Lektoři
Mgr. Alina Akhmesthin
Narozena 1979. Pochází z Baškirské republiky, kde působila jako dramaturg v televizních pořadech pro děti a mládež. V ČR studovala doktorát na filmové vědě FF UK v Praze. Tématem jejího studia bylo téma "Rozdíly mentality a náboženství v ruské kinematografii".

Mgr. Dan Duta
Narozen 1967. Pochází z Bukureště z Rumunska, kde působil jako dramaturg v Rumunské televizi. Nyní je doktorandem na FAMU v Praze a témamtem jeho studia je "Expresionismus ve vztahu k české nové vlně". Přednáší na filmové vědě FF UK Literární, filmová a dokumentární estetika.

Mgr. Petr Slinták
Narozen 1978. V roce 2003 dokončil studia filmové vědy na filozofické fakultě Univerzity Karlovy obhájením diplomové práce "Poválečná proměna venkova v českém hraném filmu 1945-1970". V oboru se mimo jiné specializuje na dokumentární snímky s etnologickou tematikou a filmy z venkovského prostředí. Publikuje v odborném a regionálním tisku. V roce 2000 vytvořil videodokument Dolní Němčí, kinematografické pojednání o historii vesnice, v níž prožil dětství. Byl dvakrát programovým poradcem MFF Karlovy Vary. Od roku 2004 spolupracuje s Českým rozhlasem jako externí redaktor. Žije střídavě v Praze a na Slovácku.

Doc. PhDr. Vladimír Suchánek, PhD.
Narozen 1949. Vystudoval filmovou režii na moskevském VGIK. Pro náboženské přesvědčení měl v letech 1985-1990 zákaz činnosti v oboru. Přesto vytvořil několik dokumentárních poetických filmů (např.: Elegie, Dřevo se hudbou odívá a jiné). V r. 1985 spoluzakládá Studio Velehrad Olomouc, kde natočil několik celovečerních dokumentárních a hraných filmů (např.: Den pro Agape, Svátost manželství aj.). Od r. 1992 učí na Katedře teorie a dějin dramatických umění FF Univerzity Palackého v Olomouci. Je docentem teorie a dějin filmu.

Prof. Josef Valušiak
Narozen 1934. Po dokončení ČVUT v roce 1958 pracoval v Kinotechnice a v Laterně Magice. V roce 1965 dokončil FAMU a začal pracovat ve Filmovém studiu Barrandov, průběžně spolupracoval také s televizí. Jako střihač pracoval na více než 60 celovečerních filmech, televizních inscenacích, seriálech, hudebních a dokumentárních filmech. Od roku 1972 působil na FAMU jako pedagog. Velmi intenzivně se věnuje práci v oblasti nekomerční amatérské filmové tvorby (semináře, poroty domácí i mezinárodní), píše pro časopis Amatérský film a jeho práce byla oceněna Zlatou medailí UNICA (t.j. Mezinárodní asociace filmových amatérů).

Střed na okraji
© 2004-2006