Mir i filmy Andreja Tarkovskovo
Související odkazy:
 + Knihy o A. Tarkovském
Kniha editorky Annety Michajlovny Sandlerové Mir i filmy Andreja Tarkovskovo patří k nejzákladnějším publikacím, které se věnují životu a dílu Andreje Tarkovského. Sborník přináší pestrý soubor textů, vzpomínek, úvah i přetištěných dokumentů zahrnujících celé Tarkovského tvůrčí období. Knihu vydalo moskevské nakladatelství Iskusstvo v roce 1990. Texty, které jsou v ní publikované, byly v celém rozsahu do češtiny doposud přeloženy jen sporadicky a nebo fragmentálně. Některé texty v knize jsou navíc přetištěny z již dříve vydaných verzí, jiné jsou zde naopak publikovány poprvé. Na následujících řádcích proto přináším přehled obsahu knihy s uvedením autorů všech příspěvků a s označením jejich případného předchozího vydání. Pokud byl text vydán v češtině, upozorňuji na toto v poznámce s odkazem. S ohledem na větší srozumitelnost překládám názvy kapitol a příspěvků v knize do češtiny, jména publikací a periodik v odkazech ponechávám ve fonetickém přepisu. Na několika místech jsem si nebyl s přkladem příliš jistý a proto jsem ponechal také fonetický přepis. Snad někdo časem poradí... Časem by se na Nostalghia.cz měly objevit také překlady celých kapitol knihy.
Mir i filmy Andreja Tarkovskovo (Svět a filmy Andreje Tarkovského)

sestavila a texty upravila Aneta Michajlovna Sandlerová
Iskusstvo
Moskva 1990
398 stran
ISBN 5-210-00150-4

Místo epitafu, s. 5-8.

 • D. Lichačev, Učit se rozumět. (Sovetskij ekran 1976, č. 15, s. 8-9.)
 • Č. Ajtmatov, Pole vysokého napětí. (Sovetskij ekran, 1975, č. 6, s. 2; Jak být člověku člověkem, Iskusstvo kino 1975,
  č. 6, s. 70, 72.)
 • A. Moravia, Stalker. (Express - Řím, 1979, č. 34; Nostalgie, Express - Řím, 1983, č. 25; Obětování, Express - Řím, 1987, č. 25. Kráceno.)
 • I. Bergman, Vyznání (v publikaci Švédského filmového institutu "Borgströms Tryckeri", Motala, 1986, s. 1.)

  Úvahy, studie

 • J.-P. Sartre, Proč Ivanovo dětství, s. 11-21. (Unitá, 1963, 9. října; "Letr francez" 1963.)
 • N. Zorkaja, Počátek, s. 22-36. (publikováno poprvé)
 • L. Něchorošev, "Andrej Rublev": spása duše, s. 37-64. (publikováno poprvé)
 • L. Anninskij, Apokalypsa podle "Andreje", s. 75-87. (Iskusstvo kino 1989, č. 1. V knize je ale publikovaná varianta, připravená speciálně pro její vydání.)
 • J. J. Chanjumin, Umělec věrný svému tématu, s. 88-97. (Predupreždenije iz prošlovo (Varování minulosti), M. 1968, s. 254-258.)
 • L. Bamkin, Neboj se svého hlasu, s. 98-141. (Iskusstvo kino 1988, č. 11.)
 • V. Šitovová (?), Putování do centra duše, s. 142-155. (publikováno poprvé)
 • J. Bogomolov, "Ja sveča, ja sgorel na piru...", s. 156-172. (publikováno poprvé)
 • N. Zorkaja, Konec, s. 173-193. (publikováno poprvé)
 • S. Nykvist, Daň odevzdaná režisérovi, s. 194. (v publikaci Švédského filmového institutu.)
 • E. Josephson, Náhle jsem souhlasil, s. 195-197. (Izvestija 1989, 5. dubna.)
 • C. Frejlichová, Otisk času, s. 198-211. (Z článku "Etudy o stylu", Iskusstvo kino 1983, č. 3.)
 • V. Božovič, Poetické slovo a filmový svět Andreje Tarkovského, s. 212-228. (publikováno poprvé)
 • V. Ivanov, Doba a věci, s. 229-237. (publikováno poprvé)
 • V. Michalkovič, Energie obrazu, s. 238-258. (publikováno poprvé)
 • V. Michalev, Tarkovskij o umělecko-obrazové podstatě filmového umění, s. 259-262. (publikováno poprvé)
 • V. Petrušenko, Základní příčiny bytí člověka ve filmech Anadrej Tarkovského, s. 263-267. (publikováno poprvé)
 • O. Musienko, Tarkovskij a ideje filosofie existence, s. 268-273. (publikováno poprvé)
 • A. Šerel, Rozhlasová hra podle Faulknerovy povídky, s. 274-290. (publikováno poprvé)
 • O. Remez, Zrcadlo do všech dob, s. 291-294. (publikováno poprvé)
 • V. Sedov, Tarkovskij a Shakespearův "Hamlet", s. 295-304. (Teatralnaja žizn 1988, č. 17.)
 • A. Obrazcová, "I pravda, i vysota", s. 305-308. (Teatralnaja žizn 1977, č. 13.)
 • O. Surkova, "Boris Godunov" - inscenace Andreje Tarkovského, s. 309-313. (publikováno poprvé)

  Andrej Tarkovskij o filmovém umění

  interview
 • "Nejvíce mne udivuje...", s. 315-319. (Z archivu N. Zorkoj, fragment rozhovoru byl publikován ve sborníku Kinopanorama, č. 2, Moskva 1977)
 • Před novými úkoly, s. 319-323. (Iskusstvo kino 1977, č. 7, s. 116-118.)
 • Poslední rozhovor, s. 323-326. (Figaro-Magazín, říjen 1986. Text se připravuje k publikaci v Literaturnoj gazete.)

  Vzpomínky, dopisy

 • Arsenij Tarkovskij, "Kolibel", "Ivanova Iva" (básně), s. 329-330. (Ze sbírky A. Tarkovskij, Izbrannoje, M. 1982, s. 19, 96.)
 • A. Vozněsenskij, Bílý svetřík, s. 336-338. (Litěraturnaja gazeta 1987, 23. září.)
 • M. Romm, Jeden z nejlepších, s. 339-342. (publikováno poprvé)
 • "Často na Vás myslím...". Z korespondence Tarkovskij-Kozincev, s. 343-358. (Iskusstvo kino 1987, č. 6.)
 • V. Jusov, Slovo o příteli, s. 359-363. (Sovetskij ekran 1987, č. 6.)
 • E. Artěmjev, Dával mi plnou volnost, s. 364-369. (publikováno poprvé)
 • M. Romadin, Tarkovskij a malíři, s. 370-374. (publikováno poprvé)
 • A. Děmidovová, Mohyla č. 7583, s. 375-379. (publikováno poprvé)
 • G. Panfilov, Čas nad jeho filmy nevládne, s. 380-381. (Iskusstvo kino 1987, č. 3.)
 • K. Zanussi, Vzpomínky Andreje Tarkovského, s. 382-386. (publikováno poprvé)

  Kniha obsahuje 67 černobílých fotografií a reprodukcí, v závěru je připojen poznámkový aparát a Tarkovského filmografie.

 • [připravil Petr Gajdošík. Na Nostalghia.cz publikováno 18. dubna 2002]
  (poslední update: 4. dubna 2004)    
  TOPlist
  © 2001-2016 Nostalghia.cz
  Petr Gajdošík  © 2001–2016
  nostalghia(zavinac)nostalghia.cz


  Prezentace na síti Facebook a G+