Ivan Klimeš o filmu ĎÁBLOVA PAST


Pravděpodobně zatím nejnovější příspěvek k Vláčilově „historické trilogii“ vyšel v letošním třetím čísle časopisu Dějiny a současnost. Článek Ivana Klimeše se podrobněji věnuje filmu ĎÁBLOVA PAST.

Autor v úvodu rekapituluje fakt, že Vláčilův snímek ĎÁBLOVA PAST je v jeho filmografii poněkud opomíjen, zcela určitě zásluhou následujících vrcholných děl (MARKETA LAZAROVÁ, ÚDOLÍ VČEL i ADELHEID). Pokud byla někdy připomínána, tak povícero jako jakási „předpřípravná“ fáze na Vláčilově cestě k MARKETĚ. Autor ale současně připomíná, že ĎÁBLOVA PAST nám nabízí jedinečnou ukázku počátku proměny českého historického (historizujícího) filmu. V rozvržení postav, členění příběhu, ve stanovení dramatických zvrtaů se ĎÁBLOVA PAST ve své interpretaci barokní epochy nese stále v tradici českého 19. století a to i přesto, že jezuita Probus (M. Macháček) již zdaleka nepřipomíná postavu Koniáše (M. Růžek) ze Steklého adaptace Jiráskova TEMNA (1951). Nicméně ideologické klišé o boji dogmatického kněze s lidovou moudrostí a racionalismem je zde stále zachováno, zejména díky scénáristům, kterými byli F. A. Dvořák a M. V. Kratochvíl.

Vláčil do filmu ovšem vnesl něco zcela nového, nevídaného. Český historický film do té doby, jak píše Klimeš, „navazoval na předcházející, již zavedené koncepty vizualizace minulosti“. Odtud obrazové citace maleb z 19. století, knižních ilustrací či přejímání scénické tradice historických dramat. Vláčil naopak v ĎÁBLOVĚ PASTI vykročil úplně novým, téměř neznámým směrem. Jeho vizuální koncepce je veskrze moderní, dynamická, vyzdvihuje reálné prostředí před kašírovanou stylizací, pracuje s hloubkou obrazového pole, prolínajícími se zvukovými vrstvami, subjektivizací vidění ap. Vláčilově filmařskému novátorství pak skvěle „přizvukuje“ i neotřelá hudební partitura Zdeňka Lišky. Tím vším vnesl Vláčil do českého historického filmu úplně nové prvky, dříve v tomto žánru nemyslitelné. Podle Klimeše tak v ĎÁBLOVĚ PASTI, navzdory „jejímu dilematu mezi tradicionalistickým a moderním viděním... zazněl osobitý hlas, který vyslal český film k novým obzorům“.


→ Klimeš, Ivan: František Vláčil: Ďáblova past. Dějiny a současnost 25, 2003, č. 3, s. 27–29. [st.]

[na Nostalghia.cz publikováno 16. 5. 2003]* * *
TOPlist


© 2005-2022 Nostalghia.cz
© 2005-2022 Petr Gajdošík

[Facebook] [Twitter]