Nostalghia.cz, ver. 2020


K dnešnímu dni získávají stránky Nostalghia.cz nový vzhled. Po letech odmlky, kdy byla část vstupního portálu překlopena do prostředí služby Blogspot a většina samotných stránek zůstávala umrtvená, především z důvodu mého zaneprázdnění, jsem se konečně dostal k zásadnějším úpravám. Jejich společným jmenovatelem je hlavně „Úklid“. A to velký.

Stránky Nostalghia.cz byly spuštěny v roce 2002 a od té doby přinášely nejen zprávy o „filmových andělech“, ale také informace z tehdy se rozvíjejícího boomu DVD nebo aktuálního filmového dění doma i ve světě. Postupně docházelo k různým proměnám a rozšiřování stránek (stručný přehled úprav zde). Přibližně v letech 2009/2010 ale začala intenzita jejich aktualizace slábnout až se časem editace zastavila úplně. Důvody tkvěly v mém časovém vytížení, ať už soukromém či pracovním. Nepominutelným faktorem tohoto „mlčení“ byla i několikaletá práce na knize o Františku Vláčilovi, která mi postupně vyplňovala všechen volný čas. Některé části tak byly oficiálně ukončeny (Nostalgická dívídítéka), u jiných jsem se časovou tíseň pokoušel „sanovat“ využitím automatizovanější služby (Blogspot), k nějaké úspoře času to ale stejně nevedlo.

Za léta provozu (ale i „neprovozu“) domény se na ní nahromadilo nejen hodně textového a obrazového materiálu, ale také různého balastu a smetí. Některé části fungují už dlouho provizorně nebo vůbec, hodně započatých úprav zůstalo nedotaženo. Vizuálně dnes vše působí tak trochu jako zhmotněné rčení „každý pes jiná ves“. Na jedné straně si uvědomuji své osobní možnosti, které provoz webu limitují (čas), současně ale nechci vše uzavírat způsobem, kdy nechám stránky ležet a bez jediného zásahu je opustím. Přece jen jsem s nimi strávil velký kus života, některým tématům se stále věnuji a rovněž doufám, že cenné informace přinesly i čtenářům. V mých úvahách „jak dál“ hrál roli také současný stav internetu, který se proti době, kdy stránky Nostalghia.cz začínaly, ohromně změnil. Na „filmovém“ internetu a v tématech, jimž se stránky Nostalghia.cz věnují, došlo k bouřlivému vývoji a já si v uplynulých letech často říkal,
má-li vůbec ještě smysl uvažovat o znovuoživení Nostalghia.cz, když lze na síti najít podstatně kvalitnější alternativy a z mé strany by docházelo jen ke zbytečnému dublování. Navíc jsem usoudil, že některá témata mě časem přestala natolik oslovovat, že nemám důvod se jim dále věnovat.

Výsledkem tohoto rozvažování „zda-li a jak dál“ je tedy rozhodnutí k radikálnímu řezu: dále pokračovat pouze v těch tématech, která jsou podle mne původní a originální, nebo k nim mám osobní vztah, to vše samozřejmě jen v míře, v jaké se tomu mohu věnovat. Vše ostatní sice zůstane zachováno, ale uloží se do archivu.

Zachovat a oživit provoz bych tedy chtěl u základního portálu Nostalghia.cz, dále u příležitostných speciálů Galerie, Příloha Nostalghia.cz (dříve Myslet filmem) a Soupisu českých širokoúhlých filmů, z andělských stránek samozřejmě u stránek o Františku Vláčilovi a Andreji Tarkovském (zatímco Vláčilovy stránky jsou již kompletně redesignovány, u Tarkovského tento proces právě probíhá). U některých andělských stránek ještě nejsem zcela rozhodnut (Bresson, Antonioni), u většiny ale dojde k definitivnímu uzavření. Budou převedeny do „archivních“ kopií, které budou sice přístupné jako nyní, ale dále už nerozvíjené.

Této redukci odpovídá i nová „grafika“, která je vlastně – skoro žádná... Chtěl jsem vše sjednotit do jednoho vzhledu, co nejúspornějšího. Nakonec jsem odboural i těch několik původně vyprojektovaných linek a zůstala jen bílá stránka s textem, kdy se jednotlivé části odlišují jen svým názvem v horním rohu. Trochu zde hrála roli má averze k moderním trendům webového designu (velké obrazové tapety, nová písma, vzhledově možná „zajímavá“, ale často bez plné české znakové sady), ještě více ale vědomí účelnosti a přehlednosti. Proto jsem také zvolil písmo „Courier“, které sice nevyniká designovou krásou, ale vyhovuje mi jeho neproporcionalita a možná i tak trochu „imitace“ psacího stroje, což odpovídá mým archivářským záměrům.

Do nového vzhledu byly tedy překlopeny všechny části, které jsem výše zmínil jako nadále „živé“ (stránky o Andreji Tarkovském zatím zůstavají ve starém designu, jejich převod ještě nějakou dobu potrvá, přece jen jsou obsáhlejší než cokoli jiného na doméně Nostalghia.cz). Z toho bych zvláště upozornil na „staronový“ speciál Příloha Nostalghia.cz, který je pouze novým názvem pro původní oddíl Myslet filmem. Nový název mi přijde výstižnější, obsah zůstal zachován, byl jen převeden do nové grafiky (především u textů s poznámkami pod čarou jsem se snažil nějak nově vymyslet přístupnost poznámek souběžně s textem). Původní adresy článků také stále fungují, jen návštěvníka automaticky přesměrují do nové Přílohy. Doufám, že v Příloze se brzy začnou objevovat další přírůstky. Naprosté renovace se pak dostalo stránkám o Františku Vláčilovi, kde vedle vzhledu došlo k zásadnímu doplnění a rozšíření obsahu. Více o tom najdete na samotných stránkách. Do nové grafiky byla převedena už i Nostalgická dívídítéka, přestože je od roku 2010 oficiálně ukončena. (Když jsem její obsah převáděl, tak jsem sám žasnul, kolik toho je, u některých recenzovaných disků jsem už úplně zapomněl, že jsem je kdy viděl.)

Pro oznamování aktualizací jsem na stránkách Nostalghia.cz nějakou dobu užíval systém RSS. Nefungovalo to ale dobře, měl jsem s tím víc práce než bych čekal a tak jsem od toho časem upustil. Tento stav bude trvat i nadále, mé programátorské schopnosti nejsou takové, abych to do nových stránek zvládl smysluplně implementovat. Novinky proto budu nadále oznamovat jen v prostředí Twitteru nebo Facebooku, ostatní zájemci se budou muset na Nostalghia.cz sem tam kouknout z vlastního zájmu. ;-)

A závěrem jedna ediční poznámka: převáděné texty nebyly nijak upravovány ani opravovány a byly ponechány v původním znění, tedy i se všemi chybami, překlepy a obsahovou a stylistickou neobratností, jichž jsem se tehdy dopouštěl a jimž jsem se při převodu do nového vzhledu často musel smát. Možná i pro poznání, že u mne jde patrně o setrvalý stav.

Petr Gajdošík
3. 2. 2020* * *
TOPlist


© 2002-2022 Nostalghia.cz
© 2002-2022 Petr Gajdošík

[Facebook] [Twitter]