TOPlist
Zrcadlo 4
(duben 1990)
 • obálka
  Obsah:
 • Oldřich Janota
 • Napsali jste nám
 • Zprávy
 • Andrej Tarkovskij:
  Slovo o Apokalypse
 • Thákur
 • Slawomir Mrožek:
  Posel
 • Radek Burda:
  Nechť ať zní
 • František Hrubín:
  Lešanské jesličky
 • Georg Trakl:
  Verše
 • Bohuslav Reynek
 • Petr Soukup:
  Nostalgie
 • Miroslav Holub:
  Prázdno
 • Jan Čep
 • Jan Bernard:
  Zrcadlo
 • Andrej Tarkovskij:
  Zvěčnělý čas (2)
 • Vladimír Holan:
  Čechy, L.P. 1969
  Jan Bernard
  Zrcadlo

  Zrcadlo (1975), jehož první náčrty - Zpověď a Bílý, bílý den, pocházejí z druhé poloviny šedesátých let a scénář vznikl ve spolupráci s A. Mišarinem záhy po dokončení Solaris, má patrně některé autobiografické rysy (alespoň to naznačuje věk hrdiny a francouzský plakát na Andreje Rubleva, který se objevuje již v Solaris, umístěný v jeho pokoji) a je lyrickou reflexí tvůrce na dobu jeho dětství, dramatickou společensko-politickými událostmi (deformace třicátých let a vlastenecká válka) i vnitřními rodinnými událostmi (otcův rozchod s matkou). Tato rovina je evokována jednak z pohledu tehdejšího dítěte, jednak z pohledu zralého člověka-tvůrce, který cítí určité provinění vůči ženě, s níž se rozešel (obě hraje táž herečka - Margita Těrechovová, matku ve scénách ze současnosti pak režisérova matka Marie Ivanovna), i vůči synovi, k němuž má podobný vztah, jako jeho otec k němu.

  Snově nádherná barevná kamera Grigorije Rerberga v záběrech rodného domu ("Stále se mi zdá stejný sen. Chci vejít do domu, ale něco mi v tom brání. Čekám na ten sen, v němž se cítím být dítětem a cítím se šťastný, protože všechno je ještě možné."), zahrady a především louky a okraje lesa, čeřené závanem větru, nezapomenutelná rovněž v kompozici interiérů, jejich barev, světel (džbán s mlékem, karafa s vodou, světlo petrolejky, ohně, mizející opar na lesklé desce stolu po šálku s horkým čajem apod.), i jejich skleněné průhlednosti a průsvitnosti (sklo zrcadel, oken, otevírající a zavírající se dveře, záclony ve větru), ukazuje v současnosti jen ohořelý interiér pokoje, po jehož stěnách stéká voda.

  Ostře kontrastují idylické krajiny dětství s dokumentárně viděnou realitou života dospělých (scéna v tiskárně, Velká vlastenecká válka, téma občanské války ve Španělsku, dobytí Berlína, výbuch atomové bomby, čínští maoisté, střetnutí na ostrově Damanskij apod.). Dokumentární rovina má ostře vyhraněnou vlastní ideologii - v době ničení na celém světě v SSSR vzlétá strategický balón, sovětští lidé stojí jako hráz proti tankům a ničení ze Západu i z Východu. K této rovině patří i citát z Puškinova dopisu Čaadajevovi o historickém poslání Ruska, který si čte hrdinův syn Ignat, jehož pohled je ve filmu rovněž přítomen, podobně jako pohled Aljoši (kromě obrazu i autorský komentář, který čte I. Smoktunovskij) a pohled jeho otce, který je zastoupen především verši (své vlastní verše čte Arsenij Tarkovskij) vyjadřující víru v život.

  Jestliže pohled Aljoši je skeptický, poznamenaný životními neúspěchy a špatným svědomím, pak pohled otcův je historicky optimistický, poznamenaný velkou životní zkušeností: "Předtuchám nevěřím a špatných znamení se nebojím. Neutíkám ani před pomluvami ani před jedem. Na světě není smrti, všichni jsou nesmrtelní. Nesmrtelné je vše, a není třeba bát se smrti ani v sedmnácti ani v sedmdesáti. Je pouze zjevení a světlo... ani tma... ani smrt není na tomto světě. My všichni jsme již na břehu mořském a já jsem z těch, kteří vytahují plné sítě, když nesmrtelnost táhne v hejnu. Žijete v domě - a dům nespadne. Přivolám libovolné století, vejdu do něho a postavím si v něm dům. A proto se mnou vaše děti i ženy sedí za jedním stolem. Stůl je týž pro praděda i vnuka: budoucnost se uskutečňuje již dnes a jestli pozvednu ruku, všech pět paprsků zůstane u nás..."

  Dokumentaristický charakter má i symbolicky vyznívající prolog díla: Aljošův syn Ignat se dívá na televizi, kde logopedka za pomoci hypnózy léčí zadrhávání v řeči u studenta Jurije: "Teď s tebe sejmu tvoji nehybnost a budeš mluvit. Ale nahlas a zřetelně, svobodně a lehce, aniž by ses bál svého hlasu, své řeči. Když ted takhle promluvíš, budeš celý život mluvit nahlas a zřetelně. Při slově tři snímám napětí s tvých rukou a s tvé řeči. Jedna, dva, tři. Nahlas a zřetelně: Mohu mluvit. Řekni to." A pacient bez zadrhávání a s lehkým údivem nad svojí schopností říká : "Mohu mluvit." V tomto okamžiku začíná vlastní film, originální, zřetelná a naléhavá výpověd o vnitřním světě umělce, o vztahu umění a života.

  (Zrcadlo 4, 1990, s. 32)

  Text je zkrácenou variantou delšího článku, který byl pod názvem "Andrej Tarkovskij posledního období" autorem publikován ve Filmu a době 1980, č. 2, s. 107-109. Se souhlasem autora byl celý publikován také na webových stránkách Andreje Tarkovského na Nostalghia.cz.

  top  © 2002-2022 Nostalghia.cz
  © 2002-2022 Petr Gajdošík

  [Facebook] [Twitter]