Démanty všednosti
Stanislava Přádná - Zdena Škapová - Jiří Cieslar


Stanislava Přádná - Zdena Škapová - Jiří Cieslar
Démanty všednosti
Český a slovenský film 60. let. Kapitoly o nové vlně
Pražská scéna, Praha 2002.


Kniha autorů Stanislavy Přádné, Zdeny Škapové a Jiřího Cieslara Démanty všednosti se na pultech knihkupců sice objevila už před nějakým tím týdnem, ale její přečtení mi zabralo volné chvilky času až do nedávné doby. Přináší kniha něco nového k filmu MARKETA LAZAROVÁ?

Tato zásadní publikace se skládá ze tří analytických studií: Cesty k moderní filmové poetice (Zdena Škapová), Poetika postav, typů, (ne)herců (Stanislava Přádná) a Obrana samomluvy - kapitola o filmovém monologu a herectví Miroslava Macháčka (Jiří Cieslar). Právě v první studii Zdeny Škapové, zaměřené na analýzu a proměnu vyjadřovacích prostředků v českém filmu 60. let (čas, děj, postavy, prostředí, styl, kamera, střih, zvuk) je prakticky v každé kapitole věnován prostor Vláčilově MARKETĚ LAZAROVÉ. Z významnějších zastavení vyjímám:

s. 54 (Čas) - příklad z kapitoly č. 4 Vlci jako ukázky spojení dvou časově rozdílných situací.

s. 57-59 (Děj) - kapitoly č. 2 Doupě a č. 13. Biskup Hennavský jako příklady silně narušené kauzality děje, vyprávěného mnohovrstevnatým způsobem, majícím daleko k plynulému a chronologickému vyprávění.

s. 77-78 (Prostředí) - popis kapitoly č. 2 Doupě na níž je ukazována práce s charakteristikou prostředí jako významotvorným prvkem ke vtažení diváka do děje, popisu charakteru postav a k objasnění motivů jejich jednání.

s. 98-101 (Kamera) - slavná kapitola č. 13. Biskup Hennavský jako kombinace různorodých kameramanských technik a postupů.

s. 123-124 (Střih) - střihová skladba kapitol č. 13. Biskup Hennavský a č. 7. Královský hejtman.

s. 129-130, 145-147 (Zvuk) - pasáž věnující se práci se zvukem v reálném prostředí, snových sekvencích, obsahu dialogů a v neposlední řadě i geniální práci hudebního skladatele Zdeňka Lišky.

[na Nostalghia.cz publikováno 18. 11. 2002]* * *
TOPlist


© 2005-2022 Nostalghia.cz
© 2005-2022 Petr Gajdošík

[Facebook] [Twitter]