Podobenství o Františku Vláčilovi
(Nakladatelství XYZ, 2008)


Podobenství o Františku Vláčilovi
V případě čerstvě vydané knihy Podobenství o Františku Vláčilovi jsem absolutně netušil a nedokázal jsem si ani představit, jak bude již delší dobu ohlášená kniha Šárky Horákové koncipována. Ale domnívám se, že i kdybych měl představ tucty, žádná by se nepřiblížila tomu, jak je kniha ve skutečnosti sestavena. Když jsem ji v minulém týdnu poprvé držel v ruce, tak mě svou koncepcí velmi překvapila.
Šárka Horáková působí již několik let především jako scenáristka a dramaturgyně pracující pro televizi. Je také autorkou několika biografií o hereckých osobnostech z oblasti filmu a televize. Její kniha o Františku Vláčilovi je ale radikálně odlišná nejen od jejích všech předchozích titulů, ale i od samotného žánru biografie.

Podobenství o Františku Vláčilovi nese podtitul Podle Markety Lazarové. A to je myslím i klíčem k pochopení autorčina záměru, klíčem k jejímu vnímání Vláčila, které je postavené na MARKETĚ LAZAROVÉ jako na Vláčilově klíčovém díle. (A nemůžu se ubránit tomu, že formulace názvu a podtitulu mi vyvolává i asociaci na literární scénář Zjevení o ženě rodičce podle svatého Jana, který Vláčil společně s Körnerem připravoval k realizaci na konci 60. let.) Každopádně evangelijní stylizace názvu si vynutila i stylizaci textu: kniha není rozhodně obvyklou biografií, není to vyprávěcí ani vzpomínkový text ani historická studie, jde ale o zajímavý literární útvar, který na základě fakt ze života Františka Vláčila přibližuje jakousi poetizující formou jeho život a dílo. Ze všeho nejvíc připomíná kniha literární scénář. Při četbě v divákově mysli leckdy vytanou přímo i obrazové kompozice rozepsané v textu („Pršelo, Věra Galatíková šla venčit psa a našla ho. Smutnou postavu v parku, zmáčenou, s očima nevidoucíma, a přesto žil... Pohled z okna přes záclony na půl žerdi: Po obloze běží vlci. Mění se v ptáky a táhnou (pohledem z okna) daleko za horizont...“). Dávají tak průchod myšlenkám na to, nejde-li přece jen o nějaký zamýšlený scénář k (dosud?) nerealizovanému dokumentu. Neobvyklá forma by ale mohla být i autorčiným záměrem, vyvolaným tématem, poctou tvorbě režiséra filmů, kde obrazy hovoří „samy a beze slov“.

Autorka knihu člení na obrazy (číslovaných je jich šestnáct + jeden závěrečný - což se blíží počtu obrazů v MARKETĚ - a obsahují, stejně jako ve filmu, básnivé podtituly, přibližující jejich obsah), vkládá do textu reminisence na Vláčilovy filmy v podobě charakteristických motivů (vlci z MARKETY), citace z dobových rozhovorů, publikovaných textů, různých výpovědí a nebo nově konstruuje (patrně ze vzpomínek pamětníků) některé dialogy z událostí, které se ve Vláčilově životě asi odehrály (rozhovor s ústředním dramaturgem Filmového studia Barrandov Ludvíkem Tomanem). Vláčilův život i tvorba se tak před čtenářem odvíjí jako intimní drama jedince, který zpočátku bojoval se svou představou, s dramatickou látkou a jejím filmovým ztvárněním, později pak s nepřízní vedení studia a režimních vůdců a ještě později sám se sebou. V knize nejsou popsány detaily z natáčení jednotlivých filmů, některé z nich jsou zmíněny jen letmo. Autorka se mnohem víc snaží o přiblížení Vláčilovy osobnosti v „čase tvorby“ i poté.

Knižní zpracování se zdá vpořádku. Kniha v sympatickém formátu 15x18 cm je vázaná v pevných deskách s přebalem (zaujme nepatrný detail, kterým je plasticky vytlačený titul na obalu knihy), tisk je kvalitní, včetně fotografií, z nichž jsou v této knize mnohé publikovány vůbec poprvé, zejména ty ze zákulisí natáčení. Faktografická část je velmi stručná, obsahuje výběr Vláčilových citací, vzpomínky několika přátel a kolegů, orientační filmografi a na posledních třech stranách tzv. oficiální biografii.

Podobenství o Františku Vláčilovi je tak zvláštním pojetím životopisu. Proč ne. Svým způsobem je takové pojetí biografie u nás průkopnické, nabízí zajímavou formou vhled do Vláčilovy osobnosti a zákulisí jeho života a je mu i osobitou poctou. Na klasickou, převážně faktografickou biografii Františka Vláčila, spojenou s filmově-historickým pohledem na jeho dílo, s vyčerpávající bibliografií apod., si ale ještě budeme muset počkat.

Šárka Horáková
Podobenství o Františku Vláčilovi
Nakladatelství XYZ
Praha 2008
220 s.
ISBN 978-80-7388-069-9

[na Nostalghia.cz publikováno 6. 5. 2008]* * *
TOPlist


© 2005-2022 Nostalghia.cz
© 2005-2022 Petr Gajdošík

[Facebook] [Twitter]