Bibliografie Františka Vláčila
A

a: Dym jesiennego ogniska. Ekran (Warszawa), 1978, č. 9 (26. 2.). [an.]

(a) [Václav Šašek]: Koncert na konci léta. Zemědělské noviny 36, 1980, č. 14 (17. 1.), s. 2. [rec.]

(a) [Václav Šašek]: Premiéry našich kin. Hadí jed. Zemědělské noviny 38, 1982, č. 23 (28. 1.), s. 2. [rec.]

(a) [Václav Šašek]: Premiéry našich kin. Marketa Lazarová. Zemědělské noviny 23, 1967, č. 281 (23. 11.), s. 2. [rec.]

A Film Rhapsody in two Parts Marketa Lazarova. Czechoslovak Film: Československý film 20, 1967, č. 6, s. 8–11. [an.]

A. K. [Agneša Kalinová]: V pasci histórie. Kultúrny život (Bratislava) 17, 1962, č. 17 (28. 4.), s. 9. [rec.]

(ab): Balada o zeleném dřevu. Záběr 17, 1984, č. 17 (3. 9.), s. 7. [rec.]

Abd al-Mun’am Salím: Alámát fí taríka sínama [Milníky v dějinách kinematografie]. Markít Lázárúfá. Al-masrh wa ’l –sínamá [Divadlo a kino] (Káhira), 1968, č. 51 (březen), s. 94–10. [rec.]

Adam, Jan: Každý text nese v sobě ducha doby. K 50. narozeninám zasloužilého umělce Vladimíra Körnera. Literární měsíčník 18, 1989, č. 8, s. 77–79. [kom.]

Adamec, Boris: Markéta Lazarová. Kniha a filmový scénář. Knižní kultura 2, 1965, č. 7 (30. 7.), s. 294–298. [st., ukázka scénáře]

Adamec, Jan: Od rozmarného léta k létu horkému: československé filmy v soutěži MFF Karlovy Vary 1968–1978. In: Kopal, Petr (ed.): Film a dějiny 4. Normalizace. Praha, Casablanca, Ústav pro studium totalitních režimů 2014, s. 311–322. [st.]

Adamec, O. [Oldřich]: Bělaja golubka. Čechoslovakija (Praga), 1960, č 12. [rec.]

Adamec, O. [Oldřich]: Diablova pasca Františka Vláčila. Smena (Bratislava) 14, 1961, č. 218 (10. 9.), s. 3. [rep.]

Adamec, Oldřich: Dvanáct nových rolí Vladimíra Menšíka. Kino 22, 1967, č. 10 (18. 5.), s. 11. [kom.]

Adamec, Oldřich: František Vláčil vypráví o své práci. Film a doba 6, 1960, č. 6 (červen), s. 384–386. [rozh.]

Adelheid. Czechoslovak Film: Československý film 22, 1969, č. 6, s. 5–7. [an., kom.]

Adelheid. Filmové informace 20, 1969, č. 46 (19. 11.), s. 8. [an.]

Adelheid. Ostravský kulturní zpravodaj 13, 1970, č. 2 (únor), s. 7. [an.]

Adelheid. Týdeník Rozhlas 10, 2000, č. 20 (28. 4.), s. 14. [an.]

Adelheid. Týdeník Televize, 2000, č. 20 (1. 5.), s. 31. [an.]

„Adelheid“ v tisku argentinském. Adelheid, silné a dojímavé drama. ČsKZT, 1972, č. 5, s. 8. [cit. an.; La Nación (Buenos Aires), 25. 2. 1972]

„Adelheid“ v tisku argentinském. Čech František Vláčil ve skromném a obdivuhodném vyprávění o lásce. ČsKZT, 1972, č. 5, s. 9–10. [cit. rec.; La Opinión (Buenos Aires), 25. 2. 1972]

„Adelheid“ v tisku argentinském. ČsKZT, 1972, č. 5, s. 10–11. [cit. an.; Cronista Comercial (Buenos Aires), 25. 2. 1972;Argentinischer Tagesblatt (Buenos Aires), 27. 2. 1972; Analisis (Buenos Aires), 3. 3. 1972; Patoruzu (Buenos Aires), 4. 3. 1972; Freie Presse (Buenos Aires), 28. 2. 1972]

„Adelheid“ v tisku argentinském. ČsKZT, 1972, č. 5, s. 6–7, 11. [cit. kom.; Herald (Buenos Aires), 27. 2. 1972]

„Adelheid“ v tisku argentinském. ČsKZT, 1972, č. 5, s. 9. [cit. rec.; La Prensa (Buenos Aires), 25. 2. 1972]

„Adelheid“ v tisku argentinském. Dramatická velkolepost v jednom českém filmu. ČsKZT, 1972, č. 5, s. 8. [cit. rec.; La Razón (Buenos Aires), 25. 2. 1972]

„Adelheid“ v tisku argentinském. Poezie a velká jednotnost ovzduší. ČsKZT, 1972, č. 5, s. 7–8. [cit. rec.; El Clarín (Buenos Aires), 25. 2. 1972]

„Adelheid“ v tisku rakouském. Film z pohnutých dnů „Adelheid“. ČsKZT, 1970, č. 3, s. 13–14. [cit. rec.; Volksstimme (Wien), 3. 1. 1970]

„Adelheid“ v tisku rumunském. ČsKZT, 1970, č. 7–8, s. 28. [cit. rec.; Sergiu Selian]

„Adelheid“ v tisku rumunském. Pro nebo proti. ČsKZT, 1970, č. 7–8, s. 28. [cit. an.; Cinema (Bucureşti), 1970, č. 5 (květen)]

(ae) [Václav Šašek]: Premiéry našich kin. Dým bramborové natě. Zemědělské noviny 33, 1977, č. 70 (24. 3.), s. 2. [rec.]

af [Alexandra Pflimpflová]: Pasáček z doliny. Obrana lidu 43, 1984, č. 9 (13. 1.), s. 6. [rec.]

AFŠ: Tvůrčí úkoly dokumentaristiky. Záběr 13, 1980, č. 3 (8. 2.), s. 1. [an.]

AG: Kouř nad šumavskými lesy. Československý voják 5, 1956, č. 6 (17. 3.),
s. 24–25. [rep.]

(aj): Stíny horkého léta. Svět práce 11, 1978, č. 22 (31. 5.), s. 10. [rec.]

AJL [Antonín Jaroslav Liehm]: František Vláčil je slavný. FTN 3, 1969, č. 14–15 (9. 7.), s. 1, 8. [rozh., expl.] Nově zredigovaný reprint viz Liehm, Antonín J.: Ostře sledované filmy. Československá zkušenost...

ajl [Antonín Jaroslav Liehm]: [Nová organizace…]. Literární noviny 11, 1962, č. 15 (14. 4.), s. 8. [rec.]

(AK): V našich kinech uvidíte. Nová svoboda (Ostrava) 33, 1977, č. 88 (15. 4.), s. 7. [an.]

[Akademický maliar a filmový režisér…]. Smena (Bratislava) 13, 1960, č. 245 (8. 10.), s. 1. [rec.]

Akce v zahraničí. Zpravodajství Ústřední správy československého filmu, 1961, č. 3 (březen), s. 19. [zpr.]

Akce v zahraničí. Zpravodajství Ústřední správy československého filmu, 1961, č. 5 (květen), s. 15. [zpr.]

Akerström, Hans: Bibliografi över tjeckisk skönlitteratur översatt till svenska/Bibliografie české beletrie ve švédském překladu. Acta bibliothecae Universitatis Gothoburgensis, 2013 (September), Göteborg, University of Gothenburg 2013. [st.]

Ako sa nakrúcala Tanková brigáda. Smena (Bratislava) 8, 1955, č. 241 (7. 10.), s. 1. [vzp.]

al [Čestmír Lang]: Návraty Františka Vláčila. Ostravský večerník 10, 1977, č. 77 (20. 4.), s. 4. [rec.]

al: [Režisér František Vláčil…]. Pravda (Plzeň) 41, 1960, č. 138 (22. 7.), s. 3. [zpr.]

ala: (Zeptali jsme se) Františka Uldricha, kameramana. Mladá fronta 39, 1983, č. 140 (16. 6.), s. 2. [rozh.]

Albertová, Helena – Landovský, Pavel: Lanďák. Praha, Nakladatelství XYZ 2010, s. 58. [vzp.]

Alexandrovci u nás. Filmové informace 2, 1951, č. 39 (27. 9.), s. 14. [zpr.]

alp [Alexandra Prosnicová]: Až se zima zeptá… Záběr 10, 1977, č. 19 (9. 9.), s. 1. [kom.]

alp [Alexandra Prosnicová]: Festivaly v červnu. Kino 29, 1974, č. 12 (18. 6.), s. 2. [zpr.]

alp [Alexandra Prosnicová]: Kdo hraje titulní roli ve filmu „Adelheid“? Záběr 1, 1968, č. 24 (14. 12.), s. 3. [kom., an.]

(an) [Gustav Francl]: Adelheid Františka Vláčila. Lidová demokracie 26, 1970, č. 36 (12. 2.), s. 6. [rec.]

an [Gustav Francl]: Nové české filmy. Lidová demokracie (Brno) 16, 1960, č. 117 (13. 5.), s. 3. [rec.]

an [Gustav Francl]: Nové filmy do našich kin. Lidová demokracie 16, 1960, č. 117 (13. 5.), s. 3. [rec.]

an [Gustav Francl]: Podmanivá filmová píseň o bílé holubici. Lidová demokracie 16, 1960, č. 258 (23. 10.), s. 5. [rec.]

(an) [Gustav Francl]: Vláčilova Marketa Lazarová. Lidová demokracie 23, 1967, č. 323 (23. 11.), s. 5. [rec.]

(an) [Gustav Francl]: Z naší filmové produkce. Lidová demokracie 24, 1968, č. 134 (16. 5.), s. 5. [rec.]

ana [Jaroslav Smetana]: Údolí včel. Nové knihy 1978, č. 19 (3. 5.), s. 1. [rec. knihy]

Anděl, Jakub: Jak Vláčil honil jelena. Festivalový deník (Karlovy Vary) 2011, č. 2 (2. 7.), s. 3. [kom.]

Animované a hrané filmy dokončené v dramaturgicko výrobní skupině animovaných a dětských filmů v druhém čtvrtletí 1973. Filmový informační bulletin, 1973,
č. 18–19, s. 5. [zpr.]

ap [Agáta Pilátová] – reé [René Kočík]: Zemřel dramatik a scenárista František Pavlíček. Týdeník Rozhlas 15, 2004, č. 42 (11.–17. 10.), s. 15. [nekr.]

ář: Marketa Lazarová. Čs. televize 25, 1990, č. 4 (15. 1.), s. 10. [an., kom.]

ář: Údolí včel. Týdeník Televize, 1994, č. 44, s. 49. [an.]

Ať žije festival. Rozvoj (Most) 8, 1967, č. 44 (1. 11.) s. 3. [zpr.]

Atkinson, Michael: Bees’ Season: A Forgotten Classic of the Czech New Wave. The Village Voice 51, 28. 3. 2006. [rec.]

Atkinson, Michael: Markéta Lazarová. Sight & Sound 17, 2007, č. 8 (srpen), s. 26. [rec.]

Atkinson, Michael: Marketa Lazarova. Sight & Sound 23, 2013, č. 9 (září), s. 100. [rec.]

Atkinson, Michael: Plastic fantastic. The Village Voice 47, 11. 6. 2002, s. 150. [biogr.]

ay [Jozef Vagaday]: František Vláčil. Markéta Lazarová. Film a doba 11, 1965, č. 11, s. 602–607. [kom.]

(az) [Zdeněk Mráz]: Premiéry našich kin. Zemědělské noviny 26, 1970, č. 25 (30. 1.), s. 2. [rec.]

* * *
TOPlist


© 2005-2022 Nostalghia.cz
© 2005-2022 Petr Gajdošík

[Facebook] [Twitter]