Bibliografie Františka Vláčila
D–Ď

D. M. [Dominique Maillet]: Marketa Lazarova. Image et Son, č. 265, 1972 (listopad), s. 132–133. [rec.] Viz též bibliografický záznam „Markéta Lazarová“ v tisku francouzském, ČsKZT, 1973, č. 3…

Dadák, Jan: Skleněná oblaka. In: Krajina dětství. Český film z let 1958–1964. Olomouc, Spolek svobodných bakalářů 1994, s. 6–9. [st.]

Dálnopis z Pekinu: Nejmodernější střelnice světa. Obrana lidu 14, 1955, č. 279 (19. 11.), s. 4. [zpr.]

Daněk, Rudolf: Karlovarské zastavení. Čs. televize 13, 1978, č. 36 (23. 8.), s. 8. [rep.]

dar: Údolí včel. Lidové noviny 13, 2000, č. 212, (11. 9.), s. 18. [an.]

das: František Vláčil obdržel cenu Vladislava Vančury. Lidové noviny 10, 1997, č. 294 (16. 12.), s. 12. [zpr., biogr.]

Dasen, R. [René]: Au festival de Locarno. La Nouvelle Revue de Lausanne 94, 1962, č. 173 (26. 7.), s. 3. [zpr.]

Dasen, René: Locarno 1962: Bon départ. La Nouvelle Revue de Lausanne 94, 1962, č. 169 (21. 7.), s. 10–11. [zpr.]

Denemarková, Radka: „Bezpečné známosti“. Poznámky k typologii adaptačních a interpretačních postupů ve filmu 60. let. In: Denemarková, Radka (ed.): Zlatá šedesátá: Česká literatura a společnost v letech tání, kolotání a …zklamání. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha 2000, s. 231. [kom.]

Devil’s Trap. Czechoslovak Film: Československý film 14, 1961, č. 7, s. 14–15. [an., kom.]

Distribuční premiéry. Dotěrný chlap. Zpravodaj Československého filmu [1], 1975, č. 26 (1. 9.), s. 8. [an.]

Distribuční premiéry. Hadí jed. Zpravodaj Československého filmu [8], 1982, č. 7 (3. 2.), s. 3–4. [an.]

Distribuční premiéry. Koncert na konci léta. Zpravodaj Československého filmu [6], 1980, č. 4 (11. 1.), s. 8. [an.]

Distribuční premiéry. Koncert na konci léta. Zpravodaj Československého filmu [6], 1980, č. 9 (19. 2.), s. 3. [an.]

Distribuční premiéry. Marketa Lazarová. Zpravodaj Československého filmu [10], 1984, č. 10 (17. 2.), s. 6. [an.]

Distribuční premiéry. Pasáček z doliny. Zpravodaj Československého filmu [10], 1984, č. 11 (23. 2.), s. 11–12. [an.]

Distribuční premiéry. Pověst o stříbrné jedli. Filmový informační bulletin, 1974, č. 3 (17. 1.), s. 26. [an.]

Distribuční premiéry. Sirius. Zpravodaj Československého filmu [1], 1975,
č. 35–36 (10. 11.), s. 21–22. [an.]

Distribuční premiéry. Stín kapradiny. Zpravodaj Československého filmu [11], 1985, č. 50–51 (11. 12.), s. 16–17. [an., obsazení]

dk: Pasáček z doliny. Čs. televize 20, 1985, č. 47 (11. 11.), s. 7. [an.]

dn [Drahomíra Novotná]: [Španělští novináři viděli…]. FTN 2, 1968, č. 11 (29. 5.), s. 2. [kom., an.]

Dnes končí FFM v Trutnově. Pochodeň (Hradec Králové) 59, 1970, č. 77 (2. 4.), s. 5. [zpr.]

Dny československého filmu v Paříži 1962: II. Jasný, Vláčil, Kachyňa a několik dalších. ČsKZT, 1962, č. 5, s. 1–2. [cit. an.; L’Humanité (Paris),
21., 23. a 24. 4. 1962]

Dny Čs. filmu v Indii. Filmový přehled, 1975, č. 35–36 (3. 10.), nestr. [zpr.]

Dny čs. filmů v RSR. Filmový přehled, 1979, č. 23–24 [15. 10.], s. 8. [zpr.]

Dny Čs. filmu v SSSR, RSR, slavnostní premiéra v BLR. Zpravodaj Československého filmu [5], 1979, č. 17 (26. 4.), s. 14. [zpr.]

Dobré panorama a několik objevů. Holubice. ČsKZT, 1962, č. 5, s. 9–10. [cit. an.; Les Lettres française (Paris), 3. 5. 1962]

[Dokončením obou pásů filmu…]. Záběr 11, 1959 (prosinec), s. 1. [zpr.]

Dokoupil, Blahoslav: Motivická výstavba prvních próz Vladimíra Körnera. In: Denemarková, Radka (ed.): Zlatá šedesátá: Česká literatura a společnost v letech tání, kolotání a …zklamání. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha 2000, s. 164–172. [st.]

Dokument o Albrechtovi z Valdštejna „Valdštejnův čas“. Zpravodaj Československého filmu [6], 1980, č. 46 (29. 10.), s. 2–3. [an.]

Dokumentární a zakázková tvorba KF Praha. Filmy dokončené v roce 1972 (II.). Filmový informační bulletin, 1973, č. 3, s. 6. [zpr.]

Doleček, Milan: Zastavení na kolonádě. Chvilka s hercem Gustavem Opočenským. Pravda (Plzeň) 59, 1978, č. 157 (6. 7.), s. 3. [rozh. Gustav Opočenský]

Doll, Susan: Frantisek Vlacil: Visual Poet. The White Dove, booklet k DVD s filmem (Facets 2004), s. 4–10; The Valley of the Bees, booklet k DVD s filmem (Facets 2006), s. 8–13; Adelheid, booklet k DVD s filmem (Facets 2006), s. 4–9. [st.]

Donátová, U. [Uljana]: Útěk před vlastním svědomím. Premiéra nového českého filmu F. Vláčila v kině Paříž. Večerní Praha 32, 1986, č. 1 (2. 1.), s. 6. [kom.]

Dopisy diváků: Koncert na konci léta. Čs. televize 17, 1982, č. 14 (22. 3.), s. 3. [kom.]

Dopisy diváků: Mág. Čs. televize 24, 1989, č. 24 (29. 5.), s. 3. [kom.]

Doplnění zprávy o účasti čs. filmů na XXII. MFF v Cannes. Filmové informace 20, 1969, č. 18 (8. 5.), s. 12. [zpr.]

Dostál, Vladimír: Na filmový úvěr. Rudé právo 47 (70), 1967, č. 123 (5. 5.), s. 5. [rec. knihy Adelheid]

[Dramatická filmová balada…]. Pochodeň (Hradec Králové) 51, 1962, č. 97 (25. 4.), s. 3. [kom.]

Dramaturgicko-výrobní skupina politické publicistiky a dokumentárních filmů ve II. čtvrtletí 1973. Filmový informační bulletin, 1973, č. 28, s. 6. [zpr.]

Dramaturgický a výrobní plán na rok 1965 a 1966. Záběr 16, 1965, č. 2 (22. 1.), s. 1–2. [zpr.]

Dramaturgický plán dokumentární tvorby Krátkého filmu Praha na I. pololetí 1972. Filmové informace 23, 1972, č. 8 (23. 2.), s. 6. [zpr.]

Dramaturgický plán DVS animovaných filmů a filmů pro děti a mládež na rok 1974. Filmový informační bulletin, 1974, č. 13–14 (25. 4.), s. 12. [zpr.]

Dramaturgický plán DVS politické publicistiky a dokumentárních filmů 1974. Filmový informační bulletin, 1974, č. 11–12, (4. 4.), s. 16. [zpr.]

Dramaturgický plán Filmového studia Barrandov a studia Koliba na rok 1960. Filmové informace 11, 1960, č. 2 (13. 1.), s. 12–13. [zpr.] Totéž In: Filmový přehled, 1960, č. 3 (30. 1.), nestr.

Dráždil, Milan: Únor v táborských kinech. Palcát (Tábor), 28. 1. 1970. [an.]

Drocár, Jan – Major, Jaroslav – Körner, Vladimír: 6 x s Vladimírem Körnerem. Svět v obrazech 44, 1988, č. 12 (18. 3.), s. 14–15. [vzp.]

Druhá část jubilejního XX. Filmového festivalu pracujících 1969. Filmové informace 20, 1969, č. 36 (10. 9.), s. 20–21. [zpr.]

Druhý život? Retrospektiva Františka Vláčila v kině Ponrepo. Program kina Ponrepo, 2013, duben, s. 5–17. [st., an.]

Dufek, Jiří: Královské obrazy ve scénáři Markety Lazarové; Příloha 1: Výtah z rozhovoru s Františkem Pavlíčkem (2002); Příloha 2: Rozhovor s Alešem Dospivou (2009); Příloha 3: Rozhovor s Theodorem Pištěkem (2009); Příloha 4: Rozhovor s Františkem Vláčilem (1992). In: Gajdošík, Petr (ed.): Marketa Lazarová. Studie a dokumenty. Praha, Casablanca 2008 [2009], s. 291–342. [st., rozh.]

Dufek, Jiří: Rozhovor s Františkem Pavlíčkem (2000). In: Gajdošík, Petr (ed.): Marketa Lazarová. Studie a dokumenty. Praha, Casablanca 2008 [2009], s. 362–372. [rozh.]

Dufek, Zdeněk: Prostředek je konci blíž než začátek. Květy 15, 1965, č. 51 (25. 12.), s. 18–21. [rep., rozh.]

Dukelské boje ve filmu. Filmové informace 5, 1954, č. 42 (21. 10.), s. 12–13. [zpr.]

Dus, Jan Zeno: Údolí včel Františka Vláčila. Protestant 12, 2001, č. 7, s. 4–7. [st.]

Důstojné zahájení Filmového festivalu pracujících (zima). Rudé právo 64 (87), 1984, č. 17 (20. 1.), s. 5. [zpr.]

[Dva hlavní představitelé…]. Zemědělské noviny 24, 1968, č. 111 (9. 5.), s. 2. [zpr.]

Dvořák, Ivan: Zamýšlíme se nad výsledky umělecké soutěže k 20. výročí ČSSR v oboru filmu. Kino 20, 1965, č. 10 (20. 5.), s. 2. [kom.]

Dvořák, Jan: [Je jistě věcí režiséra…]. Pochodeň (Hradec Králové) 58, 1969, č. 287 (6.–7. 12.), s. 14. [kom.]

Dvořák, Jan: Filmové proměny. Film a doba 16, 1970, č. 8, s. 442. [kom.]

Dvořák, Jan: Literární inspirace. Film a doba 14, 1968, č. 4, s. 202–204. [kom.]

Dvořák, Jan: Marketa Lazarová. Pochodeň (Hradec Králové) 56, 1967, č. 290 (7. 12.), s. 4. [rec.]

Dvořák, Jan: Mrtvé a živé obrazy. Texty 2, 1970, č. 6 (červen), s. 9–10. [rec.]

Dvořák, Jan: Proměna výrazu (literární inspirace „nového filmu“ šedesátých let). In: Denemarková, Radka (ed.): Zlatá šedesátá: Česká literatura a společnost v letech tání, kolotání a …zklamání. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha 2000, s. 217–219. [st.]

Dvořák, Jan: Z dějin našeho filmu. Pochodeň (Hradec Králové) 57, 1968, č. 285 (19. 10.), s. 16. [an.]

Dvořák, Luboš: Drsná Šumava vykouzlila na plátně syrovou atmosféru filmové epopeje Marketa Lazarová. Českobudějovický deník 2011, č. 275 (25. 11.), s. 6. [vzp.]

Dvořák, Luboš: Sídlo Ondřeje z Vlkova v Údolí včel filmaři postavili z jihočeského kláštera v Kuklově. Českobudějovický deník 2012, č. 17 (20. 1.), s. 6. [kom.]

Dvořák, Luboš: Smutek Dýmu bramborové natě se rodil na jihočeských hřbitovech. Českobudějovický deník 2011, č. 206 (2. 9.), s. 6. [kom.]

Dvořáková, Tereza Cz: Marketa Lazarová v zrcadle produkčních dokumentů Filmového studia Barrandov. In: Gajdošík, Petr (ed.): Marketa Lazarová. Studie a dokumenty. Praha, Casablanca 2008 [2009], s. 51–75. [st.]

Dým bramborové natě. Ahoj na sobotu 9, 1977, č. 17 (29. 4.), s. 15. [an.]

Dým bramborové natě. Čtení 26, 1977, č. 4 (duben), s. 90. [an.]

Dým bramborové natě. In: Filmové studio Barrandov 1976. Katalog filmů, 1976, nestr. [an.]

Dým bramborové natě. Nedělní Obrana lidu 36, 1977, č. 13 (2. 4.), s. 13. [rekl.]

Dým bramborové natě. Svět socialismu 10, 1977, č. 15 (19. 4.), s. 22. [an.]

Dým bramborové natě. Svobodné slovo 33, 1977, č. 81 (6. 4.), s. 7. [an.]

Dým bramborové natě. Zpravodaj Československého filmu [3], 1977, č. 17–18 (10. 5.), s. 7–8. [an.]

Dym jesiennego ogniska. Film (Warszawa) 33, 1978, č. 5 (29. 1.). [an.]

Ďáblova past. Festival Daily (Karlovy Vary), 1961, č. 11 (19. 7.), nestr. [rekl.]

„Ďáblova past“. Filmové informace 12, 1961, č. 4 (25. 1.), s. 9; č. 22 (31. 5.), s. 11; č. 25 (21. 6.), s. 9; č. 31 (2. 8.), s. 13; č. 38 (20. 9.), s. 17. [kom.]

Ďáblova past. Filmové informace 13, 1962, č. 14 (4. 4.), s. 2–4. [kom., biogr.]

Ďáblova past. In: 32. Letní filmová škola Uherské Hradiště. Katalog přehlídky, Uherské Hradiště, 2006, s. 27. [an.]

Ďáblova past. Literární noviny 10, 1961, č. 16 (22. 4.), s. 12. [an.]

„Ďáblova past“ v belgickém tisku. ČsKZT, 1963, č. 5, s. 10–11. [cit. rec.; Le Drapeau Rouge (Bruxelles), 8. 6. 1963]

„Ďáblova past“ v belgickém tisku. ČsKZT, 1963, č. 7, s. 6–9. [cit. rec.; Le Peuple (Bruxelles), 7. 6. 1963; Le Soir (Bruxelles), 7. 6. 1963; Pourquoi pas (Bruxelles), 7. 6. 1963; La Lanterne (Bruxelles), 7. 6. 1963; La Cité (Bruxelles), 7. 6. 1963; Le Drapeau Rouge (Bruxelles), 7. 6. 1963]

„Ďáblova past“ v belgickém tisku. ČsKZT, 1962, č. 7, s. 52. [cit. rec.; Le Soir (Brusel), 27. 7. 1962]

„Ďáblova past“ v belgickém tisku. Estetické starosti Františka Vláčila: „Ďáblova past“. ČsKZT, 1963, č. 7, s. 11–12. [cit. rec.; Le Courier de l’Escaut (Bruxelles), 14. 7. 1963]

„Ďáblova past“ v belgickém tisku. Formalismus: „Ďáblova past“. ČsKZT, 1963, č. 7, s. 10–11. [cit. rec.;La Libre Belgique (Bruxelles), 7. 6. 1963;La Derniere Heure (Bruxelles), 7. 6. 1963; Dimanche Presse (Bruxelles), 9. 6. 1963]

„Ďáblova past“ v holandském tisku. ČsKZT, 1963, č. 9, s. 2. [cit. rec.; Vooruit (Gent), 26. 8. 1963]

„Ďáblova past“ v italském tisku. ČsKZT, 1962, č. 7, s. 52–53. [cit. rec.; Giornale del Popolo (Massagno), 23. 7. 1962; Gazzetta Ticinese (Ticino), 23. 7. 1962]

„Ďáblova past“ v maďarském tisku. ČsKZT, 1962, č. 11, s. 19. [cit. rec.; Népszava (Budapest), 20. 9. 1962]

„Ďáblova past“ v polském tisku. ČsKZT, 1962, č. 7, s. 53. [cit. rec.; Gideon Bachman, Ekran (Varšava), 1962, č. 33]

„Ďáblova past“ v rakouském tisku. ČsKZT, 1962, č. 7, s. 52. [cit. rec.; Volksstimme (St. Gallen), 27. 7. 1962]

„Ďáblova past“ v sovětském tisku. ČsKZT, 1962, č. 8, s. 4. [cit. rec.; Iskusstvo kino (Moskva), 1962, č. 7]

„Ďáblova past“ v tisku americkém. ČsKZT, 1965, č. 5–6, s. 40–41. [cit. rec.; Motion Picture Herald (New York), 16. 9. 1964]

„Ďáblova past“ v tisku NDR. Filmová poetická studie. ČsKZT, 1962, č. 11,
s. 19–20. [cit. rec.; Sonntag (Berlin), 14. 10. 1962]

„Ďáblova past“ v tisku uruguayském. Doporučení divákovi: „Ďáblova past“. ČsKZT, 1964, č. 2, s. 25. [cit. an.; El Plata, 12. 8. 1963]

„Ďáblova past“ v tisku uruguayském. Film, který je důležitý. ČsKZT, 1964, č. 2, s. 24. [cit. an.; El Diario (Montevideo), 13. 8. 1963]

„Ďáblova past“ v tisku uruguayském. Velmi dobře vytvořený film. ČsKZT, 1964, č. 2, s. 24–25. [cit. rec.; La Mañana (Montevideo), 10. 8. 1963]

„Ďáblova past“ v tisku uruguayském. Vytříbenost jednoho režiséra. ČsKZT, 1964, č. 2, s. 24. [cit. an.; Acción (Montevideo), 13. 8. 1963]

„Ďáblova past“ v tisku USA. „Ďáblova past“ – český film o čarodějnictví. ČsKZT, 1964, č. 11, s. 64. [cit. an.; Daily News (New York), 15. 8. 1964]

„Ďáblova past“ ve švýcarském tisku. ČsKZT, 1962, č. 8, s. 4–5. [cit. rec.; St. Gallen Tagblatt (St. Gallen), 23. 7. 1962; Filmberater (Luzern), 7. 8. 1962; La lutte syndicale (Bern), 22. 8. 1962]

* * *
TOPlist


© 2005-2022 Nostalghia.cz
© 2005-2022 Petr Gajdošík

[Facebook] [Twitter]