1. díl 2. díl >>> 3. díl + Epilog >>> Královský obraz >>>

Toť příběh sestavený málem zbůhdarma
a stěží si zaslouží chválu.
Což naplat.
Proutek proutkařův se stále ohýbá
nad těmito spodními vodami.


I. DÍL - STRABA
1. Přepadení
Říšská silnice
(15.2.1250)

[galerie]
Mikoláš s Adamem přepadnou družinu saského šlechtice Kristiána a jeho syna, kterého zajmou. Mikuláš poté přichytí souseda Lazara, rabujícího na místě přepadení, ale daruje mu život.
Lazarova vize
(Vánoce)
Lazarovi se zjevuje zástup řeholnic, stoupajících ke kapli a jeho dcera Marketa - nejdříve v dívčích šatech a poté jako převorka.
(Tato vize není v původním scénáři vyčleněna jako zvláštní obraz, ale podle autorovy poznámky tak chtěl později učinit.)
2. Doupě
Nádvoří Roháčku
(15.2.1250)

[galerie]
Zajatý mladý Kristián s tlumočníkem Rainerem jsou přivedeni na loupežnickou tvrz, kde vládne Kozlík, hlava rodu. Kristián zde poprvé spatří Alexandru. Kozlík vyzvídá na Mikolášovi podrobnosti přepadení. Adam se pokusí oba zajatce popravit, ale když se Kozlík dozví, že starý Kristián uprchl, Adamovi v tom zabrání.
Rajská sonáta
(23.6.1246)
Alexandra se pod pohanským obětním stromem miluje se svým bratrem Adamem. Ten je uštknut hadem do ruky.
3. Král
Hradní sál
(20.2.1250)
Starý Kristián prosí o pomoc na záchraně svého syna u mladého českého krále. Přítomní šlechtici vyčítají králi jeho nečinnost. Králale se uzavírá do sebe a evokuje si svůj vztah k otci.
Chrám sv. Jiří
(5.10.1248)
Čeští páni přemluví madého kralevice, aby se zmocnil vlády místo svého otce. Kralevic vzpomíná.
Síň kraleviců
(5.7.1240)
Starý král se vrací zraněný z lovu a setkává se se svými syny. Mladý kralevic se jej bojí, přítomní remcají proti způsobu panování.
Hradní sál
(20.2.1250)
Mladý král vzpurně okřikne přítomné šlechtice, že by si byl jistější s dvěma lapky od silnice než s nimi.
4. Vlci
Les
(25.2.1250)
Kozlík prchá zasněženým lesem z Boleslavi. Těsně před Roháčkem se musí bránit smečce vlků. Na Roháčku je pak ošetřován paní Kateřinou a vzpomíná na události v Boleslavi, kde mu královský hejtman hrozil vězením.
Boleslav
(25.2.1250)
Královský hejtman na Boleslavi, zvaný Pivo a jeho pobočník, rytíř Sovička se pokoušejí zajmout Kozlíka. Tomu se ale podaří prchnout.
5. Dcera Lazarova
Obořiště
(26.2.1250)

[galerie]
Mikoláš přijíždí na Obořiště, aby přiměl Lazara ke spojení proti Pivovi. Lazar se zdráhá a po jejich sporu je Mikoláš zbit Lazarovými pacholky. Mladá Marketa se mu pokouší utřít zakrvácený obličej.
6. Ústup
Roháček
(26.2.1250)

[galerie]
Mikoláš se vrací těžce pobitý na Roháček, kde probíhají přípravy k odjezdu. Alexandra se před Jednoručkou zastane Kristiána.
7. Královský hejtman
Říšská cesta
(27.2.1250)

[galerie]
Promrzlý hejtmanův pluk táhne na Roháček. V zástupu vojáků jede i povoz s tělem mrtvého rytíře Sovičky, vedle něj kráčí kněz se svící. Nad mrtvým tělem si hejtman Pivo vybavuje předchozí události...
Boleslav
(25.2.1250)
...vzpomíná na Sovičkovo ponížení při návštěvě Kozlíka na Boleslavi...
Obořiště
(26.2.1250)

[galerie]
...vzpomíná na utáboření svého pluku na Lazarově Obořišti, kde Sovička poznal Marketu a dvořil se jí. Vzpomíná na svůj spor o způsobu vojenského tažení a na Sovičkovu zbytečnou smrt.
Roháček
(27.2.1250)

[galerie]
Hejtman pohřbívá mrtvého Sovičku a přísahá pomstu. Vojáci zapalují vyklizený Roháček.
8. Nanebevzetí
Před klášterem
(13.3.1250)

[galerie]
Převorka vyprovází Lazara a Marketu z kláštera, kam má Marketa o Velikonocích nastoupit jako novicka. Lazar se vymlouvá, že nemá pro klášter žádné dary.
Cestou z kláštera
(13.3.1250)

[galerie]
Lazar jede s Marketou zpět na Obořiště. Cestou potkávají potulného mnicha Bernarda s ovečkou, ale Lazar jej odmítne svézt.
Obořiště
(13.3.1250)
Po návratu Lazar zjistí, že Obořiště je obsazeno Mikolášem a jeho bratry. Mikoláš si jako výkupné za své zbití násilím odváží Marketu. Lazar je přibyt na vrata.
Marketino vidění (léto) Marketa leží na saních řízených Mikolášem a před očima jí běží obrazy z klášterní baziliky, kterou ji převorka vede do klášterní zahrady. Místo sadu však spatří louku s pohanským stromem, který převorka začne podtínat.
Lesní šance
(13.3.1250)

[galerie]
Mikoláš přiváží Marketu do lesního tábora celé Kozlíkovy tlupy. Paní Kateřina, která ošetřuje malého Václava, vypráví dceři Drahuši báji o Strabovi >>>.
Alexandra osvobodí Kristiána z pout a zahřívá jeho prokřehlé tělo v milostném obětí. Mikoláš vystřídá strážného a zjitřený vyprávěním jde za Marketou...
Obořiště
(26.2.1250)
Marketě se vybaví Mikolášova rozbitá tvář při jeho první návštěvě na obořišti
Lesní šance
(13.3.1250)
Před Adamovýma očima Mikoláš Marketu znásilní
Marketino vidění
(léto)
Kácející se pohanský strom, podťatý převorkou.
Lesní šance
(14.3.1250)
Kozlík přistihne Mikoláše s Marketou a také Alexandru s Kristiánem. Rozčílí se, že nikdo nehlídá tábor. Všichni jsou vzhůru, Mikoláš brání Marketu a Alexandra Kristiána. Rozzuřený Kozlík je chce potrestat.
Konec 1. dílu

1. díl 2. díl >>> 3. díl + Epilog >>> Královský obraz >>>

© 2001-2011 Nostalghia.cz
Petr Gajdošík  © 2001–2011
nostalghia(zavinac)nostalghia.cz