Přátelé Institutu Andreje Tarkovského
Související odkazy:
 Externí linky:
 + pozvánka - PDF
 + pozvánka - Word
Tak nějak by zněl český překlad názvu nového sdružení "Friends of the Andrey Tarkovsky Institute", které bude založeno ve středu 10. prosince v Paříži.

Mezinárodní institut Andreje Tarkovského vznikl v roce 1987, krátce po Andrejově smrti v prosinci roku 1986. Jeho zakládajícími členy byli manželka Larisa Tarkovská, režisér Krzystof Zanussi, violoncelista Mstislav Rostropovič (který mj. hrál na pohřbu Andreje Tarkovského) a režisér Robert Bresson. Až na polského režiséra Zanussiho ale všichni zakládající členové dnes již nežijí. Institut si vzal do vínku pečovat o umělecký a duchovní odkaz Andreje Tarkovského. Korespondenční adresa je: 6, rond-point des Champs Elysées 75008 Paris, tel. 331 40750282, fax 331 40750824, email: tarkovski@wanadoo.fr. Vlastní internetovou prezentaci Institut nemá a přiznám se, že výraznější stopy jeho činnosti jsou mi zatím utajeny. Největší starost mu tedy přikládám spíše v oblasti autorsko-právní.

Dnes se o chod institutu stará mj. jeho ředitel Charles H. de Brantes a prezident Institutu, kterým není nikdo jiný než Tarkovského syn Andrej. Právě tito dva představitelé jinak poněkud utajené instituce zorganizovali zakládající setkání, které se odehraje 10. prosince 2003 v Paříži. Podle zvacího dopisu by nově vzniklé sdružení mělo soustředit všechny zájemce o dílo Andreje Tarkovského, dostat je do vzájemných kontaktů a přispět tak k rozvoji aktivit spojených s Tarkovského odkazem. Mělo by také napomáhat k získávání prostředků na financování nových studií a jiných projektů.

Protože jsou zvání bez výjimky všichni zájemci, přiznám se, že jsem také díky popudu několika lidí v mém okolí chvíli zvažoval zda na setkání nevyrazit. Nakonec ale zvítězila moje pohodlnost a zůstal jsem doma. Uvidíme, do jaké míry bude nově vzniklá "instituce" akceschopná a přinese-li její vznik nějaký "nový vítr" na tarkologickém nebi.

[připravil Petr Gajdošík. Na Nostalghia.cz publikováno 7. prosince 2003]
(poslední update: 11. dubna 2004)    
TOPlist
© 2001-2016 Nostalghia.cz
Petr Gajdošík  © 2001–2016
nostalghia(zavinac)nostalghia.cz


Prezentace na síti Facebook a G+