Nevěsto krásná dej mi pít


Podtitul Suchánkovy knihy zní Úvod do problematiky uměleckého obrazu jako duchovně-estetické skutečnosti. Protože jsem se knize jako celku věnoval na Nostalghia.cz už dříve (článek z 9. března 2003, kde je vedle anotace také podrobný obsah knihy, autorovo resumé a diskusní fórum), zastavím se zde jen u kapitoly speciálně věnované MARKETĚ LAZAROVÉ (s. 142–150) nazvané Nevěsto krásná dej mi pít.
Autor vychází ve svém rozboru z chápání filmu jako piety, jako obrazu Stabat Mater Dolorosa, která symbolizuje lidský život od zrození, přes poznání lásky až ke smrti. Ústředním průsečíkem veškerého dění je mu pak postava Ženy v jejímž klíně se život rodí a v jejímž náručí také končí. Jedním z podrobněji rozebíraných momentů je trojí setkání Markety a Mikoláše, vždy spojené s motivem násilí a krve (1. zbitý Mikoláš na Obořišti, 2. znásilněná Marketa, 3. umírající Mikoláš), ale ve významové rovině autorem chápané jako „dospívání k vertikalitě bytí“.

Dalším neoddělitelným úhlem pohledu na film je pro autora motiv kříže, přesněji řečeno „křížové koncepce časoprostoru“. Horizontalita bytí je dána všem příslušníkům Kozlíkova i Lazarova rodu; vertikalitu lidské existence, čili její duchovní rozměr si v plné šíři uvědomuje jen Marketa a Mikoláš, v určitém smyslu i Alexandra (srov. s. 146).

Tyto dva pohledy, Stabat Mater Dolorosa a křížová koncepce, které navíc nelze chápat odděleně, jsou podle autora určující pro vnímání a pochopení celého filmu. Závěrem je nutné připomenout, že kapitola o MARKETĚ LAZAROVÉ je v knize pouze částí celku, který je osobitým pohledem na problematiku duchovního filmu a i když se zde o ní rozepisuji samostatně (protože k tomu jsou tyto stránky určeny), nelze ji vnímat odděleně od ostatních pasáží knihy.


→ Suchánek, Vladimír: Topografie transcendentních souřadnic filmového obrazu. Univerzita Palackého Olomouc 2002, kapitola Nevěsto krásná dej mi pít,
s. 142–150. [st.]

[na Nostalghia.cz publikováno 6. 4. 2003]


Aktualizace:
Suchánek, Vladimír: Nevěsto krásná dej mi pít [přepis celé kapitoly]


* * *
TOPlist


© 2005-2022 Nostalghia.cz
© 2005-2022 Petr Gajdošík

[Facebook] [Twitter]