Marketa Lazarová
knižní vydání scénáře filmu


Filmový scénář podle stejnojmenného románu a motivů Obrazů z dějin národa českého Vladislava Vančury. Úvodní studie Zdena Škapová, uspořádal a ediční poznámkou opatřil Stanislav Ulver. Volná příloha čtvrtletníku Film a doba, vydalo Sdružení přátel odborného filmového tisku, Praha 1998, 320 stran.

Knižní vydání scénáře filmu MARKETA LAZAROVÁ je významným edičním počinem, který ve svém edičním provedení nemá v Čechách obdoby, stejně jako filmové dílo, které podle něj vzniklo. Publikaci zahajuje obsáhlá studie Zdeny Škapové s názvem Literární a filmová podoba Markety Lazarové, která je po mnoha letech opět obsáhlejší analýzou tohoto filmového díla. Vlastní jádro publikace tvoří technický scénář filmu, který je zde, podle slov editora Stanislava Ulvera, publikován v téměř nezměněné podobě. Jako obrazový doprovod scénáře byly zvoleny fotografie, které se svým obsahem váží k ději (bylo použito kombinace fotografií z filmového pásu i fotografií fotografů, působících při natáčení) a ilustrace z rukopisu scénáře, jejichž autorem je z velké části František Vláčil. Vzhledem k rozsahu a podrobnosti textu lze jednoznačně říci, že jde o zásadní ediční počin, který nelze pominout při jakémkoliv studiu MARKETY LAZAROVÉ.


→ Pavlíček, František – Vláčil, František: Marketa Lazarová. Praha, Sdružení přátel odborného filmového tisku 1998, 320 s.; bez ISBN, jako speciální příloha časopisu Film a doba [ed. scénáře, st., kom., fotografie, kresby]Recenze:
→ Přádná, Stanislava: Návrat Markety Lazarové [Respekt, 1998][přepis]* * *
TOPlist


© 2005-2022 Nostalghia.cz
© 2005-2022 Petr Gajdošík

[Facebook] [Twitter]