Andrei Tarkovsky
[anotace knihy Seana Martina]
Sean Martin
Andrei Tarkovsky
Pocket Essentials
www.pocketessentials.com
Harpenden 2005
255 s.
ISBN 1-904048-49-8
V loňském roce vydalo britské nakladatelství Pocket Essentials knihu Seana Martina se strohým názvem Andrei Tarkovsky. Martin není, jako většina autorů podobných knih, žádný filmový historik nebo teoretik. Jeho profesí je filmová produkce a režie (IMDb), vedle nichž se věnuje také scénářům a poezii. Přesto napsal pozoruhodně věcnou knihu, oproštěnou od intelektuálského balastu a rádoby chytrých výkladů Tarkovského díla. ostatně jak praví sám v předmluvě, jeho cílem je jen krátce a výstižně přehlédnout celé Tarkovského dílo a doufat, že to čtenáře bude inspirovat k vlastnímu poznávání ducha Tarkovského filmů.
Martin začíná samozřejmě životopisem. Vedle základních údajů o Tarkovském a době v níž žil a tvořil je ale pravou páteří knihy přehled všech Tarkovského filmů s uvedením i těch zdánlivě téměř nepodstatných detailů. Najdete zde tedy jak obvykle uváděné informace o originálních názvech, metráži, roku vzniku, režii, kameramanech, hercích ap., tak i to, co v titulcích filmů obvykle není uvedeno nebo se tam z různých důvodů nedostalo. Bizarně například vyhlíží seznam premiér jednotlivých verzí Andreje Rubleva, které autor navíc rozděluje na uvedení na Západě a v Rusku. Nechybí třeba ani detailní rozpis klasických skladeb použitých ve filmech, termíny natáčení, data prvního uvedení filmů, seznamy cen, uvedení na DVD. U každého filmu je zde uveden obsah a popsána historie jeho vzniku. Samozřejmě zde naleznete i pasáže teoretické, věnující se interpretaci filmů nebo motivů v nich (např. rodina, dům, sen, matka, levitace aj.). Vše je ale podáno stručně, jasně, přehledně a hlavně s maximální mírou objektivity. Profese režiséra se v autorovi nezapře ani v tom, že se pozastavuje u "praktických" filmařských věcí: střih, práce s hudbou, kompozice obrazu, práce s barvou, ruchy. Zvláštním a bezesporu osobitým autorovým pohledem je rozdělení Tarkovského celovečerních filmů do tří skupin, zejména podle jakéhosi vnějšího rámce: Historie (Ivanovo dětství, Andrej Rublev), Rodina (Solaris, Zrcadlo) a Triptych (Stalker, Nostalgie, Oběť).

Martin se vedle celovečerní tvorby věnuje stejným způsobem i jiným Tarkovského realizovaným projektům (studentské snímky, dokument Tempo di viaggio, divadlo, opera, rozhlas, knihy). Knihu doplňují poznámky, odkazy, seznam filmů na nichž Tarkovskij spolupracoval a soupis nerealizovaných záměrů (s uvedením zmínek o nich), rejstřík, seznam literatury (jen základní) a uvedení internetových odkazů (je příjemné najít tam i stránky www.nostalghia.cz :-))

Na první pohled by se kniha mohla jevit jako další práce o životě a díle Andreje Tarkovského, podobná řadě jiných. Martinova kniha se ale od většiny dříve vydaných prací opravdu liší. Autorovi nejde ani tak o popis a rozbor Tarkovského filmů, ale snaží se spíš přinést všechna podstatná fakta a údaje k jeho životu a dílu. Kniha tak svým obsahem připomíná spíš praktického a užitečného průvodce, jakýsi "bedekr" pro práci na tématu Tarkovskij.

[připravil Petr Gajdošík. Na Nostalghia.cz publikováno 24. února 2006]
(poslední update: 24. února 2006)    
TOPlist
© 2001-2016 Nostalghia.cz
Petr Gajdošík  © 2001–2016
nostalghia(zavinac)nostalghia.cz


Prezentace na síti Facebook a G+