ÚDOLÍ VČEL
recenze VHS (Centrum českého videa)


Údolí včel, VHS, CČV Ačkoliv je v čase psaní této recenze technologie VHS již pomalu odsouzena do oblasti zapomění, je určitou povinností takto tematicky zaměřených stránek věnovat se i věcem, které se ocitají za horizontem aktuálnosti. Navíc je ÚDOLÍ VČEL na videokazetě stále jediným oficiálním vydáním Vláčilova filmu na nějakém domácím nosiči a dobře udělané DVD je stále spíš v nedohlednu. Takže opodstatněnost alespoň krátké recenzentské noticky by tu byla.

Videokazetu vydalo v roce 1997 Centrum českého videa a kdo by si ji chtěl ještě dnes pořídit, má stále možnost v klasických obchodech či ve vydavatelově e-shopu. Bohužel musím poradit jedno – ať tak nečiní. Ne snad proto, že VHS dnes stojí na prahu propadliště dějin, ale pro „kvalitu“, kterou vydavatel na tomto vydání předvedl. Vcelku bych se dnes nepozastavoval nad obrazovými kazy a zašumělou zvukovou stopou – tyto věci u VHS dost dobře nejdou posuzovat jako u DVD a osm let po vydání to již nemá ani smysl. Co je ale zásadním a neomluvitelným „počinem“ vydavatele je ořez filmu na televizní formát! Po přesném měření tedy na poměr 1.42:1. Nečekal jsem hned přepis původního widescreenu 2.35:1, takový luxus se ostatně nedostal ani VHS vydání MARKETY LAZAROVÉ. Nicméně stejně jako u ní jsem i v případě ÚDOLÍ VČEL tak nějak automaticky očekával, že Bonton vydá film přepsaný z duplikátní kopie, která je v archivu uložena a má formát 1.85:1. Ovšem nestalo se tak a i přes ujištění ze zadní strany obalu, že film je širokoúhlý, se na této videokazetě dočkáte brutálního ořezu.

Nejlépe to myslím dokumentuje několik screenshotů, učiněných z těch míst filmu, kde je absence širšího formátu zřetelně cítit. Obvykle se jedná o záběry, jejichž kompozice evidentně počítá s širším plátnem, např. postavení dvou lidských postav.

VHS - 1.33:1
DVD - 2.35:1
VHS - 1.33:1
DVD - 2.35:1


Vedle toho je ale ve filmu pár míst, kde se ve vysloveně statickém záběru objeví náhle prudký a krátký švenk do strany. Prudkost a nepřirozenost tohoto „pohybu kamery“ přitom sugeruje myšlenku, že vznikl až při přepisu v místech, kde se kompozice širokého záběru postupně měnila, což by u ořezaného formátu mohlo vést třeba k odejítí postavy mimo obraz. Nešlo by tedy o švenk kameramana, ale o pohyb učiněný v laboratoři při záznamu na menší formát. Dvě následující ukázky se to snaží dokumentovat.

ukázka 1


ukázka 2


K čerstvě zakoupené videokazetě jsem se navíc dostal až v roce 2005 a mezi nezbytnými reklamami a upoutávkami na začátku kazety naleznete jen a jen českou nejnovější filmovou produkci – reklamy na TMAVOMODRÝ SVĚT, KAMEŇÁK ap. Jinými slovy – vydavatel pro trh stále množí nové kazety i s neuvěřitelně zmrzačeným přepisem. To je asi tak nejpodstatnější zjištění, které považuji za nutné k podobě této videokazety sdělit. V obecné rovině pak všechny tyto ukázky dokumentují míru škodlivosti takových zásahů na původním autorském díle.

Údolí včel (VHS)
1967, 97 min.
čb, 1.42:1, mono
Režie: František Vláčil
vydavatel: Centrum českého videa (1997)
katalog. číslo: V5053

[na Nostalghia.cz publikováno 2. 8. 2005]* * *
TOPlist


© 2005-2024 Nostalghia.cz
© 2005-2024 Petr Gajdošík

[Facebook] [Twitter]