Bibliografie Františka Vláčila
K

K filmům komponují hudbu… Filmové informace 12, 1961, č. 16 (19. 4.), s. 11. [kom.]

K situaci. Hovoří dramaturgové Vladimír Bor, dr. Miloš Brož, Ladislav Fikar, Bedřich Kubala, F. B. Kunc, Jan Procházka a redaktoři Filmu a doby. Film a doba 14, 1968, č. 1, s. 6–13. [kom.]

K týdnu československého filmu ve Vídni v tisku NSR. Poezie a politika na plátně. ČsKZT, 1963, č. 2, s. 30–31. [cit. rec.; Mannheimer Morgen (Mannheim), 3. 2. 1963]

K týdnu čs. filmů v Rumunsku, květen 1970. ČsKZT, 1970, č. 6, s. 42. [zpr.]

K úspěchům československých filmů na XV. MFF v Locarnu. Filmové informace 13, 1962, č. 32 (8. 8.), s. 19–21. [kom.]

ka: Posádka na štítě. Filmový přehled, 1957, č. 3 (19. 1.), nestr. [an.]

-ka-: Střelecké závody v Pekingu. Filmový přehled, 1957, č. 1 (5. 1.), nestr. [an.]

ka: Vojenská maturita. Filmový přehled, 1957, č. 19 (11. 5.), nestr. [an.]

Kabát, Marcel: Čím vítězí Armin. Lidové noviny 28, 2015, č. 28 (3. 2.), s. 9. [kom.]

Kabát, Marcel: Tajemná barva pleti poručíka Chotovického. Adelheid a digitalizace. Lidové noviny 29, 2016, č. 23 (28. 1.), s. 8. [kom.]

Kačer, Jan: Drahý Františku! Zpravodaj FITES 1999, č. 2, s. 43. [smuteční řeč]

Kačer, Jan: Jedu k mámě. Praha, Eminent 2003, s. 227–231. [vzp.]

-kal-: S přáním, aby český film prosperoval. Festival. Noviny 35. Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež – Zlín 95, 1995, č. 2 (9. 5.), s. 1. [zpr.]

Kalinová, Agneša: Poézia filmového obrazu. Film a divadlo 4, 1960, č. 19 (15. 10.), s. 7. [st.]

Kalousová, Hana: Filmy, které uvidíte. Filmové novinky 1966, č. 4 (duben), nestr. [zpr.]

Kameramani za kulatým stolem (Čuřík, Illík, Kališ, Kučera). Film a doba 7, 1961, č. 7, s. 446–453. [rozh.]

Kantůrková, Eva: Uzlový bod. Literární noviny 19, 2008, č. 47 (18. 11.), příl. Povídka roku, s. 4. [kom. novely Adelheid]

Kapek, Ladislav – Vláčil, František: O filmu k nenatočení. Hovoříme s Františkem Vláčilem. Kulturní tvorba 6, 1968, č. 9 (29. 2.), s. 4. [rozh.]

Kapek, Ladislav: Filmový rok 67 na Barrandově a na Kolibě. Kino 22, 1967, č. 2 (26. 1.), s. 7–9. [zpr.]

Kapek, Ladislav: O filmu k nenatočení. Kulturní tvorba 6, 1968, č. 9 (29. 2.), s. 4. [expl.]

Kapek, Ladislav: Zpověď novicky M. Mladá fronta 22, 1966, č. 313 (13. 11.), s. 3. [rozh. Magda Vášáryová]

Kapralov, Georgij: Každý je jiný. Kino 15, 1960, č. 19 (8. 9.), s. 292. [an.]

kar [Ladislava Karlíková]: Natáčí se. Záběr 11, 1978, č. 21 (6. 10.), s. 6. [kom., an.]

Karlovarská anketa ke 100. výročí české kinematografie. Film a doba 44, 1998, č. 3, s. 134–140; č. 4, s. 168–173. [an., kom.]

Karsten: Die weisse Taube. Abendzeitung (Berlin) 16. 1. 1963, s. 7. [rec.]

Kašpar, Jan – Pavlíček, František: Jsem čistokrevný buran z Valašska. Právo 10, 2000, č. 296 (21. 12.), příl. Salon, č. 197, s. 1, 2–3. [rozh.]

Kavalierová, Jitka: Repertoár náročného diváka. Filmovým objektivem 8, 1968, č. 3, s. 49. [rec.]

Kavalierová, Jitka: Repertoár náročného diváka. Filmovým objektivem 8, 1968, č. 7, s. 129. [rec.]

Kazda, Lubor: Promlouvat řečí obrazů. Na návštěvě u kameramana Františka Uldricha. Rudé právo 62 (85), 1982, č. 61 (13. 3.), s. 5. [rozh.]

kb: Matěj Brouček na hradě Rábí? Obrazy z minulosti v záři filmových reflektorů. Pravda (Plzeň) 46, 1965 (17. 9.), s. 1. [zpr.]

Kdo je kdo – 40 profilů čs. nové vlny. Film a doba 10, 1964, č. 12, s. 645. [biogr.]

kdř: Křižáci na Karlštejně. Svoboda 76, 1967, č. 255 (24. 10.), s. 1. [zpr.]

Když režisér narukoval. Týdeník Televize, 1997, č. 25 (9. 6.), s. 24. [an.]

(ke): Filmové premiéry. Ostravský večerník 13, 1980, č. 36 (20. 2.), s. 4. [zpr.]

Kemr, Josef: Lapka Kozlík. Filmové novinky 1967, č. 4 (duben), nestr. [vzp.]

Kheková, Zuzana: Karlovarské dialogy. Květy 28, 1978, č. 32 (10. 8.), s. 38–39. [kom.]

Kinematografie bojující. 65 let bojů a vítězství KSČ ve filmu. Praha, ČFÚ 1986, s. 102–103. [an.]

Kino na granicy / Kino na hranici, 7. przegląd filmowy / 7. filmová přehlídka. Katalog festivalu, Český Těšín, Cieszyn, 2005.

kk: Marketa Lazarová. Jihočeská pravda (České Budějovice) 23, 1967, č. 280 (24. 11.), s. 4. [kom.]

Kl: Úspěch naší kinematografie. Rudé právo 63 (85), 1982, č. 301 (20. 12.), s. 5. [zpr.]

kla: Biograf Pevnost uvede přehlídku Vláčilových filmů. Mladá fronta Dnes 7, 1996, č. 288 (9. 12.), s. 5. [zpr.]

Klein, Ota: Hovoříme s Františkem Vláčilem. Film a doba 8, 1962, č. 11,
s. 548–552. [rozh.]

Klevisová, Naďa: Berme to jako opus na rozloučenou. Hospodářské noviny 49, 2005, č. 45 (4. 3.), příloha Víkend, č. 9, s. 8–12. [rozh. Vladimír Körner]

Kliment, Jan: Až nedovoleně krásné. Kulturní tvorba 5, 1967, č. 49 (7. 12.), s. 13. [rec.]

Kliment, Jan: Cesta k lidem. Nový český barevný film. Rudé právo 57 (80), 1977, č. 105 (5. 5.), s. 5. [rec.]

Kliment, Jan: Dílo pravdy a citu. Důstojné zahájení Filmového festivalu pracujících (zima). Rudé právo 64 (87), 1984, č. 17 (20. 1.), s. 5. [rec.]

Kliment, Jan: Dobrý vídeňský podzim. Záběr 11, 1978, č. 24 (17. 11.), s. 1. [kom., an.]

Kliment, Jan: Dvořákovský film. Barevná novinka naší kinematografie. Rudé právo 60 (83), 1980, č. 20 (24. 1.), s. 5. [rec.]

Kliment, Jan: Náš film otevřel soutěž. Z XXI. MFF v Karlových Varech. Rudé právo 58 (81), 1978, č. 152 (30. 6.), s. 5. [rec.]

Kliment, Jan: Noví laureáti. Kulturní tvorba 6, 1968, č. 19 (9. 5.), s. 2. [kom.]

Kliment, Jan: Opravdu umělecké dílo. Nový český film režiséra F. Vláčila. Rudé právo 62 (85), 1982, č. 36 (12. 2.), s. 5. [rec.]

Kliment, Jan: Proč jsme prohráli v Cannes. Kulturní tvorba 5, 1967, č. 21 (25. 5.), s. 14–15. [kom.]

Kliment, Jan: V mohutném nástupu. Kulturní tvorba 6, 1968, č. 20 (16. 5.), s. 12. [rec.]

Klimeš, Ivan: František Vláčil: Ďáblova past. Dějiny a současnost 25, 2003, č. 3, s. 27–29. [st.]

Klimeš, Ivan: Marketa Lazarová. Reflex 12, 2001, č. 37 (13. 9.), s. 64–66. [st.]

Klimeš, Ivan: Vítejte v baroku! První záběr Ďáblovy pasti. In: Petr Kopal (ed.): Film a dějiny. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2005, s. 183–196. [st.]

Klimešová, Marie: Zbyněk Sekal. Praha, Arbor Vitae 2015, s. 185–186. [st.]

Klos, Elmar – Pinkavová, Hana: Historie Gottwaldovského filmového studia v pohledu pamětníků, očima současníků a v dokumentech. Praha, ČFÚ 1984, s. 84. [kom.]

Klos, Elmar: Kolik váží půlstoletí času. Film a doba 33, 1987, č. 4, s. 200–206. [kom.]

Klusák, Pavel: I věci nejstarší leží v síti přítomného času (Poznámky k sound designu Markety Lazarové). In: Gajdošík, Petr (ed.): Marketa Lazarová. Studie a dokumenty. Praha, Casablanca 2008 [2009], s. 150–153. [st.]

Klusák, Pavel: Zdeněk Liška: Práce všeho druhu. Kinorevue 6, 1996, č. 2,
s. 44–46. [biogr.]

km [Karel Moudrý]: Beskydské drama. Obrana lidu 36, 1977, č. 173 (2. 9.), s. 6. [rec.]

Knapp, Aleš: Dvořákova fantazie. Pravda (Plzeň) 61, 1980, č. 26 (31. 1.), s. 5. [rec.]

Knickerbocker, Paine: Contrast at Film Festival. San Francisco Chronicle, 4. 11. 1961, s. 18. [rec.]

Kolář, Robert [Ladislav Tunys]: František Vláčil natáčí Dým bramborové natě. Záběr 9, 1976, č. 18 (27. 8.), s. 3. [rozh.]

Kolektiv pracovníků na filmu „Alexandrovci u nás“ o své práci! Filmové informace 2, 1951, č. 39 (27. 9.), s. 14–15. [vzp.]

Kompaničenková, G. N.: O některých tendencích soudobého československého filmu. Panorama, 1976, č. 4, s. 5–12. [st.]

Kompaničenková, G.: Těň paporotnika. Novyje filmy (Moskva), 1989, prosinec, s. 15–16. [kom., an.]

Koncert na konci léta. Nová svoboda (Ostrava) 36, 1980, č. 15 (18. 1.), s. 5. [an., expl.]

[Koncert na konci léta…]. Rudé právo 61 (84), 1981, č. 165 (15. 7.), s. 2. [zpr.]

Koncert na konci léta. Zpravodaj Československého filmu [6], 1980, č. 7 (4. 2.), s. 6. [an.]

Königsmark, Václav: K problematice „jazyka“ prózy a „jazyka“ filmu. Česká literatura 24, 1976, č. 1, s. 74–78. [rec. knihy Luboše Bartoška Desátá múza Vladislava Vančury]

Konopková, Jindra: Způsoby vyjádření mlčení v uměleckém textu. Slovo a slovesnost 64, 2003, č. 1, s. 21–29. [st.]

Kopal, Petr: Český historický film 1963–1967. In: Petráš, Jiří – Svoboda, Libor (eds.): Předjaří. Československo 1963–1967. Ústav pro studium totalitních režimů, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích 2016, s. 90–94. [st.]

Kopal, Petr: Filmař jako historik. Dějiny a současnost 29, 2007, č. 8 (srpen), s. 18–20. [st.] – Novější verze textu viz Kopal, Petr: Film jako historie: filmař jako historik. In: Petr Kopal (ed.): Film a dějiny 2. Adolf Hitler a ti druzí – filmové obrazy zla. Praha, Casablanca 2009, s. 13–23. [st.]

Kopal, Petr: Filmová krajina středověku. In: Gajdošík, Petr (ed.): Marketa Lazarová. Studie a dokumenty. Praha, Casablanca 2008 [2009], s. 213–246. [st.]

Kopal, Petr: Hra o Marketu Lazarovou? Filmové obrazy středověku. Kuděj 5, 2003, č. 2, s. 42–67. [st.]

Kopal, Petr (ed.): Král Šumavy: komunistický thriller. Praha, Academia – Casablanca – Ústav pro studium totalitních režimů 2019. Viz Kopal, Petr: Návrat krále...; Pinkas, Jaroslav: Sociální topografie...

Kopal, Petr: Královské obrazy. In: Gajdošík, Petr (ed.): Marketa Lazarová. Studie a dokumenty. Praha, Casablanca 2008 [2009], s. 281–290. [st.]

Kopal, Petr: Návrat krále. Paměť a mýtus. In: Kopal, Petr a spol.: Král Šumavy: komunistický thriller. Praha, Academia – Casablanca – Ústav pro studium totalitních režimů 2019, s. 26–33. [st., Marketa Lazarová]

Kopal, Petr: Za časů Markéty Lazarové…? Filmové obrazy středověku. In: Petr Kopal (ed.): Film a dějiny. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2005, s. 57–83, pozn. s. 353–359. [st.]

Kopaněvová, Galina: Hadí jed. Vonkajškovosť príbehu. Film a divadlo 26, 1982, č. 6 (8. 3.), s. 13. [rec.]

Kopaněvová, Galina: Priebojnosť a tradicionalizmus. Film a divadlo 6, 1962, č. 5 (8. 3.), s. 8–9. [rec.]

Kopaněvová, Galina: S Františkem Vláčilem o jeho filmech a filmu vůbec. In: Stanislav Zvoníček (ed.): Film 1961. Praha, Orbis 1961, s. 88–90. Reedice In: Kopaněva, Galina: Spatřit a napsat. Filmové kritiky, statě a rozhovory. Ed. Tomáš Hála, Praha, Národní filmový archiv 2017, s. 236–238. [expl., rozh.]

Kopaněvová, Galina: U kamery Jan Čuřík. Film a doba 10, 1964, č. 1, s. 42–43. [rozh.]

Kopaněvová, Galina: Vláčil s Körnerom po druhé – Adelheid. Film a divadlo 13, 1969, č. 26 (18. 12.), s. 12–13. [rec.]

Kopaněvová, Galina: Závrať. O některých tendencích v našem filmu. Film a doba 9, 1963, č. 3, s. 159–161. [rec., kom.]

Kopecká, Radka: Filmové adaptace podle vybraných literárních děl Vladislava Vančury. Magisterská práce, Masarykova univerzita Brno, Filozofická fakulta, 2006, s. 10–23. [st.]

Kopecká, Slávka: Smích a slzy Vladimíra Menšíka. Praha, Sláfka 2014. [kom.]

Kopečková, Svatava: Ještě dnes legendární Vláčil. Českobudějovické listy 12, 2003, č. 265 (12. 11.), s. 17. [kom.]

Korec, Paľo: Stín kapradiny. Film a divadlo 30, 1986, č. 9 (14. 4.), s. 22. [rec.]

Korecká, Ludmila: Film není bonboniéra. Premiere 1, 2000, č. 6 (červen),
s. 88–89. [vzp.]

Korecká, Ludmila: Pasáček z doliny. Tvorba, 1984, č. 13 (28. 3.), s. 8. [rec.]

Körner – Vláčil – Uldrych [sic!]. Adelheid. Film a doba 15, 1969, č. 4,
s. 212–215. [expl., an.]

[Körner, Vladimír]: Screenwriter Vladimir Korner on Frantisek Vlacil. The Valley of the Bees, booklet k DVD s filmem (Facets 2006), s. 4–5. [vzp.]

Körner, Vladimír – Vláčil, František: Stín kapradiny (úryvek ze scénáře). Film a doba 31, 1985, č. 1, s.14–21. [ed.]

Körner, Vladimír – Vláčil, František: Údolí včel. Film a doba 13, 1967, č. 9, s. 462–479. [ed., ukázka scénáře]

Körner, Vladimír – Vláčil, František: Zjevení o ženě rodičce podle svatého Jana. Sešity pro literaturu a diskusi 3, 1968, č. 24 (říjen), s. 57–64. [literární scénář]

Korvas, Josef (ed.): 40 let kina Hvězda a historie filmu a promítání v Uherském Hradišti. Uherské Hradiště, Městská kina Uherské Hradiště, Spolek přátel literatury a knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana 2007.

Kostroun, Karel: Devaterník. Plamen 9, 1967, č. 10, s. 116–118. [rec.]

Košťálová, Marcela: Albert. Čs. televize 20, 1985, č. 51 (10. 12.), s. 9. [kom.]

Koudelková, Eva: Film a literatura v období takzvané nové vlny československého filmu. Liberec, Technická univerzita 2000, s. 13–16, 29–31, 39–42, 46 [st., an., rec., zpr., expl.]

Koura, Petr: Obraz nacistické okupace v hraném českém filmu 1945–1989. In: Petr Kopal (ed.): Film a dějiny. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2005, s. 240. [st.]

Kovács, András Bálint: Screening Modernism. European Art Cinema 1950–1980. University of Chicago Press 2007, s. 213, 377.

Kovalčuk, Josef: Vančurova próza na jevišti. In: Vančura, Vladislav: Markéta Lazarová. Program jevištní inscenace v Národním divadle v Praze. Praha, Národní divadlo 2002, s. 43–45.

Kovář, Miloslav: Film a ideologie. Praha, Panorama 1985, s. 243–244. [kom.]

Kovaříková, Radana: Dětský film. In: Luboš Ptáček (ed.): Panorama českého filmu. Olomouc, Rubico 2000, s. 379. [kom., rec.]

Kozlová, Danica: Setkání Vláčil – Tolstoj. Tvorba, 1987, č. 38 (23. 9.), s. 10. [rec.]

Králík, Ivan: Monte Carlo XVIII. Čs. televize 23, 1988, č. 17 (11. 4.), s. 8–9. [zpr.]

„Královský omyl“ v tisku polském. České převleky. ČsKZT, 1969, č. 12, s. 29–30. [cit. an.; Życie Literackie (Kraków), 10. 8. 1969]

Krátké filmy na V. MFF. Filmový přehled, 1950, č. 22–23 (23. 6.), s. 5–8. [zpr.]

Krátké filmy vyrobené pro ÚPF v roce 1973. Filmový informační bulletin, 1974, č. 3, s. 10. [zpr.]

Kratochvílová, V.: Umění dokumentu. Kino 42, 1987, č. 9 (28. 4.), s. 14. [kom.]

Kroupová, Sonja: Nezbytnost tvořivé dramaturgie. Záběr 11, 1978, č. 18 (25. 8.), s. 1, 7. [kom.]

Krupka, Jaroslav: Český historický šerm. Brno, CPress 2014, s. 26–29.

Křivánková, Darina – Körner, Vladimír: Jsme naříkající smečka. Reflex 20, 2009, č. 42 (15. 10.), s. 50–54. [rozh.]

Křivánková, Darina – Křižan, Jiří: Kovboj z Valašska. Reflex 20, 2009, č. 30 (23. 7.), s. 20–25. [rozh.]

Křivánková, Darina: Až se bude na Marketu prášit. Lidové noviny 21, 2008, č. 79 (3. 4.), Kulturní premiéry, str. I. [kom.]

Křivánková, Darina: Jsem fit, politika mi jde k duhu. Lidové noviny 21, 2008, Kulturní revue, č. 81 (5. 4.), s. 13–14. [rozh. Magda Vášáryová]

Křivánková, Darina: Marketa Lazarová. Nejlepší český film. Reflex 22, 2011, č. 34 (25. 8.), s. 36–43. [st., rozh. Magda Vášáryová]

Křivánková, Darina: Marketa mě stále bolí. Nejlepší český film. Reflex 22, 2011, č. 34 (25. 8.), s. 44–48. [rozh., Magda Vášáryová]

Křivánková, Darina: Nehlásím se k rolím, ale k lidem. Lidové noviny 21, 2008, č. 76 (31. 3.), s. 17. [rozh. Magda Vášáryová]

Křivánková, Darina: Vláčil dostal křehký pomníček. Lidové noviny 16, 2003, č. 261 (7. 11.), s. 8. [rec. filmu Sentiment]

Kříž, Jiří: Životní optimismus proti temné noci. Rovnost 93, 1978, č. 187 (10. 8.), s. 5. [rec.]

Kříženecký, Jaroslav: Menšík. Praha, nakl. XYZ 2020, s. 136–138. [kom.]

Kubíková, Blanka: Radosti a bolesti Věry Galatíkové. Kinorevue 4, 1994, č. 25 (12. 12.), s. 22–23. [rozh.]

Kučera, Jan: Krize historického filmu? Film a doba 15, 1969, č. 8, s. 430–436. [kom.]

Kučerová, Eliška: Na okraj obrazovky – Albert. Rudé právo 67 (90), 1987, č. 212 (10. 9.), s. 5. [rec.]

Kudrna, Tomáš: Úloha kameramana při realizaci filmu Markéta Lazarová. Diplomová práce, Akademie múzických umění Praha, Filmová a televizní fakulta, 2000. [st.]

Kühnelová, Milena: Na začátku bylo slovo. Záběr 11, 1978, č. 25 (1. 12.), s. 6. [rozh. Zdeněk Mahler]

Kühnelová, Milena: S Jiřím Bartoškou o všem možném. Záběr 11, 1978, č. 23 (3. 11.), s. 8. [vzp.]

kul: Británie objevuje Františka Vláčila. Lidové noviny 13, 2000, č. 242 (17. 10.), s. 22. [zpr.]

Kunc, F. B. [František Břetislav]: Barrandov 69. Kino 24, 1969, č. 5 (6. 3.), s. 3–5. [kom.]

Kunc, F. B. [František Břetislav]: Barrandovské vyhlídky. Rudé právo 47 (70), 1967, č. 1 (1. 1.), s. 4. [zpr.]

* * *
TOPlist


© 2005-2022 Nostalghia.cz
© 2005-2022 Petr Gajdošík

[Facebook] [Twitter]