Ukázka rukopisu scénáře Ukázka rukopisu scénáře - část obrazu Černoháj

Scénář

Scénář filmu vyšel tiskem v roce 1998 . Protože jde o publikaci mimořádně obsáhlou a kvalitní, nemělo by valného smyslu ji zde přepisovat nebo z ní pořizovat více či méně obsáhlé výtahy. Průřez filmovým příběhem byl publikován i na stránkách bookletu k soundtracku hudby z filmu, který vyšel v roce 1996. Na následujících stranách jsem se proto pokusil o kombinaci údajů z těchto dvou publikací společně s výslednou podobou filmu tak, jak byl distribuován a to způsobem z něhož by bylo patrné členění díla, jeho "polyfonní struktura", ale zároveň způsobem, který by zachovával integritu textu.

Pro snadnější orientaci dělím text na tři části (2 filmové díly a epilog), pasáže obsažené jen ve scénáři jsou barevně odlišeny (celý tzv. Královský obraz a některé vypuštěné pasáže). Komplikovanost scénáře vylučuje toto barevné rozlišení přesně, protože v některých obrazech (zejména v častých retrospektivách) se konečný sestřih liší v detailech. Proto byly barevně odlišeny jen ucelené pasáže.

  • 1. díl >>>
  • 2. díl >>>
  • 3. díl + Epilog >>>
  • Královský obraz >>>

  • © 2001-2011 Nostalghia.cz
    Petr Gajdošík  © 2001–2011
    nostalghia(zavinac)nostalghia.cz