TOPlist
Zrcadlo 2
(listopad 1989)
 • obálka
  Obsah:
 • Josef Kainar:
  Bolest ať mi poví
 • Albert Einstein:
  Jak vidím svět
 • Ahoj spaťáci
 • Napsali jste nám
 • AT: Dopis otci
 • Rozhovor
 • Martin Skořepa:
  Stalker
 • Před adventem
  (z české poezie)
 • L.-O. Lothwall:
  Pálili jsme dům...
 • Pavel Šrut:
  Kámen v září
 • Shepardovo babí léto
 • Andrej Tarkovskij:
  Přednášky o režii
 • Porůznu
  Napsali jste nám

  "Zrcadlo je pozoruhodný a navýsost potřebný výtvor. Pozoruhodný je tím, jak je jiný, a potřebný tím, že je na místě, že přišel vhod a včas. Musel vzniknout, protože naše duchovní vyprahlost si ho vymodlila. Důležitý se mi zdá dovětek v názvu spolku: "a duchovních hodnot". Společnost přátel duchovních hodnot. Geniálně prosté. Toho je zapotřebí. Doporučoval bych vskutku se zaměřit na hodnoty duchovní, a nikoliv politické. Neukojený radikalismus v nás to často směšuje a zaměňuje. Chyba! Teoreticky si snad přiznáme, že duchovní hodnoty vedou svůj vlastní boj a konají vlastní dílo (vědí to přece i diktátoři), které nakonec ve svém důsledku působí taktéž politicky, ale prakticky se těm radikálnějším z nás zdá být politikum prioritnější, a duchovní boj vedle něj se zdá být téměř únikem. Určitě je to omyl a chyba."

  (J.S., Praha)

  "Vznik SPATu je podle mého názoru právě takovým Činem, po kterém (promine mi?) tak nekonkrétně blouzní Radek Burda. Nebo spíš je tohle počátek něčeho doufejme krásného i bolestně trýznivého – to ovšem záleží jen na nás. Něčeho, co možná povede také k tomu, abychom prolomili své mlčení, cítili se svobodněji, vymkli se z názoru, že ne-generace, která byla presována (spíš než "se formovala") v 70. letech, je ztracená. (Snad nejsem docela vedle, když mám pocit, že značná část lidí ze SPATu sem bude patřit.)
  Jasně, že SPAT bude takový, jaký si ho uděláme, ale stejně by se Redakce měla chovat trochu samozvaně. Z prvního čísla Zrcadla mám trochu mlhavý pocit: bude to časopis zaměřený především na Tarkovského a jeho dílo, na duchovní hodnoty, nebo to bude zpravodaj kulturní, nebo půjde převážně o film, nebo i o politiku? Zdá se mi, že není možné, aby to bylo všechno dohromady, není na to místo a snad by to ani nebylo správné: hrozí nám, že si budeme všichni ventilovat své dosavadní mlčení, obsedantní myšlenky i sny, nebo do sebe bezhlavě bušit jako naše milá kritika na letošní LFŠ. Přetlak (cítíte to?) je strašně silný, ono to k tomu (burdovskému) pokřiku svádí. Pokřik není tak málo, ale měli bychom se snažit ho artikulovat."

  (A.P., Praha)

  "Jsem trochu v rozpacích, neboť nemohu než chválit; Zrcadlo mě uspokojilo jak po stránce obsahové tak formální (myslím zde na grafickou úpravu, která mě příjemně překvapila). Po prvním prolistování působilo sice dojmem roztříštěnosti, značného rozptylu, nicméně výsledný pocit po přečtení celého čísla je zcela odlišný, pocit duchovního prostoru a perspektivy (řečeno ovšemže s Tarkovským), jednota v mnohosti či různorodosti, otvírání nových pohledů a souvislostí (viz např. Heidegger). (...) Co tedy říci závěrem? Koncepce listu je přinejmenším zajímavá, laťka byla prvním číslem nastavena dost vysoko. Nicméně až další čísla mohou prokázat životaschopnost listu, stejně jako odhalit nedostatky, které na základě jednoho čísla nebylo možné podchytit. To prosím není výraz alibismu, prostě se mi to tak jeví. Zároveň se však domnívám, že na setkáních členů SPATu by měl být vyhrazen prostor k aktuálním diskusím o charakteru a náplni časopisu (konkrétní náměty a návrhy, možnosti spolupráce redakce s řadovými členy apod.)."

  (P.M., Praha)

  "Zrcadlo mě nesmírně překvapilo. Je to sice pouhá kapka v moři společenském, ale probůh Teplicko-Adršpašské skály vznikly právě erozním působením takovýchto kapiček. Článečky jsi poskládal hezky, blbosti se nevyskytly snad žádné – a tak mi nezbývá než ti popřát dobrý vítr. Vlastně: jednu připomínku bych měl – ač postava AT je velice rozložitá, obrovitelná a stěží uchopitelná slovy, přeci jen si myslím, že celé Zcadlo neutáhne. Mít jen jeho a nic víc, pak budeš za pár čísel donucen otisknout jídelní lístek AT z 12. 2. 1973 a účtenku z prádelny. Sám za sebe bych si proto přál co nejdříve (a nemyslím na úkor pana AT) přeběhnout do tábora duchovních hodnot. A ještě cosi: zprostředkovávat vyhládlým čs. krkům zahraniční články je věc záslužná – ale co takhle něco původního...?"

  (R.B., Teplice)

  "Zrcadlo je dobré když neukazuje křivě, Zrcadlo jak se předvedlo nelehkým zrodem o snaze k rovnosti nenechává na pochybách a za to dík. Domnívám se ovšem, že současnost natolik souvisí s každodenní společenskou hrůzou, ženoucí události jediným směrem, kdy by nebylo samozřejmě moudré přeceňovati naše společenství – nebo-li žádati vše dnes. Žádat vše, tím rozumím obnovení stupnice hodnot ve smyslu odstranění společenských vztahů absurdních. Usedají-li univerzitní kapacity a jsou schopny, ba co dím ochotny naslouchati bzukotu nastolenců hodnotově neobdařených, potom vidíme příčiny předčasných odchodů (nedožili se) bytostí lidských (singulár Člověk) ze všech vrstev národa. Právě ti, kteří se nedočkali osvobozujících slz radosti, mohli by být pojítkem a stimulem smyslu společenství takového jako je to, nesoucí jméno člověka umělce, tvůrce, A. Tarkovského. Postačujícím smyslem je pak pouhá skutečnost, že jsme vystoupili z bezejmenosti. Už z toho by náš přítel Andrej měl možná a snad trochu radost, kéž by! A tak budeme při zemi (přiměřeně, bez odřeného nosu) a naslouchejme sobě navzájem."

  (A.F., Radčice)

  "(...) Výsledkem je sice duchovně oslovujících několik příspěvků, ale také zbytečně nezredigovaný časopis s  neuvěřitelnými gramatickými chybami. Někde chybí dokonce jméno autora článku, nikde není dodržena základní a zcela normální a užitečná praxe: uvést vždy autora překladu a hlavně a přesně citovaný pramen. Věc, která ruší v  celém Zrcadle: proč čtenáři stále něco podtrháváš? Není blbec! (..)"

  (M.F., Příbram)

  "Nemyslím si, že ono podtrhávání z nás čtenářů dělá blbce, naopak, bylo to tak pro orientaci lepší. Já sama jsem si ještě pár věcí podtrhla, ať je podruhé snadno najdu. A náhodou mi to připadá chytré a praktické. Přece nejsem blbá. Takže, jen tak dál!"

  (D.M., Krnov)

  "Vydáním prvého Zrcadla začína sa rysovať v perspektíve cesta, po ktorej (spolu s dalšími "spatistami") rád pojdem. Kam dojdem (-me) ma zatial príliš netrápi. (...) A preto: dakujem SPATu predovšetkým za možnosť stýkania sa s ľuďmi (možno): zaujímavými, múdrymi, citlivými, premýšlavými, vnímavými atď., o podobnej potrebe ktorých som presvedcený."

  (R.G., Bratislava)

  "Mnohokrát Vám děkuji i za legitimaci – a to zcela vyjímečně, neboť jinak průkazky, doklady apod. nemám příliš v lásce…"

  (Z.A.T., Praha)

  "Závěrem výtka čistě technického charakteru – při daném stavu tisku, kterým je Zrcadlo přiváděno na svět, bude třeba lépe posuzovat nepostradatelnost a funkčnost ilustračních fotografií. Rozmazané šedočerné nic v lepším případě stínohra na černém podkladu v některých případech jen zbytečně zabírají místo."

  (P.M., Ústí n. L.)

  "Vám pane Soukupe a vašim kolegům děkuju předně za 1. Na jedničku dalo by se říct! Děkuju za první číslo Zrcadla. A za tu legitku (je to asi moja první průkazka-členská legitimace v životě mimo OP). Chcete něco napsat, vyjádřit se o časopise. Nejsu schopné všecko to "ocejchovat". Ale pocit je z toho dobré. A nadšení ze čtení některých stran!! Rozhovor A.T. s Figarem – to je výpověď! "Polní cesta" od Heideggera. Aji ty fotoobrazovy doprovody sou působivý!"

  (J.J., Olomouc)

  "Ač kolektivní sdružení ve mně vzbuzují hrůzu (a myslím, že i v ostatních členech SPATu), vidina seskupení souznících bytostí, kteří při filmech AT (a jemu blízkých tvůrců) neodcházejí ani nesvačí, mne naplňuje radostným očekáváním. Své Stalkery, své spřízněné duše, potkáváme náhodou a většinou nečekaně, a vždycky je to malý zázrak. Ty, Petře, chceš tenhle zázrak uskutečnit ve velkém. Je to riskantní, ale vzrušující. Snad se to podaří. Přeju to nám všem."

  (D.H., Praha)

  (Zrcadlo 2, 1989, s. 5-6)


  top  © 2002-2023 Nostalghia.cz
  © 2002-2023 Petr Gajdošík

  [Facebook] [Twitter]