O nás

Kdo jsme?

Jsme občanské sdružení, které vzniklo v Olomouci roku 2002. V současné době aktivně působíme v Praze a Olomouci. Jádro tvoří tým spolupracovníků různých profesí z oblasti umělecké, pedagogické a sociální sféry. Našim hlavním posláním je prostřednictvím uměleckých aktivit přispívat k vzájemnému propojování okrajových skupin. Jsme tu pro ty, kteří se z různých příčin ocitají na okraji.

Co je pro nás okraj?

Okrajem chápeme handicap člověka, ať fyzický, psychický, mentální či intelektuální. Tento handicap nevnímáme jako nedostatek, ale jako výraz autenticity osobnosti, v jehož důsledku zůstává člověk mnohdy osamocen.

Kde je pro nás střed?

Středem našeho zájmu je člověk jako osoba se svými možnostmi schopnostmi i nedostatky. Středem je místo setkávání tváří v tvář, hledání společných tétam a vhledů do kreativity osobnosti.

Jak oslovujeme lidi?

Jako prostředek oslovení, k sebevyjádření a sebesdělení lidí na okraji, nám slouží jazyk umění. Tento jazyk pomáhá všem zúčastněným uchopit obtížně sdělitelné myšlenky prostřednictvím symbolů, obrazů, hudby a gest. Umělecké dílo pak chápeme jako jistý druh sdělení každého z nás.

Z kterých oblastí vycházíme?

Divadlo a výchovná dramatika, filmová věda a film, fotografie, hudba.

Jaké aktivity vytváříme?

Autorská tvorba, filmové semináře, dokumentární tvorba, setkání s hudbou.

Filmové semináře

Hlavním posláním našich seminářů je nahlížení filmu jako umění, ve kterém je možné nacházet transcendentální rozměr lidského bytí. Na každém semináři je přítomen lektor, který se stává prostředníkem nejen mezi dílem a jeho tvůrcem, ale i mezi hosty navzájem. Lektorské uvedení též napomáhá koncentraci pozornosti na významotvorné akcenty, které by jinak mohly zůstat nepovšimnuty. Obsahem jsou přednášky o vybraných, umělecky i myšlenkově náročných filmech a dokumentech. Téma vychází z volby pozvaného lektora. Po přednášce je dán prostor k vzájemné diskusi. K vytvoření přátelské atmosféry je podáváno drobné občerstvení, které pomáhá překlenout rozpačité ticho po shlédnutí filmu. Otvírá se tak cesta ke vzájemné komunikaci mezi hosty.

semináře v roce: 2003 l  2004      [seznam lektorů]


Setkání s hudbou

Výchozí aktivity pro toto setkání jsou: koncerty, autorská hudební tvorba, hudební semináře. Dáváme prostor hudebním skupinám i jednotlivcům, kteří vnímají jazyk hudby jako prostředek k sebevyjádření a sebesdělení. Tato setkání jsou otevřena všem, kterým hudba přináší potěšení.

Dokumentární tvorba

Vycházíme z těchto aktivit: fotografie a její výstavy, diaprojekce, dokumentární filmy. Nejde jen o faktografický dokument, jak jej známe například z medií, ale jde nám především o osobní výpověď každého pozvaného hosta. Jediným kritériem pro výběr tématu je jeho okrajovost, definovaná v našem poslání. Podstatné je, aby každé sdělení obsahovalo tyto tři dimenze: představit Zemi a její krásy, seznámit s lidmi různých národů, vyznání, kultur, předat nám svou osobní zkušenost.

Autorská tvorba

Hlavní ideou je setkávání se s osobnostmi z oblasti literární a dramatické tvorby. Chceme dát prostor všem, kteří mají vnitřní potřebu zhmotnit myšlenku skrze krásu slova a předat ji druhým. Místem setkání je sklepní prostor Klubu P.M.S., který se nachází v samotném srdci Prahy. Prostor se dá variabilně přizpůsobit dle představ účinkujících pro pohybové, hudební i filmové kreace. Je zde možné propojit slovo s pohybem, zvukem (využití klavíru) i obrazem.Střed na okraji
© 2004-2006