Osudové náhody Krzysztofa Kieślowského [ Krzysztof Kieślowski ]
PASTICHE FILMZ ve spolupráci s Polským institutem v Praze, katedrou polonistiky UP, nadací Semper Polonia, Asociací českých filmových klubů a distribuční společností SPI Vás zvou na přehlídku a konferenci o tvorbě Krzysztofa Kieślowského s názvem

OSUDOVÉ NÁHODY KRZYSZTOFA KIEŠLOWSKÉHO

16. - 19. 11. 2005
filmový sál, Umělecké centrum UP
kino Metropol
U-klub

PROGRAM PŘEHLÍDKY

16. 11. | 9:00 - 18:00 | Lektorium UC UP
Konference o tvorbě Krzysztofa Kieślowského
Mezinárodní konference o aktuálních souvislostech a dědictví tvorby Krzysztofa Kieślowského (jehož nerealizovanou trilogii načal svým snímkem Nebe německý režisér Tom Tykwer), které se zúčastní odborníci z Polska (prof. dr hab. Tadeusz Lubelski, zástupci Univerzity v Poznani), České republiky (Pavel Peč, Galina Kopaněva, Petra Zavřelová) a další hosté.

16. 11. | 20:00 | filmový sál UC UP
Amatér | Amator | 1979 | 112 minut
Kamera jako prostředek sebepoznání a iniciátor osobní i společenské proměny. Filip Mosz (Jerzy Stuhr), řadový zaměstnanec socialistické továrny od základů proměňuje vztah k okolnímu prostředí ve chvíli, kdy si pořídí ruční kameru. Život továrny, přízeň těhotné manželky a břemeno pracovních vztahů se stávají výzvou k možnosti filmového záznamu. Hledáček kamery však není vševidoucím okem a přibližovadlem světa; záhy se stává clonou v osobním i pracovním životě...

17. 11. | 10:00 | filmový sál UC UP
Studentské filmy a Dekalog
Studentské filmy Krzysztofa Keślowského jsou drobnokresbami, impresemi z města Lodže, v nichž již rezonují některé momenty pozdější inscenované tvorby: mladické krutosti a nevinnosti (Koncert tajných přání, 1967) či institucionalizace a rozpor s autentickým životem (Úřad, 1967). Následovat bude přednáška ThLic. Jaroslawa Pastuszaka o Dekalogu, která uvede do souvislostí Kieślowského tvorby tento televizní diptych.

17. 11. | 13:00 | filmový sál UC UP
Krzysztof Kieślowski - dokumentární filmy I.
Sedm žen | Siedem kobiet w różnym wieku - Sedm dní v týdnu, sedm balerín hovořících o svých nesplněných přáních, nadějích a životních zkušenostech... | Dělníci 1971 - Nic o nás bez nás | Robotnicy 1971 - "Chtěl jsem v společném portrétu ukázat, že třída, která by měla být vládnoucí, má poněkud jiné hledisko než lidé z úvodní strany Trybuny Łudu"; Pohledem nočního hlídače | Z punktu widzenia nocnego portiera - Portrét fanatického vrátného, vyznavače pevné disciplíny, pro něhož je nařízení svatější člověka... | Mluvící hlavy | Gadające głowy - Sedmdesát devět Poláků mezi sedmi a sto lety odpovídá: Kde jsi se narodil? Kdo jsi? Co by sis nejvíc přál?

17. 11. | 15:00 | kino Metropol
Tři barvy: modrá | Trois couleurs: bleu | 1993 | 100 minut
První díl Kieślowského francouzské trilogie, volně inspirované ideály Velké francouzské revoluce a provázané několika vedlejšími postavami, zachycuje svou hrdinku v okamžiku životní krize - Julie se po smrti svého manžela a dcery pokouší začít znovu žít, vyvázat se z pout minulosti a vzpomínek. Manželova nedokončená skladba a nová fakta o jeho životě ji však vrací zpět...Komorní psychologické drama stojí na promyšlené obrazové kompozici, hereckém výkonu Juliette Binocheové a především hudbě Zbigniewa Preisnera, dvorního skladatele Krzysztofa Kieślowského.

17. 11. | 18:00 | filmový sál UC UP
Jizva | Blizna | 1976 | 112 minut + předfilm: Klapka | Klaps
V intencích své dokumentární tvorby, v civilní stylizaci natáčí Kieślowski svůj první hraný film. Jizva je příběhem iniciace: nezkušený Bednarz (Frncisek Pieczka) je zapojen do budování nové chemické továrny, plný socialistických ideálů se v malém městě pokouší vytvořit prostředí vhodné k životu i práci. Jeho snahy jsou ovšem konfrontovány s velkou měrou zklamání, rozhořčení, bezradnosti - okolí zůstává lakonické k jeho úmyslům a zaobírá se pouze pokoutnými osobními zájmy...Po zapojení do pokusu o socialismus s lidskou tváří Bednarz slevuje ze svých pozic až k definitivní rezignaci.

17. 11. | 20:00 | U-klub
Lesní zvěř + DJ'L (koncert)
Lesní zvěř je plachá, je těžké se jí dostat na stopu. Přesto hudebníci s brněnského okruhu Swordfishtrombones či Chorchestru nabízejí svůdnou kombinaci drum'n'bassových podkladů, dechů, melodického zpěvu a hybné taneční rytmiky vůbec. Zpěvák Miloš Rejsek dodává svým charismatickým hlubokým hlasem spodní rozměr jiskřivým beatům a šansonově dolaďuje taneční podklad. Postkoncertním doprovodem budou melodie a rytmy francouzské DJ'L neboli Eldine.

18. 11. | 10:00 | filmový sál UC UP
Personál | Personel | 1976 | 70 minut
Přítomnost, ve které se angažovanost stává svrbící neústupností a nevyhnutelnost morálních rozhodnutí je neúnosně výhružná... Ambiciózní devatenáctiletý Romek, okouzlený uměleckým prostředím, začíná pracovat jako pomocný krejčí v opěře. Sestupnou cestou poznává závist, potměšilost, kariérismus a seznamuje se s odvrácenou tváří "fabriky na umění". Politické zájmy jsou všudypřítomné: Romek dostává nabídku spolupráce: donášet řediteli "tajné informace"...

18. 11. | 13:00 | filmový sál UC UP
Krátky film o zabíjení | Krótki film o zabijaniu | 1988 | 84 minut
Na ponurém bezejmenném sídlišti se náhodně protnou osudy tří postav - nerudného taxíkáře, mladého muže a idealistického advokáta. Prostřednictvím smrti se z nich stává oběť, vrah a obhájce. Dokumentaristicky syrový pohled, stavějící na výrazných detailech a odpsychologizování postav aktualizuje až bolestně páté starozákonní přikázání a poukazuje na odvrácenou stranu humánní společnosti, ve které je trest zločinem. Filmová verze jednoho dílu televizního Dekalogu získala v době bouřlivých debat o trestu smrti Velkou cenu poroty na festivalu v Cannes.

18. 11. | 15:00 | filmový sál UC UP
Tři barvy: bílá | Trois couleurs: blanc | 1994 | 88 minut
Prostřední díl Kieślowského trilogie barev je, narozdíl od ostatních dvou, laděn spíše komediálně až groteskně. Na příběhu Poláka, který se po rozvodu s francouzskou manželkou vrací do Polska, kde připravuje pomstu, zachycuje Kieślowski prudké změny polské společnosti počátku devadesátých let a zamýšlí se nad možnostmi komunikace mezi lidmi, kteří si přestali být blízcí.

18. 11. | 17:00 | filmový sál UC UP
Náhoda | Przypadek | 1981 | 122 minut
Tři verze jednoho nepohádkového života v nepohádkové zemi, tři pokusy o utváření vlastní existence v mrtvé době sedmdesátých let. Witek Dlugosz patří ke generaci narozené v době poznaňských událostí 50. let, jejíž možnost společensky se angažovat je omezena na dvě protichůdné pozice - vstup do strany či sestup do podzemí. Střední cesta, představovaná rodinou a prací, je východiskem pouze zdánlivým. Bez moralizování, ale s ostře kritickým přístupem zkoumá Kieślowski roli náhody při utváření lidského osudu, svobodu člověka v nesvobodné společnosti a nutnost volby v každé životní situaci.

18. 11. | 20:00 | filmový sál UC UP
Dvojí život Veroniky | La double vie de Véronique | 1991 | 98 minut
Nadosobní životní řád, neochvějně kombinující lidské osudy se vplétá do příběhu dvou identických Veronik. Jedna žije v Krakowě, druhá v Paříži, obě mají shodné životní indicie, obě trpí nezlomným pocitem osamělosti, obě tuší možnost nadlidského zásahu do jejich zoufalé situace. Kieślowského metafyzická sonáta je vystavěna na precizní hře detailů dvou světů a životů: výsledkem je pojednání o nevyzpytatelnosti a složitém ústrojí světa, nepoznatelného, vyžadujícího maximální míru pokory a otevřenosti.

19. 11. | 11:00 | filmový sál UC UP
Klid | Spokój | 1980 | 70 minut
Pikareskní variace putování mladého Anteka, který by právě propuštěn z vězení a ve své vyléčené neskromnosti touží pouze po základních životních potřebách. Odchází z Krakowa do Slezska, najde si práci ve státní stavební firmě i ženu, po večerech sleduje televizi. Poté, co je podezřelý z krádeže stavebního materiálu a začne být vydírán nadřízenými, rozhodne se vstoupit o stávky. Televizní drama poukazuje na nevyzpytatelnost ohrožení člověka v jeho každodenním životě a ironii souběhu následných okolností.

19. 11. | 13:00 | filmový sál UC UP
Krzysztof Kieślowski - dokumentární filmy II.
Fabryka - "Byrokracie v této zemi nemá žádné řešení": krátká imprese o podhodnocení práce dělníků a byrokratické impotenci továrního managementu... | Sedm dní v týdnu - Krátký film v cyklu portrétů jednotlivých evropských měst - Varšava od pondělí do soboty, každý den fragment života (zdánlivě) jiného člověka...

19. 11. | 15:00 | filmový sál UC UP
Tři barvy: červená | Trois couleurs: rouge | 1994 | 99 minut
Stárnoucí soudce tráví své dny odposloucháváním telefonních hovorů svých sousedů, pod maskou spořádanosti odhaluje s cynickou radostí stopy přetvářky a pokleslosti. Jeho roli pozorovatele však naruší náhodné setkání s mladou modelkou, kterou jeho nezúčastněné komentování osudů druhých otřese. V závěrečné části trilogie, úzce provázané s tématem "Bratrství" a očištění, přivádí Kieślowski na scénu hlavní postavy předchozích částí a uzavírá kruh, Tři barvy: červená je jeho posledním filmem.

19. 11. | 18:00 | filmový sál UC UP
Bez konce | Bez końca | 1985 | 109 minut
Metafyzické motivy a odkazy provázejí celé Kieślowského pozdní dílo. V Bez konce je tento motiv zosobněn v posmrtném "účtování" ducha právníka, který se skrz svou bývalou ženu zajistit zdárný průběh zmanipulovaného politického procesu s jeho bývalým klientem. Milostný i politický motiv odkazují k výslednému kakofonickému vyznění: vzdálenost mrtvého muže a právníka je zde měřena silou odkazu, který jej provázel během jeho života. Film vznikl podle námětu budoucího scenáristy/právníka Krzysztofa Piesiewicze a je zároveň začátkem spolupráce se skladatelem Zbygniewem Preisnerem.

Akreditace: 200,- (včetně koncertu a doprovodných akcí), členové FK: 180,- (po předložení průkazky AČFK); na jednotlivé filmy: 50,- Kč; koncert Lesní zvěř: 80,-/60,- studenti. Bližší informace o přehlídce na www.pastichefilmz.org; rezervace na info@pastichefilmz.org nebo tel.: 605 844 090 - 732 749 477.

PARTNEŘI:
Asociace českých filmových klubů | Olomoucký kraj | Semper Polonia | Polský institut v Praze | Restaurace V ráji | Olomoucká kina | Vertigo bar | Statutární město Olomouc | Univerzita Palackého Olomouc | Katedra divadelních filmových a mediálních studií FF UP | Katedra polonistiky FF UP | W-promotion

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:
Český rozhlas Olomouc | Nový prostor | Olomoucký den | A2 | www.nostalghia.cz | www.fantomfilm.cz

[ Na Nostalghia.cz publikováno 8. 11. 2005 ]
nahoru
TOPlist


Nostalghia.cz - stránky věnované bývalým andělům
Autorem textů P. Gajdošík (není-li výslovně uvedený jiný autor)
Petr Gajdošík © 2001-2016