Bibliografie Františka Vláčila
H

H. St.: Die Wissenschaft zog vor dem Film. AZ film, 17. 6. 1962. [an.]

H [Jiří Hrbas]: Cesta za novým filmovým výrazem. Kino 13, 1958, č. 20 (25. 9.), s. 310–311. [kom.]

ha: A je tady festival. Večerník Praha 8, 1998, č. 129 (7. 7.), s. 13. [zpr.]

ha: Diabelska przepaść. Filmowy Serwis Prasowy (Warszawa) 9, 1963, č. 5 (1. 3.), s. 8–11. [an., kom., obsah, cit. rec.; Film a doba 1962, č. 6; Film 1962, č. 18]

Hadí jed. Nové slovo (Bratislava) 24, 1982, č. 3 (21. 1.), s. 24. [an.]

Hadí jed. Zpravodaj Československého filmu [8], 1982, č. 7 (11. 2.), s. 3–4. [an.]

Haedler, M.: Der Rauch des Kartoffelfeuers. Filmspiegel 25, 1978, č. 12, s. 13. [rec.]

Hahnová [Škapová], Zdena: František Vláčil. Monografická studie. Diplomová práce, Univerzita Karlova Praha, Filozofická fakulta, Katedra hudební a divadelní vědy, 1976.

Hais, Eduard: V. Týden čs. filmů ve Finsku (6.–12. 2. 1968). Filmové informace 19, 1968, č. 8 (21. 2.), s. 14–15. [zpr.]

Hájíček, Jiří: Kde přebýval loupeživý Kozlík. Hospodářské noviny 54, 2010, č. 162 (20. 8.), s. 13. [vzp.]

Hájková, Jaroslava – Körner, Vladimír: Tragické příběhy vedou k vyššímu řádu. Mrtvá krajina se dá podle Körnera oživit už pouze uměním. Lidové noviny 8, 1995, č. 54 (4. 3.), příl. Nedělní LN, č. 9, Národní 9, s. 10. [rozh.]

Halada, Andrej: Osamocený. Mladý svět 41, 1999, č. 8 (17. 2.), s. 34–35. [biogr.]

Halada, Andrej: Údolí včel slovem i hudbou. Mladý svět 38, 1996, č. 6 (7. 2.), s. 35. [kom.]

Haman, Aleš: Existence ve zhrouceném světě. Postavy sudetských Němců v prózách Jaroslava Durycha, Vladimíra Körnera a Václava Vokolka. In: Zand, Gertraude – Holý, Jiří (eds.): Transfer. Vertreibung / Aussiedlung im Kontext der tschechischen Literatur. Vyhnání / odsun v kontextu české literatury. Brno, Host 2004, s. 98–105.

Hames, Peter: Czech and Slovak Cinema. Themes and Tradition. Edinburgh University Press 2009, s. 22–31, 119–128. [st.]

Hames, Peter: Czech mates. Films and Filming 20, 1974, č. 7 (duben), s. 54–57. [an., kom.] Viz též František Vláčil a jeho filmy v tisku britském…; O československém filmu v britském tisku…

Hames, Peter: Československá nová vlna. Praha, KMa 2008, s. 76–87, 273. [st.]

Hames, Peter: „František Vláčil“. Film 1974, č. 20 (listopad), s. 22–23. [st.].

Hames, Peter: Marketa Lazarová. In: Hames, Peter (ed.): The Cinema of Central Europe. London – New York, Wallflower 2004, s. 158–160. [st.]

Hames, Peter: Marketa Lazarová. In: Marketa Lazarová. Booklet k DVD, Second Run 2007, s. 3–12. [st.] Zkrácená verze Hames, Peter: Marketa Lazarová. Vertigo 3, 2007, č. 7 (říjen), s. 24–25.

Hames, Peter: Srednevekovyje chroniki. «Marketa Lazarova» i «Andrej Rubljov» /Středověké kroniky. Marketa Lazarová a Andrej Rublev/. In: Retrospektiva filmov Františeka Vlačila. Program přehlídky filmů pořádané Českým centrem v Moskvě 25. 1. – 3. 2. 2012, s. 4. [st.]

Hames, Peter: Středověké kroniky: Marketa Lazarová a Andrej Rublev. In: Gajdošík, Petr (ed.): Marketa Lazarová. Studie a dokumenty. Praha, Casablanca 2008 [2009],
s. 247–257. [st.]

Hames, Peter: The Czechoslovak New Wave. Berkeley, University of California Press 1985, s. 66–80; 2. vydání 2005. [st., expl.] České vydání viz Hames, P.: Československá nová vlna…

Hames, Peter: The Film Experiment. In: Hames, Peter (ed.): Dark alchemy. The films of Jan Švankmajer. Wallflower Press 1995, s. 32. [an.]

Hames, Peter: The White Dove (Holubice). A film by František Vláčil. The Wite Dove, booklet k DVD s filmem Holubice (Second Run 2013), s. 3–13. [st.]

Hanáková, Petra: Ach, Markéta je jediná, kdo bude poražen v těchto válkách a kdo v nich shoří! Genderová glosa proti srsti Markety Lazarové. In: Gajdošík, Petr (ed.): Marketa Lazarová. Studie a dokumenty. Praha, Casablanca 2008 [2009], s. 258–277. [st.]

Handlířová, Veronika: Údolí včel. Týden 3, 1996, č. 5 (29. 1.), s. 60. [kom.]

Hanuš, Milan (ed.): Hrst vzpomínek, dojmů a myšlenek na téma František Vláčil. Film a doba 30, 1984, č. 6, s. 328–329. [vzp. Drahomíra Vihanová, Theodor Pištěk]

Hanuš, Milan: Kritická přibližnost a jak ji překonávat. (Úvaha nad kritickým ohlasem k filmu Mág). Scéna 13, 1988, č. 12–13 (27. 6.), s. 8. [rec.]

Hanuš, Milan: Meditace nad Vláčilovým Stínem… Scéna 11, 1986, č. 5 (17. 3.), s. 5. [rec.]

Hanuš, Milan: Podoby Františka Vláčila. Praha, ČFÚ 1984. [st.]

Hanuš, Milan: V kontrastu temné a bílé. Rozhovor se scenáristou a spisovatelem Vladimírem Körnerem. Film a doba 32, 1986, č. 8, s. 426–431. [rozh.]

Hanuš, Milan: Vláčilův Pasáček z doliny. Scéna 9, 1984, č. 5 (14. 3.), s. 5. [rec.]

Hartman, Ivan: Ctnostné Údolí včel. Lidové noviny 9, 1996, č. 19 (23. 1.), s. 11. [rec. CD Údolí včel]

Hartman, Ivan: Osudové dívčí jméno. Lidové noviny 9, 1996, č. 180 (3. 8.), příl. Národní 9, s. XV. [rec. CD Marketa Lazarová]

Hasan, Petr: Vláčil František (1924–1999). Iluminace 31, 2019, č. 1 (113), s. 108–111. [pozn. k pozůstalosti]

Havel, Václav – Procházka, Jan: Herecká osobnost Rudolfa Hrušínského. Divadlo 12, 1961, č. 8 (říjen), s. 574–580. [st.]

Havel, Václav – Procházka, Jan: O Josefu Kemrovi a nejen o něm. Divadlo 12, 1961, č. 1 (leden), s. 39–42. [st.]

Havlicová, Jana: Vztekloun, který mučil ženy! Aha! 2, 2007, č. 279 (13. 10), s. 23. [rozh. o Karlu Hynku Máchovi s Jiřím Schwarzem]

Hawk.: Holubice/The White Dove. Variety, 31. 8. 1960. [rec.]

hbs [Jiří Hrbas]: Filmová balada Ďáblova past. Nový film režiséra Františka Vláčila do našich kin. Svobodné slovo 18, 1962, č. 93 (19. 4.), s. 3. [rec.]

hbs [Jiří Hrbas]: Pohádkové světy očima dětství. Záběr 8, 1975, č. 25 (5. 12.), s. 1. [kom.]

he: Básník českého filmu. Večerník Praha 5, 1995, č. 67 (4. 4.), s. 4. [biogr.]

Hejčová, Eliška: Variace na jedno téma. (Hovoříme se scenáristou Vladimírem Körnerem.) Kino 39, 1984, č. 16 (7. 8.), s. 6–7. [rozh.]

Hejčová, Helena: Beskydské pastorále (v bouři, dešti, slunci). Kino 38, 1983, č. 17 (23. 8.), s. 6–7. [rep.]

Hejčová, Helena: Ďábel si rád bere podobu šaška. Reflex 10, 1999, č. 40 (7. 10.), s. 18–21. [rozh. Vladimír Körner]

Hejčová, Helena: Filmové fantazie Theodora Pištěka. Kino 38, 1983, č. 25 (13. 12.), s. 11. [rozh., repr.]

Hejčová, Helena: František Vláčil natáčí Stín kapradiny. Kino 39, 1984, č. 19 (18. 9.), s. 6–7. [rep.]

Hejčová, Helena: Pasáček z doliny. Kino 39, 1984, č. 4 (21. 2.), s. 15. [rec.]

Hejčová, Helena – Hofmanová, Libuše – Vláčil, František: Potřebuji mít odstup. Film Jam 2, 1998, č. 6 (červen), s. 41. [rozh.]

Hejdová, Irena: Marketa jako živá. Festivalový deník (Karlovy Vary) 2011, č. 3 (3. 7.), s. 5. [an.]

Hejlíčková, Iva: Vojtěch, řečený sirotek. Kino 45, 1990, č. 4 (27. 2.), s. 4–5. [kom., rozh. Z. Tyc]

Hejtmánek, Tomáš – Soukup, Jiří: Sentiment. Revolver Revue č. 51, 2003,
s. 167–185. [ed. scénáře]

Hendrych, Jiří: [President republiky…]. Literární noviny 14, 1965, č. 19 (8. 5.), s. 6. [zpr.]

Hepnerová [Zaoralová], Eva: Drama lidského vztahu. Svobodné slovo 26, 1970, č. 13 (16. 1.), s. 4. [rec.]

Hepnerová [Zaoralová], Eva: Svět pohádek a skutečností. Svobodné slovo 40, 1984, č. 105 (4. 5.), s. 5. [kom.]

Hepnerova-Zaoralova, Eva: František Vláčil. In: 20e festival international du film de La Rochelle. Katalog festivalu, La Rochelle, 1992, s. 78–82. [biogr.]

Herbrychová, Helena: Blondýnka z pohádek. Týdeník Televize, 2002, č. 26 (17. 6.), s. 6–7. [rozh. Magda Vášáryová].

Herbrychová, Helena: Nejsem romantický vciťovač. Týdeník Televize, 2000, č. 38 (4. 9.), s. 14. [vzp. Jan Kačer]

Herbrychová, Helena: Podivín. Josef Kemr: Největší láska. Týdeník Televize, 2002, č. 23 (27. 5.), s. 14–15. [kom.]

Herz, Juraj: Autopsie. Praha, Mladá fronta 2015, s. 158. [vzp.]

Hesová, Lada: Marketa Lazarová je chlap v sukních. Magda Vášáryová. Zemské noviny 8, 1998, č. 249 (23. 10.), příl. Náš domov – čtení na víkend, s. 1. [rozh.]

hf: [V. Mezinárodního filmového týdnu…]. Kino 30, 1975, č. 3 (11. 2.), s. 2. [zpr.]

hf: [V Argentině, Brazílii a Mexiku…]. Kino 32, 1977, č. 17 (23. 8.), s. 2. [zpr.]

hf: [Ve dnech…]. Kino 31, 1976, č. 25 (14. 12.), s. 2. [zpr.]

hf: [Ve francouzském Grenoblu…]. Kino 31, 1976, č. 12 (15. 6.), s. 2. [zpr.]

hf: Čs. film ve světě. Kino 31, 1976, č. 23 (16. 11.), s. 2. [zpr.]

(hh): [Poslední období života básníka…]. Kino 42, 1987, č. 3 (3. 2.), s. 2. [zpr.]

Hledání. Filmový přehled, 1979, č. 13, s. 7. [an.]

Hledání. In: [Kubica, Petr – Hovorka, Marek] (eds.): 6. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava 25.–28. 10. 2002. Katalog festivalu, Praha, 2002, s. 269. [an., rec.]

hn: [VII. MFF „Film International“…]. Kino 33, 1978, č. 3 (7. 2.), s. 2. [zpr.]

hn: [Od 15. května…]. Kino 33, 1978, č. 12 (13. 6.), s. 2. [zpr.]

Hodnocení poslední československé filmové produkce. Filmový monitor, 1980, č. 4, s. 16–19. [cit. an.; Ochalski, Andrzej: Optymizm i rutyna. Ekran (Warszawa), 1979, č. 52, s. 14–15]

Hodnocení produkce Filmového studia Barrandov za rok 1967. Filmové informace 19, 1968, č. 2 (10. 1.), s. 17. [zpr.] Totéž In: Filmový přehled, 1968, č. 3 (22. 1.), nestr.

Hodnotící aktiv XXII. Festivalu českých a slovenských filmů v Banské Bystrici. Zpravodaj Československého filmu [10], 1984, č. 35–36 (b. d.), s. 1–76.

Hofmanová, Libuše: V Bergamu tleskali Vláčilovým filmům. Kinorevue 1, 1991, č. 17 (19. 8.), s. 2. [kom.]

Hofmanová, Libuše: Zatím jsou tu samí králíci. V sobotu se dožije sedmdesátky český režisér František Vláčil. Práce 50, 1994, č. 40 (17. 2.), s. 7. [rozh.]

Holcman, Josef: Odhalení busty Františka Pavlíčka v Lukově, dne 10. 6. 2006. Dokořán 10, 2006, č. 38 (červen), s. 70–72. [zpr.]

Holčák, Lumír: Vladimír Menšík a jeho filmy. Ostrava, Montanex 2015, s. 213–220. [kom.]

Holl. [Dorothea Holloway]: Hadi Jed. Variety, 16. 6. 1982, s. 14 [rec.]

Holl. [Dorothea Holloway]: Koncert Na Konci Leta /Concert at the End of Summer/. Variety, 11. 6. 1980, s. 20. [rec.]

Holubice. Cinema 2, 1992, č. 1 (leden), seš. 9, s. 46. [an.]

Holubice. Filmové informace 11, 1960, č. 39 (28. 9.), s. 3–4. [an.]

„Holubice“. Jiskra (Jihlava) 1 (42), 1960, č. 59 (14. 10.), s. 3. [an.]

„Holubice“. Obrana lidu 19, 1960, č. 243 (6. 10.), s. 5. [an.]

[Holubice – lyrická filmová báseň…]. Stráž míru 15 (Karlovy Vary) 1960, č. 62 (84) (21. 10.), s. 3. [an., 1 f.]

„Holubice“ v americkém tisku. ČsKZT, 1961, č. 11, s. 4–5. [cit. rec.; San Francisco News Call Bulletin, 2. 9. 1961; San Francisco Chronicle, 4. 11. 1961]

„Holubice“ v argentinském tisku. ČsKZT, 1963, č. 4, s. 9. [an., Cine Club Núcleo (Buenos Aires), 23. 9. 1962]

„Holubice“ v belgickém tisku. ČsKZT, 1961, č. 1–2, s. 9. [an., Moustique (Marcinelle), 10. 11. 1960]

„Holubice“ v belgickém tisku. ČsKZT, 1962, č. 4, s. 17. [an., Le Drapeau rouge (Bruxelles), 21. 4. 1962]

„Holubice“ v holandském tisku. Obraz a výchova. Studijní materiál „Holubice“. ČsKZT, 1962, č. 8, s. 14–15. [cit. rec.; Film-kultureel maandblad (Haag), 1962, č. 25]

„Holubice“ v kolumbijském tisku. Po uvedení na Mezinárodním filmovém festivalu v Cartageně. ČsKZT, 1962, č. 7, s. 14. [cit. rec.; La nueva prensa (Bogotá), 21. 7. 1962]

„Holubice“ v rakouském tisku. ČsKZT, 1962, č. 8, s. 14. [an., Arbeiter Zeitung (Wien), 17. 6. 1962]

„Holubice“ v tisku argentinském. Bílá holubice – zpěv, symbol, plastika.ČsKZT, 1963, č. 12, s. 11–12. [an., Noticias gráficas (Buenos Aires), 19. 10. 1963; El Mundo (Buenos Aires), 27. 10. 1963]

„Holubice“ v tisku NDR. „Bílá holubice“ v německé televizi. ČsKZT, 1961, č. 11, s. 3–4. [cit. rec.; Deutsche Filmkunst, 1961, č. 11]

„Holubice“ v uruguayském tisku. „Holubice“ – vizuální poema. ČsKZT, 1962, č. 8, s. 16–17. [cit. rec.; El Diario (Montevideo), 15. 6. 1962]

„Holubice“ v uruguayském tisku. Plastická čistota „Holubice“. ČsKZT, 1962, č. 8, s. 15–16. [cit. rec.; El País (Montevideo), 14. 6. 1962]

„Holubice“ v západoněmeckém tisku. ČsKZT, 1961, č. 4, s. 8; č. 7, s. 15. [an., Stuttgarten Leben, 1961, č. 4 (duben)]

„Holubice“ v západoněmeckém tisku. ČsKZT, 1963, č. 2, s. 12–17. [cit. rec.; Süddeutsche Zeitung (München), 15. 1. 1963; Abendzeitung (Berlin), 16. 1. 1963; Film-Echo (Wiesbaden), 30. 1. 1963; Die Welt (Hamburg), 16. 2. 1963; Filmkritik (München), únor 1963]

„Holubice“ v západoněmeckém tisku. ČsKZT, 1963, č. 4, s. 9. [an., Der Spiegel (Hamburg), 6. 2. 1963]

„Holubice“ ve švýcarském tisku. ČsKZT, 1961, č. 3, s. 2. [an., Neue Züricher Zeitung, 23. 3. 1961]

Holý, Jiří: Marketa Lazarová: literární předlohy filmu, jazyk literární a filmový. In: Gajdošík, Petr (ed.): Marketa Lazarová. Studie a dokumenty. Praha, Casablanca 2008 [2009], s. 79–106. [st.]

Holý, Karel: Markéta Lazarová. Novinky na plátně kin. Pravda (Plzeň) 48, 1967, č. 281 (23. 11.), s. 4. [rec.]

Holý, Karel: Uvidíte v našich kinech. Pravda (Plzeň) 50, 1969, č. 286 (5. 12.), s. 5. [rec.]

Holý, Karel: Velké a prosté dílo. Skvělý film o poválečném Valašsku. Pravda (Plzeň) 65, 1984, č. 40 (16. 2.), s. 5. [rec.]

Holý, Karel: Vláčilovo „Údolí včel“. Filmová premiéra. Pravda (Plzeň) 49, 1968, č. 117 (16. 5.), s. 4. [rec.]

Holý, Karel: Všestranné mistrovství. Nad zdařilým filmem Františka Vláčila Hadí jed. Pravda (Plzeň) 63, 1982, č. 21 (26. 1.), s. 5. [rec.]

Holý, Zdeněk: Nacionální náboj v historické trilogii Františka Vláčila. In: Ptáček, Luboš (ed.): Nacionalismus a film. Morava ve filmu. Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2002, s. 103–108. [st.]

Honička v radlických ulicích. Lidová demokracie 17, 1961, č. 155 (29. 6.), s. 3. [zpr.]

Horáková, Šárka: Podobenství o Františku Vláčilovi podle Markety Lazarové. Praha, Nakladatelství XYZ 2008.

Horešovská, Zuzana: O štěstí opravdového kumštu. Kino 34, 1979, č. 24 (27. 11.), s. 8–9. [rozh. Josef Vinklář]

Horniak, Michal: Filmové adaptace v české kinematografii. In: Luboš Ptáček (ed.): Panorama českého filmu. Olomouc, Rubico 2000, s. 246. [kom., rec.]

Hořejší, Jan: Ďáblova past. Premiéra českého filmu do našich kin. Večerní Praha 8, 1962, č. 86 (11. 4.), s. 3. [rec.]

Hořejší, Jan: Gottwaldov ’74. Festival mladých filmů a nejmladších diváků. Kino 29, 1974, č. 9 (7. 5.), s. 4–5. [an.]

Hořejší, Jan: Hledání pravdy života. Práce 33, 1977, č. 99 (28. 4.), s. 6. [rec.]

Hořejší, Jan: Státní cena. Květy 18, 1968, č. 21 (25. 5.), s. 52 [kom., rec.].

Houdek, Jiří: Osamělé balady Františka Vláčila. Denní Telegraf 3, 1994, č. 42 (19. 2.), s. 16. [kom.]

Hovorka, Jan: Baladik odešel navždy. Večerník Praha 9, 1999, č. 20 (29. 1.), s. 1. [nekr.]

Hovorka, Jan: Něha i běsi v duši. Večerník Praha 9, 1999, č. 26 (8. 2.), s. 6. [biogr.]

Hovorka, Marek – Kubica, Petr – Slováková, Andrea: Nosit kameru je lepší, než nosit zbraň. Rozhovor o Československém armádním filmu, nové vlně a filmové agitce s americkou filmovou vědkyní Alicí Lovejoy. On-line na DOK.revue 3.8, 12. 5. 2008. [rozh.]
http://www.dokrevue.cz/clanky/nosit-kameru-je-lepsi-nez-nosit-zbran [ver. 4. 9. 2018]

Hovoříme v přítomném čase o armádním filmu. Film a doba 12, 1966, č. 8,
s. 434–437. [kom.]

Hrbas, Jiří: Československá kinematografie v sedmdesátých letech II. Film a doba 20, 1974, č. 8, s. 426–441. [an.]

Hrbas, Jiří: Milan Vošmik. Tvůrce dětských filmů. Film a doba 19, 1973, č. 1, s. 12–19. [kom.]

Hrbas, Jiří: Mladí a nejmladší v čs. kinematografii. Film a doba 6, 1960, č. 8–9, s. 572–585. [kom.]

Hrbas, Jiří: Nové filmy pro děti a mládež. Večerní Praha 6, 1960, č. 110 (11. 5.), nestr. [rec.]

Hrbas, Jiří: Poezie, fantazie, humor. Rudé právo 56, 1975, č. 268 (13. 11.), s. 5. [kom.]

Hrbas, Jiří: Vstup zakázán. Dvě filmové povídky z pohraničního pásma. Kino 15, 1960, č. 11 (19. 5.), obálka. [kom.]

Hrdinová, Radmila: Jubilující vypravěč F. Pavlíček. Právo 8, 1998, č. 272 (20. 11.), s. 10. [biogr.]

Hrivňáková, Olga: Barrandovské studio objektivem fotoreportérů. Kino 41, 1986, č. 14 (8. 7.), s. 4–5. [1 f.]

Hrivňáková, Olga: Filmová řeč se podobá poezii, říká zasloužilý umělec František Vláčil. Tvorba, 1984, č. 17 (25. 4.), příl. Kmen, č. 17, nestr. [rozh.]

Hrivňáková, Olga: Mág není jen kryptogramem nejslavnější básně K. H. Máchy. Kino 43, 1988, č. 2 (19. 1.), s. 8–9. [rozh.]

Hrivňáková, Olga: Než zazní Koncert na konci léta. Lidová demokracie 35, 1979, č. 70 (23. 3.), s. 5. [rozh. Zdeněk Mahler]

Hrivňáková, Olga: Nový film režiséra Františka Vláčila. Lidová demokracie 32, 1976, č. 157 (3. 7.), s. 5. [rozh.]

Hrubý, Dan: Padouch Kryzánek. Reflex 25, 2014, č. 51–52 (18. 12.), s. 52–57. [st.]

Hrubý, Jan: Herečka Daisy. Mladý svět 20, 1978, č. 52 (19. 12.), s. 15. [rep.]

Hrubý, Milan: Československá armádní dokumentární filmová tvorba v letech
1951–1960 a její zastoupení ve sbírkách VHÚ Praha
. Bakalářská práce, Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, 2012. [st.]

hř: Arsfilm Kroměříž ’75 podvanácté. Kino 30, 1975, č. 22 (4. 11.), s. 13. [zpr.]

Hudec, Zdeněk – Václavková, Miluše: Historický film. In: Luboš Ptáček (ed.): Panorama českého filmu. Olomouc, Rubico 2000, s. 322–329. [kom., rec.]

Hulík, Štěpán: Kinematografie zapomnění. Počátky normalizace ve Filmovém studiu Barrandov (1968–1973). Praha, Academia 2011. [st.]

Hulík, Štěpán: Nástup normalizace ve Filmovém studiu Barrandov (1968–1973). Diplomová práce, Univerzita Karlova Praha, Filozofická fakulta, Katedra filmových studií, 2009. [st.]

Hulík, Štěpán: Nástup normalizace ve Filmovém studiu Barrandov. Iluminace 22, 2010, č. 2 (78), s. 47–66. [st.]

Humplík, Alois: Údolí včel. Večerní Praha 14, 1968 (15. 5.), č. 112, s. 3. [rec.]

Humplíková, Mirka: Never more, never more. Synchron 7, 2008, č. 2, s. 26. [rec. výstavy]

Hušek, Petr: Šest postav hledá Petra Čepka. Kino 48, 1993, č. 10 (18. 5.),
s. 22–23. [rozh.]

hv [Vilém Hejl: [V rušných dnech roku 1945…]. Střelecká revue 2, 1970, č. 6 (červen), s. 24. [an.]

Hvížďala, Karel: Vlčice. Rozhovory s Magdou Vášáryovou a Ivou Brožovou. Praha, Mladá fronta 2017, s. 136–140. [rozh.]

Hyklová, Jana: Memento mori Vladimíra Körnera. Dramatické umění, 1989, sv. 2, s. 55–63. [kom.]

Hyklová, Jana: Scenáristický rukopis Vladimíra Körnera. Diplomová práce, Univerzita Karlova Praha, Filozofická fakulta, 1987. [st.]

Hylmarová, Dana: František Vláčil: Marketa ho dohnala k alkoholu. Rytmus života, 2000, č. 9 (22. 2.), s. 18. [kom.]

Hýsková, Alena – Kuchař, Jaroslav: Filmový festival pracujících – zima 1984. Pochodeň (Hradec Králové) 73, 1984, č. 18 (21.–22. 1.), s. 4. [an.]

* * *
TOPlist


© 2005-2022 Nostalghia.cz
© 2005-2022 Petr Gajdošík

[Facebook] [Twitter]