František Vláčil: Zápasy


František Vláčil: Zápasy
propagační skládačka
[1. strana]
[2. strana]
15. 2. – 31. 5. 2008
Císařská konírna, Pražský hrad
Otevřeno denně 10–18 hod.


Z oficiálních stránek výstavy

„Výstava František Vláčil: ZÁPASY je první částí připravovaného cyklu o významných českých filmových režisérech. Cílem výstavy je návštěvníkům přiblížit dílo a osobnost Františka Vláčila, jednoho z nejznámějších a nejosobitějších českých filmových tvůrců.
Základním médiem přibližujícím divákovi tohoto autora je fotografie. Zastavené záběry z filmů, pracovní snímky z natáčení a fotografie z Vláčilova soukromého života jsou komponovány se sekvencemi z jeho dvou historických dramat: z Markéty Lazarové a Údolí včel, které jsou promítány na zavěšená průchozí plátna v prostoru Konírny. Návštěvník výstavy tak nabývá dojmu, že opouští prostor výstavní síně a stává se součástí samotného filmu. Výstava je výběrem ve většině dosud nezveřejněných fotografií pocházejících ze sbírek archívu Barrandov Studia, Národního filmového archívu a od pamětníků.
Výstava je rozdělena do několika tématických okruhů. Po stručném uvedení do reálií Vláčilova života, představení jeho rodiny, mládí a zdrojů jeho inspirace se divák ocitne ve výtvarně prostě pojednaných oddílech věnovaných zmiňovaným filmům. V kontrastu k jednoduchosti architektury výstavy stojí dramatičnost výjevů shlížejících na diváka z lunet sálu a paneláže, stejně jako dynamický pohyb promítaných sekvencí a zvuků. V třetím oddílu se návštěvník dostává do filmařského prostředí. Je postaven doprostřed záběru, kdy na jedné straně kamery tuší Vláčila a na druhé vidí reálnou kompozici, ve které odhalí konkrétní obraz, jenž zná už z fotografií. V závěrečném kabinetu, věnovaném Vláčilovu osobnímu zápasu s okolním i vnitřním světem, je navozena atmosféra jeho pracovny s předměty z Vláčilovy pozůstalosti. Na rozdíl od předchozích částí, kde se divák seznamuje s Vláčilem skrze jeho monumentální dílo, zde dostane možnost se mu přiblížit jako ke zranitelnému a citlivému člověku.
Kurátorem výstavy je Pavel Jiras, historik Barrandov Studia, který má za sebou jak bohatou publikační činnost, tak pražské výstavy Sto let české kinematografie, Gentleman tisíciletí (Oldřich Nový), Hugo Haas a Ženy českého stříbrného plátna, realizovanou v loňském roce v polské Wroclavi. Architekty výstavy jsou Prof. Jan Dušek a Mgr. Milan David.
Výstava se koná pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause, primátora hlavního města Prahy Pavla Béma a za přispění Ministerstva kultury České republiky.“

Vstupné:
Plné 100 Kč
Snížené 50 Kč
Rodinné 170 Kč
Registrované 10 Kč
Vstupné na projekci 1 film je v ceně vstupenky zdarma, další 50 Kč
Školní skupiny 20 Kč na žáka

Kategorie:
Snížené:
- mládež od 6 do 16 let
- studenti středních a vysokých škol v denním studiu do 26 let
- senioři starší 65 let

Rodinné:
-1 až 5 dětí do 16 let a max. 2 dospělé osoby

Registrované:
- novináři po předložení novinářského průkazu

Volný vstup:
- děti z mateřských škol s pedagogickým doprovodem po předložení jmenného seznamu potvrzeného školou
- děti do 6 let
- držitelé průkazu ZTP
- držitelé průkazu ZTP-P včetně jedné osoby doprovodu
- zaměstnanci SPH

Školní skupina:
- maximálně 25 žáků či studentů
- zdarma vstup pro doprovod 1 osoby na 15 žáků.

Slevy jsou poskytovány po předložení platného průkazu nebo dokladu.
Platnost vstupenek je 1 den.
Fotografování není povoleno.František Vláčil: Zápasy - výstavní katalog

František Vláčil: Zápasy Jedním z cenných výsledků právě zahájené výstavy František Vláčil: Zápasy je i výstavní katalog, který lze na výstavě zakoupit (viz náhled vlevo – kliknutím lze zvětšit). Asi sedmdesáti stránková publikace velkorysého formátu 23 x 37 cm (a v ceně 200,- Kč) je z větší části kolekcí fotografií, doplněnou o kratší textové příspěvky.

Na stránkách tak defilují jak dobře známé fotografie z filmů (kopíruje se zde rozvržení výstavy, takže zastoupeny jsou jen filmy MARKETA LAZAROVÁ a ÚDOLÍ VČEL, fragmentálně jsou přidány fotografie spojené s filmy SKLENĚNÁ OBLAKA a ĎÁBLOVA PAST) tak především téměř nikde nezveřejněné záběry z natáčení, pracovní snímky, momentky pořízené „na place“ či fotografie z rodinného alba Františka Vláčila (rodiče, bratr, studentské fotografie). Fascinující galerie snímků dává nahlédnout nejen do zákulisí příprav obou filmů, ale v mnoha případech dýchá dobovou atmosférou – Vláčil připravující jeden ze záběrů v houštině, Magda Vášáryová kráčející mezi kamerovými kolejemi, Vláčil a Kozlík v pauze s cigaretami, filmový štáb „utábořený“ v kulisách tvrziště (tato fotografie fascinuje jak změtí lidí a techniky soustředěných na jednom místě, tak téměř brueghelovskými detaily - někdo sedí a hledí, jiný pokuřuje, další píše, dole na zemi někdo leží a vyspává, v pozadí si Vlastimil Harapes upravuje kostým, mezi tím pohozené obrovské reflektory a kabely, starší paní něco zašívá...), Josef Kemr v kozlíkovské masce s pivem v ruce a s brýlemi, dobrodružný převoz techniky přes prudce tekoucí řeku, krásný pandánový „dvojportrét“ Markety a středověké plastiky Máří Magdaleny z katedrály Saint-Pierre v Montluconu, galerie portrétů hlavních tvůrců a protagonistů MARKETY i ÚDOLÍ... (Nemůžu nezmínit, že mne osobně asi nejvíc „zasáhl“ snímek Františka Vláčila v okamžiku přípravy Rajské sonáty – režisér si sám připravuje scénu, když rozvěšuje po větvích starého dubu pohanské „cetky“.) V katalogu nejsou zařazeny všechny fotografie z výstavy, jedná se jen o menší, nicméně reprezentativní výběr. Přesto se na mysl vkrádá myšlenka, že případné vydání všech dochovaných fotografií třeba jen z natáčení MARKETY LAZAROVÉ by byl ohromující vydavatelský čin. Nejen s ohledem na film samotný, ale i na kvalitu a výtvarnou hodnotu fotografií (za které můžou především pánové fotografové Jan Kuděla, Vladimír Souček, Josef Vítek, Jiří Všetečka a Tono Stano).

Kolekce snímků je proložena ukázkami z legendárního Vláčilova obrázkového scénáře a také několika texty, které se po úvodním stručném životopisu, každý svým způsobem, věnují buď Vláčilovu dílu, osobnosti, případně reflektují pisatelovy osobní zážitky a vzpomínky (Ivan Klimeš, Zdena Škapová, Stanislav Ulver, Milan Hanuš, Petr Kopal, Pavel Jiras, Vladimír Körner, Jan Žalman, Jiří Novák, Stáňa Přádná). Zařazen je i překlad (Eva Zaoralová) části rozhovoru s Františkem Vláčilem pro italskou monografii Vláčil z roku 1991, některé Vláčilovy vzpomínky, citáty, jsou zde umístěny i dvě krátké básně dedikované Vláčilovi (Jiras, Skácel) nebo výňatek z recenze MARKETY LAZAROVÉ z argentinských novin La Prensa po jejím uvedení na festivalu v Mar del Plata (1968).

Trošku zamrzí, že u tak hezky vypravené publikace došlo k několika drobnějším omylům, jako např. označení tvrziště kde se bránila Kozlíkova tlupa za Obořiště (v popisce fotografie na str. 25) nebo fatálně chybné označení fotografie z natáčení SKLENĚNÝCH OBLAK jako momentky z práce na filmu TANKOVÁ BRIGÁDA (s. 8). Jinak je ale katalog opravdu reprezentativní a důstojný. Krásný tisk černobílých fotografií je proveden na kvalitním papíře, lepená vazba drží.

Výstava František Vláčil: Zápasy po třech měsících zmizí. Zmizí i některé z originálních instalací, přibližujících Vláčilovu tvorbu. Souběžně vydaný katalog ale zůstane nejen jako připomínka výstavy, ale i jako osobitý pohled „za kulisy“. Vláčilův svět se nám tu otevírá nejen skrze jeho filmy, ale i přes to, co stojí za jejich vznikem, skrze úsilí jeho samého i lidí kolem něj. Abych parafrázoval motto z úvodní strany: Skrze oběti, přinesené pro sen...
Vláčilovo dílo nám dává žasnout, nutí nás ale i k myšlenkám nad sebou samými...

     Vejít nevejít
     otázka jež se neptá
     a srdci řekne kdo
     zda tlouci nebo pohladit...
Internetové odkazy související s výstavou František Vláčil: Zápasy

 • www.frantisekvlacil.cz [oficiální web výstavy]
 • Barrandov připravuje výstavu Fr. Vláčila [Barrandov Studios]
 • www.kulturanahrade.cz [oficiální web spolupořadatele]
 • František Vláčil: Zápasy [speciál České noviny]
 • Výstava představuje Vláčila jako zápasícího tvůrce [Lidovky.cz]
 • Opožděná pocta režisérovi [Lidovky.cz]
 • Jak vzpomínají na Františka Vláčila [Lidovky.cz]
 • Představuje se "neznámý" František Vláčil [iDnes.cz]
 • Výstava na Hradě uctívá režiséra Františka Vláčila [Novinky.cz]
 • Hrad na čas ovládl nejlepší český filmař [Aktualne.cz]
 • Efektní Vláčil na Pražském hradě [Tyden.cz]
 • František Vláčil byl zcela ponořený do svého díla, říká herec Jan Kačer [text + audio] [Radio.cz]
 • Podívejte se do Vláčilova světa. Bojoval s anděly [video] [Aktualne.cz]
 • Jan Kačer vzpomíná na získání role asketického mnicha Armina v Údolí včel [video] [Aktualne.cz]
 • Scenárista Vladimír Körner vzpomíná na Františka Vláčila [video] [Aktualne.cz]
 • Vláčil mluví na Hradě ze stromu [Nova.cz]

  [na Nostalghia.cz publikováno 21. 2. 2008] • * * *
  TOPlist


  © 2005-2022 Nostalghia.cz
  © 2005-2022 Petr Gajdošík

  [Facebook] [Twitter]