Hledání hieroglyfu bytí
[kolekce seminářů o díle Andreje Tarkovského, říjen 2004 - únor 2005]
Související odkazy:
 + Střed na okraji
Občanské sdružení Střed na okraji, jehož jedním působištěm je také klub P. M. S. v samém centru Prahy (Jungmanovo náměstí, areál františkánského kláštera v průchodu do Františkánské zahrady), připravilo na přelom let 2004/2005 pod názvem "Hledání hieroglyfu bytí" cyklus přednášek-seminářů, věnujících se filmové tvorbě Andreje Tarkovského. Lektorem bude Doc. PhDr. Vladimír Suchánek, PhD. z Univerzity Palackého v Olomouci. Přednášky budou doplněny ukázkami z Tarkovského filmové tvorby a jejich obsahem by měla být (tak, jak to bývá u většiny akcí sdružení) i diskuse všech zúčastněných. Níže publikuji materiál, který byl k cyklu vydán.

Andrej Tarkovskij jako člověk i jako umělec ve svém díle vyjevil svědectví svého srdce. Položil před nás všechny etický imperativ, s kterým bolestivě zápasí nejen každý umělec, ale i každý z nás. Obecně se každá společnost určitou zkorigovanou variantou takového mravního příkazu řídí a je i nepsanou normou mezilidských vztahů, nicméně tím více neodpouštíme umělci, který tuto vazbu nejen připomene, ale dokonce ji vyžaduje v našem přístupu ke svému dílu. Velmi zjednodušeně řečeno, ve filmech Tarkovského jde o jedinou prostou věc. O obraz lidského bolestného hledání a nalézání a ještě bolestivějšího návratu, skrze který se člověk dobírá pravdy svého života - pravdy o sobě v Bohu. V určitém slova smyslu by se to dalo nazvat - požehnání bolesti nebo radost bolesti. Podrobit analýze tuto koncepci, tudíž ji suše popsat slovy, je úkol skoro neřešitelný, protože umělec pracuje s výrazovými prvky a prostředky umění a ty mluví svou řečí. V našem případě do jiné řeči těžko přeložitelným jazykem filmu.
Termíny, případně i pořadí jednotlivých seminářů budou postupně upřesňovány.

PROGRAM PŘEDNÁŠEK
(Přesná data budou postupně doplňována, případně se mohou v průběhu cyklu i pozměnit. Sledujte proto oficiální stránky sdružení Střed na okraji.)

14. října 2004, 19:00 hod.
ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA
lektor: Doc. PhDr. Vladimír Suchánek, PhD.
   leták ke stažení

další semináře:

25. listopadu 2004 v 19:00 hod.
ZRCADLO

Tam je láska. Ona mi otevře oči, srdce i vědomí. Jenom se jí musím zcela oddat a věřit jí tak, jak ona věří a miluje mě. Ona mi otevře poznání. Ona mi ukáže cestu, odkud jdu, kam a proč. A najednou mohu mluvit a říci, kdo jsem.
   leták ke stažení

9. prosince 2004 v 19:00 hod.
ANDREJ RUBLEV

Toto jsou moje dějiny. Odtud pocházím a nesu si je ve svém srdci, aniž je mohu sám nějak ovlivnit. Toto je i moje odpovědnost. Moje srdce z toho čerpá sílu, pravdu i smysl cesty, kterou hledám skrze své viny a pokání. Svým životem žiji ikonu a svým konáním tuto ikonu maluji (píši) jako věrouku, jako poznání i jako vyznání víry.
   leták ke stažení

24. února 2005 v 18:30 hod.
STALKER

Jdu po této cestě a nejsem sám. Všichni po ní musíme jít a dojít až na konec. I když to bolí, i když to dráždí a sráží nás to až na dno samých sebe. Musíme následovat, jít po stopě a to provokuje naši samolibost, omezuje pocit svobody. Nevíme, že naše slepota nás vyčerpává, staví proti vlastnímu srdci. Ale musíme to pochopit a přijmout a stanout v znovu nalezené pokoře před absolutnem.
   leták ke stažení

31. března 2005 v 18:30 hod.
OBĚŤ

A teprve nyní pochopím, že skutečná pravda a svoboda mého života je právě v přirozenosti života samého. Zbavit se všeho, co mě tíží, překáží, co mezi mě a Boha staví zeď. Tedy všeho toho, co umenšuje lásku. Pojmenovat svou vzpouru proti Bohu a odmítnout tím nepravdu světa vlastních umělých konstrukcí a falešných krás. Když poté učiním z myšlenek čin, tak už nezbývá nic jiného než vstoupení.
   leták ke stažení

Přednášky budou probíhat v pražském klubu P. M. S., Jungmannovo náměstí ve směru do Františkánské zahrady. Aktuální detaily na nostalghia.cz/strednaokraji
[Na Nostalghia.cz publikováno 20. září 2004]
(poslední update: 20. září 2004)    
TOPlist
© 2001-2016 Nostalghia.cz
Petr Gajdošík  © 2001–2016
nostalghia(zavinac)nostalghia.cz


Prezentace na síti Facebook a G+