216
STALKER: "KŘEST" (SSSR 1979)216
NOSTALGIE: "ANAMNÉSIS" (SSSR-Itálie 1983)216
OBĚŤ: "CHCI BÝT TVŮJ SYN" (Švédsko-Velká Británie-Francie 1986)216
KAPITOLA VII220
OSA DRAMATURGICKÉ SPIRÁLY VE FILMECH220
ANDREJE TARKOVSKÉHO (I.)220
TEMATICKÉ OKRUHY (I.)221
KRAJINA JAKO OBRAZ STAVU DUŠE221
ANDREJ RUBLJOV221
SOLARIS222
STALKER224
NOSTALGIE226
POSEL - ANDĚL - PRŮVODCE - SVĚDEK228
ANDREJ RUBLJOV228
SOLARIS228
STALKER229
NOSTALGIE231
MATKA (MYSTICKÁ LÁSKA - VYVOLENOST K BOŽSTVÍ)233
ANDREJ RUBLJOV233
SOLARIS235
STALKER236
NOSTALGIE237
ANAMNÉSIS239
ANDREJ RUBLJOV239
SOLARIS239
STALKER240
NOSTALGIE242
KAPITOLA VIII246
OSA DRAMATURGICKÉ SPIRÁLY VE FILMECH ANDREJE TARKOVSKÉHO (II)246
TEMATICKÉ OKRUHY (II.)246
Z R C A D L O - SEBEIDENTIFIKUJÍCÍ SVĚTELNÝ TVAR, DYNAMICKY TOTOŽNÝ S PROSTOREM (I.)246
SYNOVSTVÍ (NÁVRAT, KRAJINA ZTRACENÉHO RÁJE)252
RUBLJOV252
SOLARIS253
STALKER255
NOSTALGIE256
KŘEST(ZPOVĚĎ, MODLITBA, VODA + OHEŇ)258
RUBLJOV258
SOLARIS259
STALKER260
NOSTALGIE261
MANŽELSTVÍ (SVATBY JAKO SJEDNOCENÍ)263
RUBLJOV263
SOLARIS264
STALKER264
NOSTALGIE265
OBRAZ BOŽÍ JAKO KRAJINA SRDCE - IKONA266
RUBLJOV266
SOLARIS267
STALKER268
NOSTALGIE270
O B Ě Ť - SEBEIDENTIFIKUJÍCÍ SVĚTELNÝ TVAR DYNAMICKY TOTOŽNÝ S PROSTOREM (II.)273
E P I L O G279
BIBLIOGRAFIE (VÝBĚR)280
REJSTŘÍK JMENNÝ286
REJSTŘÍK VĚCNÝ293
REJSTŘÍK UMĚLECKÝCH DĚL303
OBSAH305
Na Nostalghia.cz publikováno se souhlasem autora