MÁG.
recenze DVD (Bonton)


Mág., DVD, Bonton Poslední celovečerní film Františka Vláčila MÁG. (1987) zachycuje „několik obrazů ze života Karla Hynka Máchy“. Dílo lze charakterizovat jako koláž historicky doložených situací a fiktivních historek, básnivých obrazů máchovské krajiny kolem Bezdězu a snových výjevů básníkovy fantazie, v nichž je jeho osobnost vykreslena na pozadí dobové české obrozenecké společnosti a s neopakovatelnými rysy jeho bouřlivé povahy. Přes to všechno je MÁG. jen stínem dřívější Vláčilovy virtuozity.

Přitom o filmu nelze jednoznačně říct, že je to film špatný. Obrazové ztvárnění velmi příjemně a neagresivně využívá barevný materiál, zejména podzimní krajinné nálady nepostrádají určitou melancholii a přirozenou barevnou uniformitu. Interiéry jsou citlivě nasvíceny, využívá se u nich přirozeného světla, což opět podporuje autenticitu prostředí. I herecké výkony jsou myslím kladnou stránkou díla, zejména Veronika Žilková dokázala dobře rozehrát postavu Lori se vší její vyplašeností, zoufalostí i naivitou. Kde ale film zásadně selhává je scénář. Scenárista Václav Nývlt pracoval s Vláčilem už na snímku DÝM BRAMBOROVÉ NATĚ, tam mu ale byla předlohou dramaturgicky sevřená literární předloha. MÁG. ale takovou jednotnou dramatickou linii nemá. Film je rozkouskovaný na řadu drobných epizod, které spolu ne vždy zcela ladí. Propojování jednotlivých sekvencí a časoprostorových rovin zde někdy nefunguje, řazení výjevů je mnohdy popisné a upomíná spíš na televizní inscenaci. Zapojení veršů (citlivý přednes Rudolfa Hrušínského) a několika grafik s Máchovou podobiznou jakoby film předurčovalo ke školním projekcím. Ta tam je pověstná Vláčilova baladičnost, ve filmu jen slabě rezonující v ojedinělých momentech, např. ve scéně s mrtvým dítětem na Bezdězu nebo v sekvenci Poutě krkonošské.

Připadá mi, že hlavním problémem filmu je snaha autorů do něj dostat příliš mnoho motivů - složitou Máchovu osobnost, všechny jeho soukromé i společenské peripetie, dobové pozadí české společnosti, konfliktní vztahy Máchy a Tyla, k tomu nástin historického pozadí vzniku Máje i motivy nejsložitější, jakými je zapojení Máchových veršů do filmu. Mácha tak byl sice popsán z mnoha úhlů, ale i tak zůstal nepolapen.

Bonton vydal film na DVD letos v srpnu. Přepis je takový všelijaký. Obraz je většinou barevně vpořádku, několik sekvencí je ale hodně zašedlých, pár dalších se mi zdá naopak velmi tmavých. V obraze je velká míra mechanických kazů, škrábanců a dropoutů. Zvuková stopa v DD 2.0 sice slabě šumí, ale není to nijak zřetelné a při projekci to nevadí. Bonusové rozhovory přinášejí krátké vzpomínky Jiřího Schwarze, Veroniky Žilkové a Jiřího Macáka. Vše je doplněno textovými filmografiemi a fotogalerií, obsahující i snímky spoza kamery.

Někdy mě u tohoho filmu napadá hříšná myšlenka: natočit MÁG. jiný režisér, byly by asi dobové kritiky shovívavější. Pro Františka Vláčila to byl ale neúspěch. Podle vlastních slov se po dokončení filmu, s nímž sám nebyl spokojen, dobrovolně a samostatně rozhodl ukončit režijní práci. V této souvislosti vnímám trošku symbolicky slova Veroniky Žilkové z bonusového rozhovoru, v nichž vyjádřila přesvědčení, že nejlepším představitelem Karla Hynka Máchy by byl ve svém vlastním filmu právě Vláčil. Tak jak poznala během natáčení jeho zoufalost z (marného) hledání výrazu, jeho složitou a impulsivní povahu, s častými expresivními výlevy, tak si postupně začala Máchu představovat. Sám sobě básníkem... V závěru filmu stoupá Karel Hynek Mácha po točitém schodišti, nemocný a slabý, s nejasnou vidinou čiré krásy v mysli rozevírá okenice, aby se na filmovém plátně zastavil obraz „jezera hladkého v křovích stinných“. A tak nějak podobně, v nejvyšším vytržení z tvorby, nám František Vláčil ve svých filmech odhaloval krásu, poezii i drsnou realitu světa svých hrdinů. Byl to básník filmu.

Mág. (DVD)
1987, 87 min.
PAL, bar., 1.33:1, mono (DD 2.0)
titulky: české
vydavatel: Bonton (2008)
Region 0
Bonusy: rozhovory (J. Schwarz, V. Žilková, J. Macák), filmografie, fotogalerie

[na Nostalghia.cz publikováno 11. 9. 2008]* * *
TOPlist


© 2005-2024 Nostalghia.cz
© 2005-2024 Petr Gajdošík

[Facebook] [Twitter]