1. díl 2. díl >>> 3. díl + Epilog >>> Královský obraz >>>

III. DÍL - CESTOU K LÉTU
14. Vdovy
Zatopené louky
(20.3.1250)
Mikoláš bloudí krajem a hledá zbytky Kozlíkovy tlupy. Jeho myšlenky se však stále vracejí zpět...
Hvozd
(19.3.1250)
...ke dni, kdy sledoval trosky pluku, vracející se zpět se zraněným Kozlíkem do Boleslavi.
Zatopené louky
(20.3.1250)
Mikoláš narazí na rybařící ženy, dcery a děti Kozlíkovy tlupy. Z mužů je tu jen Jan, Simon a tři pacholci. Mikoláš se setkává s matkou a Marketou. Společně s bratry spřádají plány na osvobození Kozlíka.
Dubový háj
(23.3.1250)

[galerie]
Mikoláš odvádí Marketu na Obořiště. Když se s ní chce rozloučit, nechce ho Marketa opustit. Hádka končí milostným objetím. Alexandra, která je provází, nechává milence o samotě. V noci vypráví Mikoláš příběh jeleního starce. Slibuje jí, že se pro ni vrátí a vezme si ji za ženu. V tom čase Alexandra (bloudící hájem) narazí na zraněné zvíře, které před ní ustupuje. Když ho dostihne, poznává v ošklivci Kristiána, který ji zradil. Ubije ho kamenem. Když se odváží přistoupit blíže...
Před Roháčkem
(15.2.1250)
...vidí Kristiána v prosekaném ledu na dně tůně vodního příkopu. Je krásný a sličný, takový, jak ho poprvé poznala.
Dubový háj
(24.3.1250)
Marketa se probouzí sama. Vydá se hledat Alexandru. Po chvíli se ozve Alexandřin hlas - prosí Marketu aby ji nechala ještě chvíli o samotě.
Obořiště
(25.3.1250)
Marketa se v rodné tvrzi setkává s Bernardem, který ji vede k otci. Lazar se změnil - nenávidí dceru tak, jak ji dříve miloval. Vyčítá jí, že se stala kuběnou hrdlořeza a chce, aby se ho zřekla. Marketa raději odchází z domova. Než však odejde, je poznána Reinerem, který na Obořišti nocuje se starým Kristiánem.
Dubový háj
(25.3.1250)
Marketa přivede starého Kristiána ke hrobu syna. Stihnou tu Alexandru, která hrob střeží. Marketa odchází.
Marketina vize
(léto)
Vybavuje se jí obraz kaple, stojící na vrcholu kopce, ke které stoupá zástup řeholnic.
Dubový háj
(25.3.1250)
Ona sama se však nalézá na prahu zvlněné, líbezné krajiny.
Marketina vize
(léto)
Náhle stojí na prahu kaple. Ohlédne se...
Dubový háj
(25.3.1250)
Vidí jeleního starce, který ustupuje mezi stromy. Marketa jej následuje. Jelen mizí v temnu háje. Pak se ozve hlas převorky...
Klášterní basilika
(25.3.1250)

[galerie]
Marketa je nesena temnou lodí basiliky. Poslední, co spatří, je přísná a nepřístupná tvář převorky.
15. Královská milost
Hradní sál
(1.4.1250)
V zemi vládne opět starý Král. Pivo k němu přivádí st. Kristiána a Alexandru. St. Kristián prosí Krále o milost pro Alexandru, která čeká dítě. Starý Král poručí předvést Kralevice, který je jeho vězněm. Pivo si zatím vybavuje podrobnosti neslavného tažení.
Lesní šance
(18.3.1250)
Šance je dobyta. Jako poslední ustupuje Kozlík a Mikoláš. Ten osvobozuje lovčí ptáky připoutané k větvi.
Boleslavské vězení
(26.3.1250)
Mikoláš s Janem a Simonem se pokusí osvobodit Kozlíka. Jejich pokus ale dopadl neúspěšně. Jan a Simon jsou zabiti, Mikoláš těžce zraněn.
Hradní sál
(1.4.1250)
Snaha starého Krále pokořit syna vyzní naprázdno. Rozhodnutí o milosti pro Alexandru se nakonec stane vedlejší záležitostí a král ho ponechává na vůli st. Kristiána. Celá věc přerůstá ve spor mezi Králem a Kralevicem o koncepci vlády.
16. Boží milost Poznámka: ve výsledné verzi filmu zůstal motiv malého Václava, který odvádí Markétu za Mikolášem na Boleslav

[galerie]
Klášter
(14.4.1250)
V noci převorka prodlévá v nesoustředěné modlitbě, rozrušena vilným počínáním mladičké novicky, která jí přinesla mléko. Opouští celu.
Klášterní sad
(14.4.1250)
Vchází do zahrady, kde nalezne spícího chlapce - Václava. Ten pokládá v temnotě převorku za Marketu a vyřizuje jí vzkaz od Mikoláše, vězněného v Boleslavi. Mikoláš jí prosí, aby za ním přišla. Převorka před chlapcem uteče. Později ale Marketu pustí.
17. Vdovy
Boleslavské vězení
(15.4.1250)

[galerie]
Pivo vyvádí Kozlíka, za nimi nesou vojáci umírajícího Mikoláše. Blíží se hodina popravy. Pivo v přítomnosti Kozlíka spojí ruce Mikoláše a Markety. Smutný průvod se dá na další cestu, Pivo s Kozlíkem jdou vedle sebe jako dobří sousedé. Marketa nemá sil, aby je následovala, pokouší se o ni mdloby...
Marketina vize
(březen - léto)
Marketa následující jeleního starce, který jí zmizel, prodírá se lesními temnotami, náhle stane na pokraji vyprahlé holé paseky, která se bělá kostrami a parožím uhynulých jelenů. V dálce vidí Mikoláše, který se mezi kostrami zvířat potácí pryč. Pak se zastaví a padne jako podťatý. Zmizí, splynuv se zemí, která jej vstřebá.
Epilog
Krajina
(1.8.1250)

[galerie]
Nad Marketou se prostírají čistá nebesa. Shledává se s Bernardem, který se raduje že vidí Marketu a chce, aby spolu vandrovali světem. Na neštěstí se kozička, která vystřídala nebohou ovečku, pustí jinou cestou a nadávající Bernard se za ní rozběhne. Tak se cesty Bernarda a Markety, která je v požehnaném stavu, rozcházejí, sotva se setkali. Krajinou zní do daleka Bernardovo volání: "Markéto!"

1. díl 2. díl >>> 3. díl + Epilog >>> Královský obraz >>>

© 2001-2011 Nostalghia.cz
Petr Gajdošík  © 2001–2011
nostalghia(zavinac)nostalghia.cz