Dmitrij Salynskij: Kinogermenevtika Tarkovskogo
[anotace]
Dmitrij Salynskij
Kinogermenevtika Tarkovskogo
Prodjucerskij centr Kvadriga
Naučno-isledovatělskij institut kinoiskustva
Moskva 2009
ISBN 978-5-904162-02-3
Na rozdíl od téměř nepřeberného množství vzpomínkových či dokumentačně zaměřených knih o životě a díle Andreje Tarkovského vzniklo v ruském prostředí minimum prací, které by analyzovaly jeho filmy z hlediska filmové teorie. Nová objemná kniha Dmitrije Salynského o Tarkovského filmové hermeneutice je v tomto směru jedním z mála originálních ruských příspěvků a co se týká výchozích principů založených na moderní filmové strukturální analýze pravděpodobně úplně první takto komplexně pojatou ruskou prací.
U této knihy jsem se také poprvé setkal s tím, že její vydání je výsledkem práce státní instituce - společně s producentským centrem Kvadriga (pod čímž si lze představit cokoli) ho zaštítil Naučno-isledovatělskij institut kinoiskustva ruského ministerstva kultury. Dmitrij Salynskij se od počátku 80. let věnoval filmové režii, později se ale jeho aktivita přesunula do filmové teorie. Na téma filmů Andreje Tarkovského publikoval již dřívě několik časopiseckých statí, jeho nová kniha tak představuje nejen shrnutí dosavadní publicistické produkce, ale především její rozšíření a tematické ucelení.

Salynskij na počátku stručně zasazuje Tarkovského dílo do dobového kontextu a posléze zmiňuje jeho reflexi v (především) zahraniční filmově-teoretické literatuře. Poté už se zaobírá podrobně tématem, které rozpitvává někdy do nejmenších detailů - k čemu se vlastně v souvislosti s Tarkovského filmy vztahuje často užívaný pojem "transcendentální", jaké jsou kulturní, umělecké a filozofické vazby a souvislosti prvků z Tarkovského filmů, analýza chronotopických struktur, fabulace, imaginace, role sakrálna, souznění i svár intuice a rozumu, umělecký dialog mezi Tarkovského filmy a jinými díly světové kultury ad. Autor všechna tato témata rozebírá velmi detailně, s pomocí řady citací ze zahraniční literatury (i té nejnovější), text doplňuje moderními "bordwellovskými" sériemi screenshotů z filmů. Čtení je to místy těžké, ale v souvislosti s Tarkovským v ruském jazyce první takto detailní a analytické.

Ve dvou posledních oddílech pak autor své poznatky a zjištění zobecńuje. Dochází k jakési "definici" Tarkovského uměleckého kánonu, prostupujícího jeho dílo horizontálně (všemi filmy) i vertikálně (myšlenkovými proudy), zkrátka k hermeneutickému systému. V této souvislosti je nutné poznamenat, že při vší originalitě Tarkovského formálních postupů vidí Salynskij jeho filmy především jako (významnou) součást určitého uměleckého vidění světa, vlastního nejen Tarkovskému. Nezapomíná ani na připomínky obdobných formálních řešení v dílech jiných režisérů, ať už točili před Tarkovským nebo až po něm - tady čtenář najde konkrétní popisy scén nejen z filmů ruských režisérů (Křižník Potěmkin, Čapajev, Jeřábi táhnou, Ruská archa), ale i z často nečekaných titulů světové kinematografie (Světla velkoměsta, Provaz, Full Metal Jacket, Agent bez minulosti). Pečlivá bibliofrafie, rejstřík, tisk na kvalitní křídový papír tak dotvářejí mimořádný dojem z této téměř 600 stránkové publikace, jejíž náklad byl v Rusku rozprodán během cca dvou týdnů.

[připravil Petr Gajdošík. Na Nostalghia.cz publikováno 29. července 2009]
(poslední update: 29. července 2009)    
TOPlist
© 2001-2016 Nostalghia.cz
Petr Gajdošík  © 2001–2016
nostalghia(zavinac)nostalghia.cz


Prezentace na síti Facebook a G+