Bibliografie Františka Vláčila
G

Gajdošík, Petr (ed.): Marketa Lazarová. Studie a dokumenty. Praha, Casablanca 2008 [2009]. Viz samostatné záznamy autorů Pitassio, Francesco; Blažejovský, Jaromír; Dvořáková, Tereza Cz; Holý, Jiří; Černíček, Jan; Klusák, Pavel; Batistová, Anna; Masner, Lukáš – Ptáček, Luboš; Kopal, Petr; Hames, Peter; Hanáková, Petra; Dufek, Jiří; Přádná, Stanislava.

Gajdošík, Petr: Adelheid. A2 3, 2007, č. 42 (17. 10.), s. 30. [rec.]

Gajdošík, Petr: Dým bramborové natě. A2 4, 2008, č. 17 (23. 4.), s. 30. [rec.]

Gajdošík, Petr: Mág. A2 4, 2008, č. 38 (17. 9.), s. 30. [rec.]

Gajdošík, Petr: Marketa Lazarová. In: Marketa Lazarová. Booklet k vydání filmu na Blu-ray a DVD, NFA 2011, s. 2–4. [kom.]

Gajdošík, Petr: Ocifrovka filma «Marketa Lazarova» /Digitalizace filmu Marketa Lazarová/. In: Retrospektiva filmov Františeka Vlačila. Program přehlídky filmů pořádané Českým centrem v Moskvě 25. 1. – 3. 2. 2012, s. 4. [kom.]

Gajdošík, Petr: Praha očima sochaře (Kerro minulle Prahasta / Vaclav – The European). In: 40. Letní filmová škola Uherské Hradiště 25. 7. – 2. 8. 2014. Katalog festivalu, Uherské Hradiště, 2014, s. 253. [an.]

Gajdošík, Petr: Praha očima sochaře / Vyprávěj mi o Praze. Předběžná zpráva o cestě po stopách zapomenutého a (zatím) neviděného Vláčilova filmu. On-line na Nostalghia.cz, 17. 10. 2013. http://nostalghia.cz/webs/vlacil/clanky/praha_ocima_sochare.php

Gajdošík, Petr: Stín kapradiny. A2 4, 2008, č. 36 (3. 9.), s. 30. [rec.]

Gajdošík, Petr: Stíny horkého léta. A2 4, 2008, č. 27 (2. 7.), s. 30. [rec.]

Gajdošík, Petr: Údolí včel. A2 3, 2007, č. 41 (10. 10.), s. 30. [rec.]

Gajdošík, Petr: Údolí včel a Adelheid - dvě strany téže mince? Fantomfilm, 40, 2007 (listopad). [kom.] [on-line]

Gajdošík, Petr: Vláčilova Adelheid a pozadí jejího vzniku. Revue Filmového přehledu, 27. 1. 2016. [st.][on-line] http://www.filmovyprehled.cz/cs/revue/detail/vlacilova-adelheid-a-pozadi-jejiho-vzniku [ver. 4. 9. 2018]

Gavalier, Peter – Palúch, Martin – Dudková, Jana – Bakoš, Oliver – Jaborník, Ján: Herec Ivan Palúch. Bratislava, SFÚ 2008. [biogr.]

Gelencser, Gabor: A tortenelmi film vege. Filmvilag 35, 1992, č. 11, s. 21–23. [rec.]

(ger): Na motivy J. Čapka. Jihočeská pravda (České Budějovice) 40, 1984, č. 36 (11. 2.), s. 3. [zpr.]

Geroj kartiny – kompozitor. Litěraturnaja gazeta, 19. 12. 1979. [an.]

Giera, Joachim: Einbruch in die Stille. Filmspiegel 26, 1979, č. 12 (14. 6.), s. 13. [rec.]

Gili, Jean A.: Marketa Lazarova. Écran 1972, č. 9 (listopad), s. 72. [rec.].

Gilk, Erik: Normalizační prózy Ladislava Fukse. Acta universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas philosophica, Moravica 6 – 2008, s. 213–217. [st.]

(gk) [Galina Kopaněvová]: Dobrý český film Ďáblova past. Zemědělské noviny 18, 1962, č. 87 (12. 4.), s. 2. [rec.]

(gk) [Galina Kopaněvová]: Poéma o lidském srdci. Zemědělské noviny 16, 1960, č. 249 (13. 10.), s. 2. [rec.]

(gla): Filmové premiéry. Brněnský večerník 8, 1977, č. 79 (22. 4.), s. 2. [zpr.]

(gla): Filmové premiéry. Moravský večerník (Brno) 3, 1970, č. 2 (4. 1.), s. 3. [an.]

Glaessner, Verina: Údolí včel (The Valley of Bees). The Monthly Film Bulletin 41, 1974, č. 486 (červenec), s. 160. [rec.]

Glass Skies /Sklenena oblaka/. Czechoslovak Film: Československý film 11, 1958, č. 5, s. 2. [an.]

Golda, Jan: Preisgekrönt ’78. Filmspiegel 25, 1978, č. 23 (16. 11.), s. 30. [kom.]

Goldscheider, F. [František]: Desáté jarní setkání. Kino 30, 1975, č. 10 (20. 5.), s. 15. [zpr.]

Goldscheider, František: XV. MFF ze dne na den. Kino 21, 1966, č. 15 (28. 7.), s. 5. [zpr.]

Goldscheider, František: Bravo „Baron Prášil“. Na XV. MFF v Locarnu. Kino 17, 1962, č. 17 (22. 8.), s. 12–13. [zpr.]

Goldscheider, František: Když jsme se tak sešli… na Finále… po jedenadvaceti letech. Kino 45, 1990, č. 24 (4. 12.), s. 2. [kom.]

Goldscheider, František: Po stopách „Pronásledovatelů“. Československý voják 7, 1958, č. 14 (5. 7.), s. 18–19. [rep., rec.]

Górny, Wiesław: Poezja i urok białego gołębia. Głos Ludu (Ostrava) 16, 1960, č. 125 (15. 10.), s. 3. [rec.]

Gr : Československé filmy v zahraničí. Stín kapradiny.Filmové aktuality, 1986, č. 6 (březen), s. 20–21. [cit. rec.; Ekran (Warszawa), 1986, č. 1]

grád: V Údolí včel. Jihočeská pravda (České Budějovice) 23, 1967, č. 160 (7. 7.), s. 4. [zpr.]

Granty českým filmům. Filmový přehled, 1997, č. 11, s. [48]. [zpr.]

Granty českým filmům. Filmový přehled, 1998, č. 4, s. [40]. [zpr.]

Gregor, Lukáš: Šárka Horáková: Podobenství o Františku Vláčilovi. A2 4, 2008, č. 30 (23. 7.), s. 28. [rec.]

Gregor, Lukáš – Gajdošík, Petr: „Aby byla hlavně inspirující…“. 25fps.cz, 25. 3. 2010. [rozh.] [on-line]
http://25fps.cz/2010/aby-byla-hlavne-inspirujici [ver. 4. 9. 2018]

Grenzübergang verboten (Vstup zakázán). Der Tchechoslowakische Film 1960, nestr. [an.]

Gronský, Libor – Perůtka, Marek – Soukup, Michal (edd.): Flashback. Český a slovenský filmový plakát 1959–1989. Olomouc, Muzeum umění 2004, s. 124, 146. [repr. plakátů]

Grossová, Lída: „Ďáblova past“ otevřená… Průboj (Ústí n. Labem) 14, 1962, č. 101 (3. 5.), s. 3. [rec.]

Grossová, Lída: Trnistá cesta za dokonalým filmom. Vláčilova „Diablova pasca“. Ľud (Bratislava) 15, 1962, č. 89 (14. 4.), s. 5. [rec.]

Grossová, Lída: Úklady ďáblů, hřebců a osudu. Kino 16, 1961, č. 21 (19. 10.), s. 328. [kom.]

Grulich, Tomáš: Osídlování pohraničí po roce 1945 a film. In: Filmový sborník historický 2. Praha, Čs. filmový ústav 1991, s. 67–74. [st.]

Gübelová, Michaela: 100 let českého filmu. 11. část: Režisér a jeho Marketa po třiceti letech. Xantypa 2, 1996, č. 8 (srpen), s. 44–50. [rozh. Magda Vašáryová, František Vláčil]

Gunning, Tom: Cinema of the Wolf: The Mystery of „Marketa Lazarová“. In: Marketa Lazarová. Booklet k vydání filmu na Blu-ray a DVD, Criterion Collection 2013, s. 5–13 [st.]

Guwá’iz ad-daula ath-thalátha aflám tšíkíja [Tři státní ceny pro české filmy]. Al-Gumuríja [Republika] (Káhira), 7. 5. 1968. [rec., zpr.]

* * *
TOPlist


© 2005-2022 Nostalghia.cz
© 2005-2022 Petr Gajdošík

[Facebook] [Twitter]