Bibliografie Františka Vláčila
C–Č

Cais, Milan: Josef Kemr. Český Don Quijote. Praha, Petrklíč 1996, s. 70, 177, 180–181. [rep., vzp. František Vláčil]

Calábek, Jan: Brněnský vědecký film. Brno v minulosti a dnes 8, 1966,
s. 280–282. [an.]

Cameraman František Uldrych [sic!]. Czechoslovak Film: Československý film 20, 1967, č. 6, s. 14. [biogr.]

Capes, Richard: Dark ages. Sight & Sound 18, 2008, č. 3 (březen), s. 104. [rec.]

Causo, Massimo: Frantisek Vlacil: la rete e le sue ali. Cineforum 31, 1991 (září), s. 28–32. [st.]

Ceny IX. Mezinárodního festivalu dokumentárních a krátkých filmů v Benátkách. Filmový přehled, 1958, č. 34 (23. 8.), nestr. [zpr.]

Ceny X. Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech 1966. Filmové informace 17, 1966, č. 29 (20. 7.), s. 11. [zpr.]

Ceny XV. FČSF ’77 Bratislava. Zpravodaj Československého filmu [3], 1977, č. 10 (1. 3.), s. 16–17. [zpr.]

Ceny XVI. Festivalu českých a slovenských filmů. Kino 33, 1978, č. 6 (21. 3.), s. 5. [zpr.]

Ceny XXI. MFF Karlovy Vary ’78. Kino 33, 1978, č. 15 (25. 7.), s. 2. [zpr.]

Ceny XXII. FČSF Banská Bystrica. Zpravodaj Československého filmu [10], 1984, č. 18 (16. 4.), s. 13. [zpr.]

Ceny XXII. FČSF Banská Bystrica 1984. Zpravodaj Československého filmu [10], 1984, č. 19–20 (4. 5.), s. 28–29.

Ceny 29. FFP – léto ’78. Záběr 11, 1978, č. 15 (14. 7.), s. 2. [zpr.]

Ceny 29. Filmového festivalu pracujících – léto ’78. Kino 33, 1978, č. 15 (25. 7.), s. 2. [zpr.]

Ceny a uznání dílům československých filmových umělců. Zpravodajství Ústřední správy československého filmu, 1959, č. 9 (říjen), s. 5. [zpr.]

Ceny československým filmům 1960. Filmový přehled, 1960, č. 51–52 (31. 12.), nestr. [zpr.]

Ceny československým filmům 1961. Filmové informace 13, 1962, č. 1 (4. 1.), příloha, nestr. [zpr.]

Ceny československým filmům 1961. Filmový přehled, 1961, č. 51–52 (8. 1. 1962), nestr. [zpr.]

Ceny československým filmům v roce 1960. Filmové informace 12, 1961, č. 1 (4. 1.), s. 18. [zpr.]

Ceny, které získala čs. kinematografie v roce 1982. Zpravodaj Československého filmu [9], 1983, č. 14–15 (24. 3.), s. 9.

Ceny ministra kultury. Zpravodaj Československého filmu [3], 1977, č. 16 (19. 4.), s. 9. [zpr.]

Ceny našim filmům v Montevideu. Filmové informace 13, 1962, č. 23 (6. 6.), s. 1. [zpr.]

Ceny SČDU za rok 1981. Zpravodaj Československého filmu [8], 1982, č. 39–40 (29. 9.), s. 13. [zpr.]

Ceny udělené na XIV. Přehlídce filmů pro děti v Gottwaldově 19. dubna 1974. Zpravodaj Gottwaldov [1], 1975, č. 1, s. 9. [zpr.]

Ceny z mezinárodních festivalů. Zpravodaj Československého filmu [13], 1987, č. 24 (9. 12.), s. 44. [zpr.]

Ceny z Teheránu. Zpravodaj Československého filmu [1], 1975, č. 37–38 (24. 11.), s. 18. [zpr.]

Cervoni, Albert: Une saga tchéque. Marketa Lazarova. Booklet k vydání filmu na DVD, Malavida 2009, s. 2–4. [st., reprint z France Nouvelle, 26. 9. 1972]

cie: Přátelé se loučili s režisérem Vláčilem. Právo 9, 1999, č. 29 (4. 2.), s. 3. [zpr.]

Cieslar, Jiří: Básník a vlk. Respekt 10, 1999, č. 7 (8. 2.), s. 18. [nekr.] Rozšířená reedice In: Jiří Cieslar: Kočky na Atalantě. Praha, NAMU 2003,
s. 354–360.

Cieslar, Jiří: Letní filmová škola. Záběr 22, 1989, č. 18 (7. 9.), s. 6. [an.]

Cieslar, Jiří: Mág. (Nad filmovým životopisem K. H. Máchy). Film a doba 34, 1988, č. 4, s. 219–222. [rec.] Reedice In: Cieslar, Jiří: Concettino ohlédnutí. Portréty, kritiky a eseje 1975–1995. Praha, Národní filmový archiv 1996,
s. 137–141.

Cieslar, Jiří: Stín kapradiny. Záběr 19, 1986, č. 1 (14. 1.), s. 6. [rec.] Reedice In: Cieslar, Jiří: Concettino ohlédnutí. Portréty, kritiky a eseje
1975–1995
. Praha, Národní filmový archiv 1996, s. 166–167.

Cieslar, Jiří: Stíny horkého léta. Tvorba, 1978, č. 32 (9. 8.), s. 19. [rec.]

Cieslar, Jiří – Němec, Jan: Když si film o něco začne říkat. Film a doba 46, 2000, č. 2, s. 84. [vzp.] Reedice In: Jiří Cieslar: Kočky na Atalantě. Praha, NAMU 2003, s. 465–466.

Cihelková, Barbora: Jan Kačer: Žít s Diviškou byla událost. Magazín Právo, 2021, č. 41 (9. 10.), s. 20–26. [rozh.]

Ciment, Michel: Annecy: Les Tcheques arrivent! Positif 1968, č. 92 (únor),
s. 36–39. [rec.]. Viz též Československý film v zrcadle světové kritiky II. – Marketa Lazarová…

Cimická, D.: Vidět pravdu situace i člověka. Zemědělské noviny 34, 1978, č. 129 (3. 6.), s. 3. [rozh. František Němec]

Cinema as Poetry: František Vláčil. BFI Southbank Guide, 2010 (září), s. 34–38. [biogr., an.]

Cinger, František – Körner, Vladimír: Co chci? Podávat svědectví a kazit politikům radost. Právo 16, 2006, č. 115 (18. 5.), příl. Salon, č. 469, s. 1, 2, 3. [rozh.]

Císař, Jan: Člověk minulosti i současnosti. Zítřek 2, 1969, č. 10 (12. 3.), s. 9. [kom.]

Císař, Jan: Slovo obrazem učiněno jest. Divadlo 19, 1968, č. 3, s. 56–60. [rec.]

(ck): Uvidíte v kinách. Hlas ľudu (Bratislava) 23, 1977, č. 89 (16. 4.), s. 4. [an.]

(cká): [Film Dým bramborové natě…]. Československý voják 26, 1977, č. 3 (1. 2.), s. 59. [an., krátká expl. F. Vláčila]

(cl) [Gustav Francl]: Básník filmového plátna. Lidová demokracie, 35, 1979, č. 41 (17. 2.), s. 5. [biogr.]

cl [Gustav Francl]: Poezie na filmovém plátně. Lidová demokracie 30, 1974, č. 26 (31. 1.), s. 5. [rec.] V brněnském vydání č. 27 (1. 2.), s. 4.

Co nového u nás. Nový film Milana Vošmika. Kino 14, 1959, č. 25 (10. 12.), s. 386. [an.]

Co nového u nás. Potřebný žánr. Kino 13, 1958, č. 14 (3. 7.), s. 210. [an.]

Co o nás napsali… Ďáblova past. Záběr 14, 1963, č. 17 (25. 9.), s. 2. [kom., cit.]

Co připravují v tvůrčí skupině Novotný – Kubala. Filmové informace 20, 1969, č. 17 (30. 4.), s. 4. [zpr.]

Couples at the Festival. Festival Daily (Karlovy Vary) 1960, č. 5 (3. 7.), nestr. [zpr.]

Courton, Miroslav: Dramatická balada o hrdinství. Kino 33, 1978, č. 11 (30. 5.), s. 6–7. [kom.]

Courton, Miroslav: Filmový festival mladých pošestnácté. Kino 33, 1978, č. 10 (16. 5.), s. 10. [zpr.]

Courton, Miroslav: Poučná konfrontace tvorby. Rudé právo 58 (81), 1978, č. 92 (19. 4.), s. 5. [an.]

Cykly pro učně a středoškoláky v pražských kinech. Zpravodaj Československého filmu [8], 1982, č. 37–38 (22. 9.), s. 17. [zpr.]

Cyroň, Milan: Obraz třicetileté války a doby pobělohorské v československých filmech padesátých a šedesátých let. Diplomová práce, Univerzita Palackého Olomouc, Filozofická fakulta, 2009. [st.]

Cyroň, Milan: Poetické a ideové rozdíly českých a slovenských historických filmů v 60. letech. Magisterská práce, Univerzita Palackého Olomouc, Filozofická fakulta, 2011, s. 36–69. [st.]

(č): Exteriéry na Lužnici. Svobodné slovo 32, 1976, č. 32 (17. 5.), s. 1. [an.]

č: [Zasloužilý umělec František Vláčil…]. Pravda (Plzeň) 62, 1981, č. 48 (26. 2.), s. 5. [zpr.]

(č): Zlaté slunce. Nová svoboda (Ostrava) 26, 1970, č. 71 (25. 3.), s. 7. [zpr.]

Čálková, Marie: Symposium socialistických kinematografií. Filmové informace 18, 1967, č. 42 (18. 10.), s. 14–15. [zpr.]

Čaňková, Markéta: František Vláčil – umělec zázračné imaginace. Záběr 18, 1985, č. 3 (12. 2.), s. 3. [rozh.]

Čapek, J. [Josef] – Körner, V. [Vladimír] – Vláčil, F. [František]: Stín kapradiny. Zpravodaj Československého filmu [11], 1985, č. 1–2 (10. 1.),
s. 1–5. [an.]

Čapek, Josef – Körner, Vladimír – Vláčil, František: Stín kapradiny. Úryvek ze scénáře. Film a doba 31, 1985, č. 1, s. 14–21.

Čáslavský, Karel – Merhaut, Václav: Hvězdy českého filmu 2. Havlíčkův Brod, Fragment 2003, s. 28, 58. [kom.]

Čechlovská, Magdalena: Barrandov vystavuje Vláčilovy zápasy. Hospodářské noviny 52, 2008, č. 33 (15. 2.), s. 13. [zpr.]

Čechová, Briana: Adelheid jako drama mentalit a osamělé existence. Dějiny a současnost 39, 2017, č. 3 (březen), s. 30–32. [zpr.]

Čechová, Briana: Shoří? Neshoří? Nad kolektivní monografií na téma Marketa Lazarová. Iluminace 22, 2010, č. 4, s. 176–181. [rec.]

Čepelák, Jiří: Nesplacený dluh. Zemědělské noviny 44, 1988, č. 58 (10. 3.), s. 2. [rec.]

Čepelák, Jiří: Vančurovy prózy ve filmové realizaci. Diplomová práce, Univerzita Karlova Praha, Filozofická fakulta, 1972. [st.]

Čermák, Luděk: Markéta Lazarová. Záběr 17, 1984, č. 2 (23. 1.), s. 6. [kom.]

Čermáková, Dana: Jiří Kodet. Praha, Imagination of People 2010, s. 148–159. [kom.]

Čermáková, Dana: Pan herec Josef Somr. Praha, Imagination of People 2012,
s. 47–49, 63–66. [kom.]

Černá, Emma: Jak jsem byla Adelheid. Průboj (Ústí n. Labem) 21, 1969, č. 144 (21.–22. 6.), s. 5. [rep., rozh.]

Černíček, Jan: Hudba k filmu Marketa Lazarová. In: Gajdošík, Petr (ed.): Marketa Lazarová. Studie a dokumenty. Praha, Casablanca 2008 [2009], s. 107–149. [st.]

Černíček, Jan: Hudba Zdeňka Lišky k filmu Marketa Lazarová. Diplomová práce, Univerzita Karlova Praha, Filozofická fakulta, 2008. [st.]

Černý, Jindřich: Příležitosti Josefa Vinkláře. Kino 40, 1985, č. 13 (25. 6.), s. 11. [expl.]

Červenková, Zdenka: Festival na křižovatce. Mladá fronta 34, 1978, č. 93 (20. 4.), s. 4. [an.]

Červenková, Zdenka: Žít pro malé zázraky. Mladá fronta 35, 1979, č. 128 (2. 6.), s. 4. [rozh.]

Československá kinematografie v italském tisku. ČsKZT, 1962, č. 7, s. 52–53. [zpr.]

Československé filmy v zahraničí. Buldoci a třešně a jiné filmy. Filmové aktuality, 1982, č. 10 (květen), s. 8–12. [cit. kom.; Ekran (Warszawa), 1981, č. 47]

Československé filmy v zahraničí. Hadí jed. Filmové aktuality, 1982, č. 13 (červenec), s. 14–15. [cit. kom.; Film Színhás Muszika (Budapešť), 1982, č. 11]

Československé filmy v zahraničí. Stíny horkého léta. Filmový monitor, 1979, č. 12 (červen), s. 25–26. [cit rec.; Heidicke, Manfred: Schatten eines heissen Sommers /Stíny horkého léta/. Filmspiegel (Berlin) 26, 1979, č. 8 (19. 4.), s. 20; z: Cienie gorącego lata /Stíny horkého léta/. Ekran (Varšava), 1979, č. 19, s. 20]

Československé úsilí v Itálii. ČsKZT, 1968, č. 9, s. 13–14. [zpr.]

Československé vyznamenané filmy 1962. Filmový přehled, 1962, č. 51–52 (7. 1. 1963), nestr. [zpr.]

Československé vyznamenané filmy za rok 1968. Filmový přehled, 1968, č. 49–50 (18. 12.), nestr. [zpr.]

Československé vyznamenané filmy 1970. Filmový přehled, 1970, č. 49–50 (18. 12.), s. 3. [zpr.]

Československé vyznamenané filmy 1972. Filmový přehled, 1972, č. 49–50 (22. 12.), s. 8. [zpr.]

Československé vyznamenané filmy 1974. Filmový přehled, 1974, č. 49–50 (20. 12.), s. 9, 10, 14, 15. [zpr.]

Československé vyznamenané filmy 1975. Filmový přehled, 1975, č. 49–50 (19. 12.), s. 2, 3, 12, 15, 16. [zpr.]

Československé vyznamenané filmy 1976. Filmový přehled, 1976, č. 49–50 (23. 12.), s. 1, 10, 11, 14. [zpr.]

Československé vyznamenané filmy 1977. Filmový přehled, 1977, č. 25 (16. 12.), s. 9, 13.

Československé vyznamenané filmy 1980. Filmový přehled, 1980, č. 13 (23. 8.), s. 27, 29, 30. [zpr.]

Československý armádní film připravuje první celovečerní hraný film. Filmové informace 5, 1954, č. 1 (7. 1.), s. 8–9. [zpr.]

Československý film v zahraničí. Dým bramborové natě. Filmový monitor, 1978, č. 11, s. 18–20. [cit. rec.; Skwara, Janusz: Smutny pejzaż jesieni. Film (Warszawa) 33, 1978, č. 15 (9. 4.), s. 8]

Československý film v zahraničí. Dým bramborové natě. Filmový monitor, 1978, č. 12, s. 21. [cit. an.; Der Rauch des Kartoffelfeuers /Dým bramborové natě/. Filmspiegel 25, 1978, č. 8, s. 20]

Československý film v zahraničí. Dým bramborové natě. Filmový monitor, 1977, č. 13, s. 39–40. [cit. rec.; Holl. [Dorothea Holloway]: Dym bramborove nate /Smoke on the potato Fields/. Variety, 9. 3. 1977, s. 26]

Československý film v zahraničí. Marketa Lazarová. Filmový monitor, 1977, č. 19, s. 15–16. [cit. rec.; Valčanovová, Jana: Marketa Lazarova. Narodna kultura (Sofie), 15. 4. 1977]

Československý film v zahraničí. Nový den filmového plátna. Filmový monitor, 1978, č. 3, s. 19–22. [cit. zpr. Dým bramborové natě; Pogoževová, Ljudmila: Novyj děň ekrana. Sovjetskaja kultura (Moskva), 1978, č. 7 (20. 1.)]

Československý film v zahraničí. Sirius. Filmový monitor, 1977, č. 1, s. 14. [cit. rec.; Skwara, Janusz: Syriusz. Kino (Warszawa) 11, 1976, č. 7 (127), s. 57]

Československý film v zahraničí. Sirius. Filmový monitor, 1978, č. 22,
s. 18–19. [cit. rec.; K. F.: Sirius. Filmspiegel (Berlin) 25, 1978, č. 22 (2. 11.), s. 22]

Československý film v zahraničí. Stíny horkého léta. Filmový monitor, 1978, č. 13, s. 26–27. [cit. rec.; Trunkwalter, Jerzy: Cienie gorącego lata. Film (Warszawa) 33, 1978, č. 23 (4. 6.), s. 22.]

Československý film v zahraničí. Stíny horkého léta. Filmový monitor, 1978, č. 19, s. 31–32.[cit. rec.; Holl. [Dorothea Holloway]: Stiny horkeho leta /Shadows of a Hot Summer/. Variety, 2. 8. 1978, s. 18]

Československý film v zahraničí. Stíny horkého léta. Filmový monitor, 1979, č. 7 (duben), s. 34–37. [cit. rec.; Mruklik, Barbara: Realizm i metafora Vlačila. Kino (Warszawa) 14, 1979, č. 1 (157), s. 59–60]

Československý film v zahraničí. Stíny horkého léta. Filmový monitor, 1979, č. 13 (červenec), s. 26–29. [cit. rec.; Tronowicz, Henryk: Heroizm nie na pokaz /Hrdinství nikoli na ukázku/. Ekran (Varšava), 1979, č. 22, s. 20–21; p: Cienie gorącego lata /Stíny horkého léta/. Kultura (Varšava), 1979, č. 21]

Československý film v zahraničí. Stíny horkého léta. Filmový monitor, 1979, č. 14, s. 22–24. [cit. rec.; Kreutzinger, Krzysztof: Stary, mądry schemat. Film (Warszawa) 34, 1979, č. 22 (3. 6.), s. 8]

Československý film v zahraničí. Stíny horkého léta. Filmový monitor, 1979, č. 15 (srpen), s. 25–28. [cit. rec.; Wiśniewski, Cezary: Ludzkie przeciw nieludzkiemu /Lidské proti nelidskému/. Kultura (Varšava), 1979, č. 23]

Československý film v zrcadle světové kritiky II. – Marketa Lazarová. Film a doba 14, 1968, č. 12, s. 652. [cit. an.; Anderson, Willmar:Svenska Dagbladet (Stockholm), 9. 10. 1967; Rothschild, Thomas:Süddeutsche Zeitung (Mnichov), 13. 3. 1968; Ciment, Michel:Positif (Paříž), 1968, č. 92 (únor); Krupińska, Aniela: Trybuna ludu (Warszawa), 19. 1. 1968; Płażewski, Jerzy:Trybuna ludu (Warszawa), 24. 3. 1968; Martin, Marcel: Les lettres françaises (Paříž), 8. 11. 1967]. Část citovaných textů reeditována In: Ulver, Stanislav (ed.): Film a doba. Antologie textů z let 1962–1970. Praha 1996, s. 133–139. Viz též O československém filmu v tisku švédském…; O československém filmu v tisku francouzském. Annecy: Češi přicházejí!…; O československém filmu v tisku polském…; „Markéta Lazarová“ v tisku polském. Festival za velkou louží…

Českoslovenští filmoví režiséři sedmdesátých let. Praha, ČFÚ 1983, s. 91–92. [biogr., kom., an.]

Český hraný film III. 1945–1960. Praha, Národní filmový archiv 2001, s. 86–87, 287–288, 357.

Český hraný film IV. 1961–1970. Praha, Národní filmový archiv 2004, s. 28–29,
86–87, 257–261, 516–518.

Český hraný film V. 1971–1980. Praha, Národní filmový archiv 2007, s. 106–107, 186–187, 324–325, 372–373, 396–397.

Český hraný film VI. 1981–1993. Praha, Národní filmový archiv 2010, s. 125–126, 237–128, 313–314, 350–351, 436–438.

Čičvák, Martin: Kukura. Jeho život ako ho prežil Čičvák. Bratislava, Dixit 2015. [vzp.]

Čitatelia redakcii, redakcia čitateľom. Film a divadlo 25, 1981, č. 7 (3. 4.), s. 30–31. [kom.]

Čížek, Zdeněk: Grand Prix Brno. Praha, Nakladatelství dopravy a spojů 1978, s. 104–107. [zpr.]

čka: [František Vláčil připravuje…]. Kultura 5, 1961, č. 3 (19. 1.), s. 2. [zpr.]

Čs. filmová delegace na IX. MFF v Mar del Plata. Filmové informace 19, 1968, č. 7 (14. 2.), s. 11. [zpr.]

Čs. filmy oceněné na mezinárodních festivalech a přehlídkách. Filmový přehled – rejstřík, 1987, s. 22–24. [zpr.]

Čs. filmy oceněné na mezinárodních festivalech a přehlídkách. Filmový přehled – rejstřík, 1988, s. 24–26. [zpr.]

Čs. filmy v zahraničí v březnu 1986. Zpravodaj Československého filmu [12], 1986, č. 3–4 (3. 2.), s. 22. [zpr.]

Čs. kinematografie ve francouzském tisku. Maniak Dreyerova typu. ČsKZT, 1962, č. 7, s. 2. [zpr.]

Čs. kinematografie v dánském tisku: Viděli jsme v Praze. ČsKZT, 1962, č. 4, s. 10–11. [cit. rec.; Kosmorama (Kodaň), 1962, č. 57 (duben)]

Čs. kinematografie v polském tisku. ČsKZT, 1960, č. 10, s. 1. [an.; Michalski, Czeslaw, Przyjaźń (Varšava), 1960, č. 38 (18. 9.)]

Čs. kinematografie v polském tisku. ČsKZT, 1962, č. 6, s. 2–3. [cit. rec.; Ekran (Varšava), 1962, č. 19]

Čs. kinematografie ve francouzském tisku. Sedm dní v Praze. ČsKZT, 1962, č. 4, s. 1. [cit. an.; Cahiers du cinéma, 1962, č. 130 (duben)]

Čs. kinematografie ve švédském tisku. ČsKZT, 1961, č. 6–7, s. 3. [cit. rec.; Filmrutan, 1961, č. 2]

Čs. střelci v Pekinu čtvrtí. Obrana lidu 14, 1955, č. 282 (23. 11.), s. 4. [zpr.]

Čs. účast na IX. MFF v Mar del Plata (6.–16. 3. 1968). Filmové informace 19, 1968, č. 5 (31. 1.), s. 16. [zpr.]

ČSSR zachraňuje čest východního bloku. ČsKZT, 1962, č. 7, s. 45–46. [cit. rec.; Schaffhauser Nachrichten (Schaffhausen), 4. 8. 1962]

(čstk): Festival filmov. Práca (Bratislava) 25, 1970, č. 77 (2. 4.), s. 3. [zpr.]

(čstk): Slnká mladým. Smena (Bratislava) 23, 1970, č. 65 (18. 3.), s. 1. [zpr.]

(čtk): Velké zlaté slunce. Zemědělské noviny 26, 1970, č. 78 (3. 4.), s. 4. [zpr.]

(ČTK): Zájem světové veřejnosti zaměřen na Ósaku. Rudé právo 50 (73), 1970, č. 64 (17. 3.), s. 6. [zpr.]

ČTK: Ceny filmovým tvůrcům. Rudé právo 49 (71), 1968, č. 337 (17. 12.), s. 4. [zpr.]

Čtyři kinokostky pro FFP. Kino 24, 1969, č. 22 (30. 10.), s. 7. [rec.]

* * *
TOPlist


© 2005-2022 Nostalghia.cz
© 2005-2022 Petr Gajdošík

[Facebook] [Twitter]