TOPlist
Zrcadlo 2
(listopad 1989)
 • obálka
  Obsah:
 • Josef Kainar:
  Bolest ať mi poví
 • Albert Einstein:
  Jak vidím svět
 • Ahoj spaťáci
 • Napsali jste nám
 • AT: Dopis otci
 • Rozhovor
 • Martin Skořepa:
  Stalker
 • Před adventem
  (z české poezie)
 • L.-O. Lothwall:
  Pálili jsme dům...
 • Pavel Šrut:
  Kámen v září
 • Shepardovo babí léto
 • Andrej Tarkovskij:
  Přednášky o režii
 • Porůznu
  Andrej Tarkovskij
  Dopis otci

  Drahý otče!

  Jsem velice smutný, že jsi nabyl dojmu, jako bych si zvolil roli "vyhnance" a málem zamýšlel navždy opustit svoje Rusko... Nevím, kdo těží z takového výkladu obtižné situace, v níž jsem se ocitl "díky" mnohaletému pronásledování ze strany Goskina...

  Určitě jsi to nepočítal, ale z téměř dvaceti let práce pro sovětský film jsem byl více jak sedmnáct let beznadějně nezaměstnaný. Goskino nechtělo, abych pracoval! Trápili mě celou tu dobu a poslední kapkou byl skandál v Cannes, kde udělali všechno, abych nedostal ceny (získal jsem celkem tři) za film Nostalgie.

  Považuji tento film za vlastenecký v nejvyšším smyslu toho slova a mnohé z věcí, které mi s hořkostí vyčítáš v něm nalezlo svůj výraz. Popros Jermaše, aby ti ho dovolil zhlédnout, a všechno pochopíš a budeš se mnou souhlasit.

  Když se na výstavu Majakovského u příležitosti dvaceti 1et jeho práce nechtělo přijít ani jednomu kolegovi, byla to pro básníka ta nejkrutější a nejnespravedlivější pohroma a mnoho literárních vědců považuje tu příhodu za jednu z hlavních příčin, proč se zastřelil.

  To když já jsem slavil padesáté narozeniny, nejenže jsem neměl výstavu, ale nebyla dokonce ani otištěna zpráva nebo přání v našem časopise věnovaném kinematografii, což se dělá v případě každého člena Svazu filmových pracovníků.

  Ale to je nakonec maličkost - důvodů jsou desítky, všechny jsou pro mne ponižující. Prostě se v těch věcech neorientuješ.

  Ostatně vůbec nemám v úmyslu vycestovat nadlouho. Žádám vedení o cestovní pas pro sebe, Larisu, Andrjušu a jeho babičku, s nimiž bych mohl žít v zahraničí přes tři roky, abych splnil, nebo raději uskutečnil, své nejtajnější přání: režírovat operu Boris Godunov v Covent Garden v Londýně a Hamleta jako film. Nikoli bezdůvodně jsem napsal svůj dopis, prosbu Goskinu... Ale odpověď jsem dosud neobdržel.

  Jsem si jist, že vláda mi dá povolení jak na tu práci tak i na výjezd Andrjuši s babičkou, které jsem už půl druhého roku neviděl; jsem si jist, že vláda nebude tvrdošíjně setrvávat na nějaké nelidské a nespravedlivé odpovědi na mou adresu.

  Autoritu mám natolik velkou, že považovat mě v nynější situaci za člověka, který si na komisi vynucuje jedinou možnou odpověď; je prostě směšné; nemám jiné východisko: nemohu připustit, abych byl ponižován donekonečna, a můj dopis je prosba, ne žádost. Co se týká mých vlasteneckých citů, podívej se na Nostalgii (jestli ti ji ukáží) a ztotožníš se s mým citem pro vlast. Jsem přesvědčen, že všechno dobře dopadne, skončím tady práci a velice rychle se vrátím s Annou Semjonovnou, Andrejem a Larou do Moskvy, abych objal tebe a všechny naše blízké, i když budu v Moskvě (určitě) bez práce. To pro mne není nic nového.

  Jsem přesvědčen, že vláda neodmítne splnit mou skromnou a přirozenou prosbu. (V případě, že by se záležitosti vyvíjely jinak, propukne hrozný skandál. Nedej Bože, nechci to, chápeš sám.) Nejsem disident, jsem umělec, který přinesl svůj vklad do pokladnice sovětského filmu. A ne poslední, jak doufám... A peněz (deviz) jsem pro stát vydělal víc než řada jiných. Proto nevěřím v nespravedlivý a nelidský vztah ke mně. Když už jsem jednou byl sovětským umělcem, tak jím zůstanu, ať by cokoli říkali ti, kteří mě donutili odejít do zahraničí.

  Velice vřele tě líbám, přeji zdraví a sílu.
  Na brzkou shledanou. Tvůj syn - nešťastný a utrápený

  Andrej Tarkovskij
  Řím,16. IX. 83

  (Ogoňok, květen 1987, překlad -fryš-)

  (Zrcadlo 2, 1989, s. 7)

  Český překlad Miloše Fryše z Ogoňku č. 21, květen 1987 je překladem zkrácené verze dopisu, který byl v úplném znění publikován ve francouzském výboru textů A. Tarkovského Andrei Tarkovski (Calmann-Lévy, 1998) na jehož podobě pracovala Larisa Tarkovská. S drobnými úpravami je text dopisu zařazen také v knize F. Medveděva Cena prozření (Kniga, 1990).

  top  © 2002-2022 Nostalghia.cz
  © 2002-2022 Petr Gajdošík

  [Facebook] [Twitter]