Bibliografie Františka Vláčila
P

Pacovský, Ludvík: Variace na jedné struně. Kino 22, 1967, č. 21 (19. 10.), s. 5. [kom.]

Pagová, Eva: Legendu zahrál Jiří Kodet. Deník Mostecka 12, 2004, č. 19 (23. 1.), s. 20. [rozh. T. Hejtmánek]

Pak-: [Pracovníci Čs. státního filmu…]. Jiskra (Český Krumlov) 6, 1965, č. 1 (14. 1.), s. 3. [an.]

Pak-: [V loňském roce na podzim…]. Jiskra (Český Krumlov) 6, 1965, č. 5 (11. 2.), s. 1. [zpr.]

Palán, Aleš: Marketa Lazarová: kniha, film, výstava, DVD. Katolický týdeník 19, 2008, č. 15 (8. 4.), s. 8. [rec.]

Palán, Jiří – Körner, Vladimír: Tragický příběh jako nepřímá cesta k Bohu. Katolický týdeník 17, 2006, č. 28 (11.–17. 7.), s. 12. [rozh.]

Palúch, Martin: O Františkovi Vláčilovi a jeho Markete Lazarovej. Rozhovor s Ivanom Palúchom. In: Gavalier, Peter – Palúch, Martin – Dudková, Jana – Bakoš, Oliver – Jaborník, Ján: Herec Ivan Palúch. Bratislava, SFÚ 2008, s. 64 an. [vzp.]

pan: Cenu Vladislava Vančury letos získal scenárista František Pavlíček. Lidové noviny 14, 2001, č. 293 (17. 12.), s. 30. [zpr.]

Pasáček z doliny. Film a divadlo 28, 1984, č. 3 (10. 1.), s. 23. [an.]

Passek, Jean-Loup: Marketa Lazarova. Cinéma 1972, č. 170 (listopad), s. 118–119. [rec.] Viz též bibliografický záznam „Markéta Lazarová“ v tisku francouzském, ČsKZT, 1973, č. 6…

pat [Pavel Taussig]: Vzpomínka na Vítězslava Vejražku. Kino 35, 1980, č. 9 (6. 5.), s. 12. [kom.]

pat: Jak točí, když /se/ točí. Kinorevue 4, 1994, č. 18 (5. 9.), s. 4–5. [1 foto]

Pavlíček, František – Vláčil, František: Marketa Lazarová. Praha, Sdružení přátel odborného filmového tisku 1998; bez ISBN, jako speciální příloha časopisu Film a doba [ed. scénáře, st., kom., fotografie, kresby].

Pavlíček, František: Cesta za filmovou podobou Markety Lazarové. Filmové novinky, 1967, č. 2 (únor), nestr. [vzp., expl.]

Pavlíček, František: [V životě lze hledat…]. Kulturní tvorba 4, 1966, č. 24 (16. 6.), s. 8. [expl.]

pe: Hadí jed. Obrana lidu 41, 1982, č. 20 (29. 1.), s. 6. [rec.]

peg: [Die Dreharbeiten…] Volkszeitung 17, 1967, č. 47 (24. 11.), s. 11. [rec.]

peg: [In seinem neuen Film…]. Volkszeitung 18, 1968, č. 20 (17. 5.), s. 11. [an.]

Pecháček, Stanislav: Soundtrack Údolí včel odstartoval filmovou řadu. Telegraf 5, 1996, č. 21 (25. 1.), s. 11. [rec.]

Peltán, David: Prezident Beneš chtěl z Ústí jezdit do Bechyně parníkem. Táborský deník, 2013, č. 90 (17. 4.), s. 2. [vzp., zmínky o natáčení Dýmu bramborové natě na statku Odměny, foto]

Peňás, Jiří: Marketa v digi plátně oděná. Lidové noviny 24, 2011, č. 288 (10. 12.), s. 9. [kom.]

„Pět z miliónu“. Filmové informace 10, 1959, č. 7 (18. 2.), s. 10. [zpr.]

Petana, Miloš: Daleké obzory Krátkého filmu. Scéna 8, 1983, č. 14 (15. 7.),
s. 7–8. [rozh. Kamil Pixa]

Peter, L.: Vošmikova cesta k Zlému pondělku. Film a divadlo 4, 1960, č. 21 (15. 11.), s. 6. [kom.]

Petrakis, John: The understated purity of Frantisek Vlacel’s [sic!] images. Chicago Tribune, 12. 7. 2002, s. 9. [an.]

Petrů, Eduard: Středověké a renesanční Čechy ve filmu. In: Jančová, Vlasta – Petrů, Eduard –Pohl, Leoš – Schneider, Jan – Skalička, Jiří – Taussig, Pavel: Film a literatura. Díl 2. Ostrava – Olomouc 1987, s. 28–29. [an., cit. an.; Film a doba 1981].

Petříček, Miroslav: Vláčilovy filmy mají strukturu dřeva či kamene. Hospodářské noviny 52, 2008, č. 38 (22.–24. 2.), s. 12. [st.]

Pflimpflová, Alexandra: Mág. Obrana lidu 47, 1988, č. 5 (30. 1.), víkendová příloha, s. 8. [rec.]

ph [Petr Hamšík]: Vláčil na Pražském hradě. A2 4, 2008, č. 8 (20. 2.), s. 3. [zpr.]

ph [Petr Hamšík]: Vláčil nejen na hradě, ale i v Aeru. A2 4, 2008, č. 15 (9. 4.), s. 3. [zpr.]

Pilařová, Eliška: Petr řečený Čepek. Praha, Orbis 1995, s. 32, 36–37. [biogr., vzp.]

Pilát, Jan: Experiment, který se podařil. Mladá fronta 16, 1960, č. 243 (6. 10.), s. 5. [rec.]

Pilát, Jan: Film proti tmářství – včerejšímu i dnešnímu. Mladá fronta 18, 1962, č. 75 (29. 3.), s. 5. [rec.]

Pilát, Jan: Vláčilovo Prenasledovanie konvencie a Vošmikovo Blúdenie. Film a divadlo 4, 1960, č. 10 (31. 5.), s. 7. [rec.]

Pilát, Tomáš: František Vláčil (19. 2. 1924 – 27. 1. 1999). Týdeník Rozhlas 9, 2009, č. 5 (20. 1.), s. 8. [nekr.]

Pilát, Tomáš: Příběhy slavných – tentokrát o Františku Vláčilovi. Týdeník Rozhlas 14, 2004, č. 19 (22. 3.), s. 21. [an.]

Pilátová, Agáta: Smyczkův František Vláčil. Práce 51, 1995, č. 81 (5. 4.), s. 11. [an.]

Pinkas, Jaroslav: Sociální topografie pohraničí v českém filmu 1945–1989. In: Král Šumavy: komunistický thriller. Praha, Academia – Casablanca – Ústav pro studium totalitních režimů 2019, s. 438–441, 451, 454. [st., Pronásledování, Adelheid]

Piroutková, Radka: Da capo al fine. Rozhovor s kameramanem a příležitostným klavíristou Ivanem Šlapetou. Film a doba 35, 1989, č. 9, s. 486–491. [rozh.]

Pitassio, Francesco: Marketa Lazarová – vize a figura. In: Gajdošík, Petr (ed.): Marketa Lazarová. Studie a dokumenty. Praha, Casablanca 2008 [2009], s. 17–31. [st.]

Pittermann, Jiří: Vláčil – tentokrát historický. Film a doba 8, 1962, č. 6, s. 327–328. [rec.]

Pittermann, Jiří: Z nových filmů. Ďáblova past. Rudé právo 42 (65), 1962, č. 108 (19. 4.), s. 3. [rec.]

Pittermann, Jiří: Z nových filmů. Vstup zakázán. Rudé právo 40 (63), 1960, č. 138 (19. 5.), s. 2. [rec.]

(PKJ): Film a TV v roce 25. výročí. Kino 25, 1970, č. 13 (25. 6.), s. 6. [zpr.]

pkj: Údolí včel. Čs. televize 5, 1970, č. 30 (22. 7.), s. 6. [an.]

Plachetka, J.: Film o smělosti a síle našich letců. Rudé právo 34 (57), 1954, č. 242 (1. 9.), s. 3. [rec.]

Plavcová, Alena: Její Excelence Magda Vášáryová. Pátek. Příloha Lidových novin 14, 2000, č. 37 (15. 9.), s. 4–11. [rozh.]

Płaźewski, Jerzy: Z gorliwością godną przegranej sprawy. Film (Warszawa) 37, 1982, č. 36 (28. 11.), s. 4–5. [rec.]

Plnění dovozních a vývozních plánů, březen 1961. Zpravodajství Ústřední správy československého filmu, 1961, č. 3 (březen), s. 19. [zpr.]

Plnění dovozních a vývozních plánů – březen 1962. Zpravodajství Ústředního ředitelství československého filmu, 1962, č. 3 (březen), s. 18. [zpr.]

Plnění dovozních a vývozních plánů, červenec 1961. Zpravodajství Ústřední správy československého filmu, 1961, č. 7–9 (červenec–září), s. 44. [zpr.]

Plnění dovozních a vývozních plánů, duben 1961. Zpravodajství Ústřední správy československého filmu, 1961, č. 4 (duben), s. 14. [zpr.]

Plnění dovozních a vývozních plánů – duben 1962. Zpravodajství Ústředního ředitelství československého filmu, 1962, č. 4 (duben), s. 17. [zpr.]

Plnění dovozních a vývozních plánů, leden 1961. Zpravodajství Ústřední správy československého filmu, 1961, č. 1 (leden), s. 14. [zpr.]

Plnění dovozních a vývozních plánů, říjen–listopad 1960. Zpravodajství Ústřední správy československého filmu, 1960, č. 10–11 (říjen, listopad), s. 13. [zpr.]

Plnění dovozních a vývozních plánů, únor 1961. Zpravodajství Ústřední správy československého filmu, 1961, č. 2 (únor), s. 13. [zpr.]

Plnění dovozních a vývozních plánů za srpen 1960. Zpravodajství Ústřední správy československého filmu, 1960, č. 8 (srpen), s. 7. [zpr.]

Plnění dovozních a vývozních plánů – září 1961. Zpravodajství Ústřední správy československého filmu, 1961, č. 7–9 (červenec–září), s. 49. [zpr.]

Plnění plánu – červen 1959. Zpravodajství Ústřední správy československého filmu, 1959, č. 6 (červenec), s. 3. [zpr.]

Plnění plánu – červen 1960. Zpravodajství Ústřední správy československého filmu, 1960, č. 6 (červen), s. 3. [zpr.]

Plnění plánu – duben 1959. Zpravodajství Ústřední správy československého filmu, 1959, č. 4 (květen), s. 6. [zpr.]

Plnění plánu – květen 1959. Zpravodajství Ústřední správy československého filmu, 1959, č. 5 (červen), s. 5. [zpr.]

Plnění plánu – září 1960. Zpravodajství Ústřední správy československého filmu, 1960, č. 9 (září), s. 3. [zpr.]

pm, sz: [Konec ledna byl poznamenán…] Sušické noviny, 1999, č. 4 (26. 2.), s. 4. [nekr.]

Pocta básníkovi. Záběr 19, 1986, č. 23 (18. 11.), s. 2. [zpr.]

Pocta Františku Vláčilovi. Program kina Ponrepo, 2010, únor, s. 25–26. [an.]

[Podľa motívu rovnomenného románu…]. Sloboda (Bratislava) 21, 1966, č. 32 (12. 8.), s. 4. [zpr.]

[Podle literární předlohy…]. Zemědělské noviny 40, 1984, č. 127 (31. 5.), s. 2. [zpr.]

[Podle románu Bohumila Říhy…]. Květy 26, 1976, č. 35 (26. 8.), s. 40. [zpr.]

[Podle románu Ladislava Fukse…]. Záběr 16, 1983, č. 16 (8. 8.), s. 2. [zpr.]

Podobenství o Františku Vláčilovi. Cinema 8, 2008, č. 9 (září), seš. 209, s. 109. [rec. knihy Šárky Horákové]

Podskalská, Jana: Dívejte se beze mě, řekla Magda Vášáryová. Pražský deník 6, 2011, č. 156 (4. 7.), s. 7. [zpr.]

Podskalská, Jana: S tímhle ksichtem kariéru neuděláte, děvenko… Pražský deník 3, 2008, č. 78 (2. 4.), s. 25. [rozh. Magda Vášáryová]

Podskalská, Jana: Umělecké zápasy Františka Vláčila. Pražský deník 3, 2008, č. 40 (16. 2.), s. 25. [rec. výstavy]; jiná mutace téhož textu viz Podskalaská, Jana: Zápasy Františka Vláčila. Deník, 16. 2. 2008, s. 33.

Podskalská, Jana: Vlčí zpráva o Františku Vláčilovi. Pražský deník 3, 2008, č. 135 (10. 6.), s. 25. [rec. knihy Šárky Horákové]

Podskalský, Zdeněk: Lásky a nelásky aneb Není tam nahoře ještě někdo jinej? Praha, Forma 1996, s. 94 [vzp.]

[Poetický záber…]. Smena (Bratislava) 13, 1960, č. 234 (25. 9.), s. 1. [zpr.]

Pohled zpět… Záběr 17, 1966, č. 1 (18. 1.), s. 2. [zpr.]

Pohlednice z Expo-70. Nová svoboda (Ostrava) 26, 1970, č. 64 (17. 3.), s. 5. [zpr.]

Pohorský, Miloš: Balada o bolesti. Večerní Praha 13, 1967, č. 94 (21. 4.), s. 3. [rec. knihy Adelheid]

Poláček, Jiří: Autor, který pohnul českou prózou. Literární noviny 22, 2011, č. 5 (23. 6.), s. 10–11. [st. o Vladislavu Vančurovi]

Poláček, Jiří: Příběh lásky a nenávisti. Rovnost 93, 1978, č. 222 (20. 9.), s. 5. [rec. knihy Údolí včel]

Polanec, Martin: Slibná bilance mladých. Film a doba 4, 1958, č. 10, s. 660–665. [kom.]

Poledňáková, Marie: S kým mě bavil svět. Praha, Euromedia Group 2013, s. 144–145. [vzp.]

Pommeau, Jeanne: Restaurování filmu Adelheid. In: Adelheid. Booklet k vydání filmu na DVD, Bohemia Motion Picture 2017. [kom.]

Populárně vědecký a naučný film. Věstník Československého státního filmu 4, 1950, č. 2 (únor), s. 9; č. 3 (březen), s. 15; č. 4 (duben), s. 23; č. 10 (říjen), s. 58; č. 11 (listopad), s. 64. [zpr.]

Populárně vědecký a naučný film. Věstník Československého státního filmu 5, 1951, č. 2 (únor), s. 9; č. 4 (duben), s. 23. [zpr.]

Populárně vědecký a naučný film. Věstník Československého státního filmu 6, 1952, č. 2 (únor), s. 10. [zpr.]

„Posádka na štítě“. Filmové informace 7, 1956, č. 40 (3. 10.), s. 2; č. 48 (28. 11.), s. 9. [zpr.]

Poselství občanů… Literární listy 1, 1968, zvláštní vydání (26. 7.), s. 1–4. [podpis Františka Vláčila]

Poslední rozloučení s režisérem F. Vláčilem bude 3. února. Lidové noviny 1999, č. 27 (2. 2.), s. 21. [zpr.]

Pověst o stříbrné jedli. Čs. televize 9, 1974, č. 52 (16. 12.), s. 5. [an.]

Prágrová, Anna: [Ráda bych se vám…]. Reflex 10, 1999, č. 10 (11. 3.), s. 2. [vzp.]

Praha secesní. Zpravodaj Československého filmu [1], 1975, č. 26 (10. 9.), s. 8. [an.]

Pražské filmové léto ’76. Zpravodaj Československého filmu [2], 1976, č. 12–13 (5. 5.), s. 30. [zpr.]

Pražské premiéry – od 31. března. Zpravodaj Československého filmu [3], 1977, č. 14 (29. 3.), s. 7. [zpr.]

Premiéra čs. filmu „Ďáblova past“ v New Yorku – srpen 1964. Ohlas v tisku USA. ČsKZT, 1964, č. 9, s. 16–17. [cit. an.;Cue Magazine, 15. 8. 1964; New York Post, 15. 8. 1964; New York Mirror, 15. 8. 1964]

Premiéra čs. filmu „Ďáblova past“ v New Yorku – srpen 1964. Ohlas v tisku USA. Pochmurný český film… ČsKZT, 1964, č. 9, s. 18–19 [cit. rec.; New York World–Telegram and Sun, 14. 8. 1964]

Premiéra čs. filmu „Ďáblova past“ v New Yorku – srpen 1964. Ohlas v tisku USA. Těžké dýchání. ČsKZT, 1964, č. 9, s. 19–20. [cit. rec.; Newsweek (New York), 7. 9. 1964]

Premiéra čs. filmu „Ďáblova past“ v New Yorku – srpen 1964. Ohlas v tisku USA. Z Československa: Imitace Bergmana. ČsKZT, 1964, č. 9, s. 18. [cit. rec.; New York Herald Tribune, 14. 8. 1964]

Premiéra filmu „Tanková brigáda“. Svobodné slovo 11 (Brno), 1955, č. 242 (8. 10.), s. 3. [zpr.]

Premiéry v březnu 1988. Mág. Zpravodaj Československého filmu [13], 1987,
č. 25–26 (16. 12.), s. 25–26. [an.]

Premiéry v květnu 1968. Filmový přehled, 1968, č. 12 (27. 3.), nestr. [zpr.]

Premiéry v prosinci 1973. Filmový přehled, 1973, č. 39–40 (9. 11.), nestr. [zpr.]

Prezidentem právě ustavené filmové a televizní akademie je František Vláčil. Denní Telegraf 4, 1995, č. 128 (2. 6.), s. 11. [zpr.]

Princípy, holubica, moralita. Život (Bratislava) 10, 1960, č. 40 (6. 10.), s. 10. [an.]

Prišiel Juraj Kukura. XVI. Filmový festival mladých 1978, č. 3 (12. 4.), s. 2, [zpr.]

Prodej? Zprávy Svazu československých a filmových a televizních umělců FITES, 1968, č. 4 (30. 3.), s. 4. [zpr.]

Produkce hraných filmů v Krátkém filmu Praha – výrobní skupina Gottwaldov v roce 1974. Zpravodaj Československého filmu [1], 1975, č. 1–2 (9. 1.), s. 5. [zpr.]

Produkce Filmového studia Barrandov v roce 1976. Zpravodaj Československého filmu [3], 1977, č. 1 (5. 1.), s. 1. [zpr.]

Program druhého dne. Zpravodaj Gottwaldov, 1975, č. 1 (19. 5.), s. 17, [zpr.]

Programme of films. Festival Daily (Karlovy Vary), 1960, č. 13 (21. 7.), nestr. [rekl. Holubice]

Programme of films. Festival Daily (Karlovy Vary), 1960, č. 14 (22. 7.), nestr. [rekl. Holubice]

Procházka, Michal: Výstava na Hradě uctívá Františka Vláčila. Právo 18, 2008, č. 40 (16. 2.), s. 15. [rec. výstavy]

Prokop, Ivo: 100 let 1. Českého šermířského klubu Riegel – TJ Baník Praha. 1902–2002. Praha 2002. [elektronická publikace, PDF]

Prokopová, Alena: Eva Zaoralová. Život s filmem. Praha, Novela bohemica 2012, s. 134. [vzp.]

Prokopová, Alena: Film týdne: Adelheid. Revue Filmového přehledu, 25. 1. 2016.
[on-line] http://www.filmovyprehled.cz/cs/revue/detail/adelheid [ver. 4. 9. 2018]

Prokopová, Alena: Odlet do Údolí včel. Hospodářské noviny 57, 2013, č. 170 (2. 9.), s. 10. [nekr.]

Prokopová, Alena: Stopa zaschlé slzy aneb „Sentimentální“ vláčilovské reminiscence. Film a doba 49, 2003, č. 4, s. 240–241. [rec. f. Sentiment]

Promiň, Magdo. Deník Nová Pravda (Plzeň) 2, 1992, č. 161 (11. 7.), s. 1. [zpr.]

Pronásledování. Filmové informace 8, 1957, č. 51 (18. 12.), s. 8. [zpr.]

Pronásledování. Filmové informace 9, 1958, č. 5 (29. 1.), s. 9. [an.]

„Pronásledování“. Filmové informace 9, 1958, č. 10 (5. 3.), s. 10. [an.]

Pronásledování. Filmové informace 9, 1958, č. 20 (14. 5.), s. 7–8. [zpr.]

„Pronásledování“ v belgickém tisku. ČsKZT, 1962, č. 4, s. 23. [an., Le Drapeau rouge (Bruxelles), 21. 4. 1962]

Prosnicová, A. [Alexandra]: Filmař a filosof. Záběr 21, 1988, č. 14 (13. 7.), s. 8. [rozh.]

Průhledné bytosti – František Vláčil. In: [Kubica, Petr – Hovorka, Marek] (eds.): 6. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava 25.–28. 10. 2002. Katalog festivalu, Praha, 2002, s. 256–273.

Průměrné filmy ze Západu, dobré z Východu. ČsKZT, 1962, č. 7, s. 38–39. [cit. rec.; Luzerner Neueste Nachrichten, 28. 7. 1962]

První interview s režisérem vítězného filmu. Dikobraz 34, 1978, č. 33 (16. 8.), s. 4. [rozh.]

První kontakt. ČsKZT, 1963, č. 1, s. 36–39. [cit. an.; Neues Oesterreich (Wien), 5. 12. 1962]

První, druhý, třetí… Filmové informace 12, 1961, č. 14 (5. 4.), s. 12. [zpr.]

Přádná, Stanislava – Škapová, Zdena – Cieslar, Jiří: Démanty všednosti. Český a slovenský film 60. let. Kapitoly o nové vlně. Praha, Pražská scéna 2002. [st.]

Přádná, Stanislava: František Pavlíček o Marketě Lazarové (1996). In: Gajdošík, Petr (ed.): Marketa Lazarová. Studie a dokumenty. Praha, Casablanca 2008 [2009],
s. 345–361. [rozh.]

Přádná, Stanislava: Mág. Kino 43, 1988, č. 5 (1. 3.), s. 15. [rec.]

Přádná, Stanislava: Návrat Markety Lazarové. Ke knižnímu vydání obrazového scénáře významného českého filmu. Respekt 9, 1998, č. 49 (30. 11.– 6. 12.), s. 19. [rec.]

Přádná, Stanislava: Píšeme o filmu Hadí jed. Záběr 15, 1982, č. 4 (19. 2.), s. 4. [rec.]

Přádná, Stanislava: Poetika postav, typů, (ne)herců. In: Přádná, Stanislava – Škapová, Zdena – Cieslar, Jiří: Démanty všednosti. Český a slovenský film 60. let. Praha, Pražská scéna 2002, s. 245. [st.]

Přádná, Stanislava: Stín kapradiny. Kino 41, 1986, č. 3 (4. 2.), s. 15. [rec.]

Před týdnem československého filmu v Paříži. Filmové informace 13, 1962, č. 19 (11. 5.), s. 15–17. [cit. rec.; Lachize, Samuel: L’Humanité (Paris), 21., 23. a 24. 4. 1962]

Předpoklad celostátních premiér. Zpravodaj Československého filmu [6], 1980, č. 5 (18. 1.), s. 14. [zpr.]

Předpoklad celostátních premiér na měsíc březen 1968. Filmové informace 19, 1968, č. 5 (31. 1.), s. 15. [zpr.]

Předpoklad celostátních premiér na měsíc květen 1968. Filmové informace 19, 1968, č. 13 (27. 3.), s. 16. [zpr.]

Předpoklad celostátních premiér na měsíc listopad 1967. Filmové informace 18, 1967, č. 40 (4. 10.), s. 21. [zpr.]

Předpoklad celostátních premiér na měsíc prosinec 1969. Filmové informace 20, 1969, č. 44 (5. 11.), s. 13. [zpr.]

Předpoklad celostátních premiér na měsíc září 1968. Filmové informace 19, 1968, č. 32 (7. 8.), s. 12. [zpr.]

Předpoklad celostátních premiér na únor 1982. Zpravodaj Československého filmu [8], 1982, č. 2–3 (4. 1.), s. 10. [zpr.]

Předpoklad pražských premiér na leden 1968. Filmové informace 18, 1967, č. 51 (20. 12.), s. 14. [zpr.]

Předpoklad pražských premiér na měsíc květen 1968. Filmové informace 19, 1968, č. 16 (18. 4.), s. 17–18. [zpr.]

Předpoklad pražských premiér na měsíc listopad 1969. Filmové informace 20, 1969, č. 43 (30. 10.), s. 22. [zpr.]

Předpoklad pražských premiér na měsíc prosinec 1967. Filmové informace 18, 1967, č. 48 (29. 11.), s. 22. [zpr.]

Předpremiéra filmu Františka Vláčila „Stíny horkého léta“. Zpravodaj Československého filmu [4], 1978, č. 28 (6. 9.), s. 13. [zpr.]

Přehled celostátních premiér na březen a duben 1984. Zpravodaj Československého filmu [10], 1984, č. 7–8 (26. 1.), s. 14. [zpr.]

Přehled činnosti Filmového studia Barrandov ke dni 26. října 1961. Filmové informace 12, 1961, č. 44 (1. 11.), s. 14. [zpr.]

Přehled produkce Filmového studia Barrandov 1966. Filmové informace 17, 1966, č. 2 (12. 1.), s. 4. [zpr.]

Přehled výroby českých celovečerních filmů v červenci 1958. Filmové Informace 9, 1958, č. 32 (6. 8.), s. 9. [zpr.]

Přehled výroby českých celovečerních filmů v září 1958. Filmové Informace 9, 1958, č. 42 (15. 10.), s. 14. [zpr.]

Přehled výroby českých celovečerních filmů v září 1958. Filmové Informace 9, 1958, č. 48 (26. 11.), s. 10. [zpr.]

Přehled výroby Filmového studia Barrandov ke 30. 11. 1967. Filmové informace 18, 1967, č. 49 (6. 12.), s. 1–5. [zpr.]

Přehlídka českých filmů. Filmový přehled, 1975, č. 35–36 (3. 10.), nestr. [zpr.]

Přehlídka Čs. armády, Sboru národní bezpečnosti a Lidových milic v Praze 6. května 1951. Filmové informace 2, 1951, č. 39 (27. 9.), s. 5–6. [zpr.]

Přehlídka čs. filmů v Mexiku. Zpravodaj Československého filmu [10], 1984,
č. 43–44 (24. 10.), s. 30. [zpr.]

Přehlídka čs. filmů v Nîmes. Zpravodaj Československého filmu [8], 1982, č. 16 (7. 4.), s. 27. [zpr.]

Přehlídka československých filmů v Paříži. Zpravodaj Československého filmu [2], 1976, č. 12–13 (5. 5.), s. 31. [zpr.]

Přehlídka čs. filmů v Punta del Este. Filmové informace 20, 1969, č. 2 (15. 1.), s. 21. [zpr.]

Přehlídka čs. filmů v SSSR. Zpravodaj Československého filmu [11], 1985, č. 3–4 (10. 1.), s. 10–11. [zpr.]

Přehlídka čs. filmů ve filmklubech v Turecku. Filmové informace 20, 1969, č. 2 (15. 1.), s. 22. [zpr.]

Přehlídka čs. filmů ve Švýcarsku. Zpravodaj Československého filmu [12], 1986, č. 32 (30. 8.), s. 22. [zpr.]

Přehlídky československých filmů v Japonsku. Zpravodaj Československého filmu [8], 1982, č. 2–3 (4. 1.), s. 13. [zpr.]

Přehlídky čs. filmů v Alžírsku, Latinské Americe a ve Španělsku. Zpravodaj Československého filmu [8], 1982, č. 39–40 (29. 9.), s. 13. [zpr.]

Přípravy k filmu „Tanková brigáda“. Filmové informace 5, 1954, č. 16 (23. 4.), s. 3–4. [zpr.]

psd [Petr Sládeček]: Adelheid. Televize 26, 1991, č. 47 (20. 11.), s. 23. [an., kom.]

psd [Petr Sládeček]: Ďáblova past. Televize 27, 1992, č. 10 (24. 2.), s. 16. [an.]

psd [Petr Sládeček]: Marketa Lazarová. Televize, 1993, č. 2 (4. 1.), s. 21. [an.]

psd [Petr Sládeček]: Stíny horkého léta. Televize 26, 1991, č. 37 (2. 9.), s. 6. [an.]

psd [Petr Sládeček]: Údolí včel. Televize 26, 1991, č. 27 (24. 6.), s. 20. [an.]

pt [Pavel Taussig]: O filmových námětech Bohumila Říhy. Film a doba 28, 1982, č. 2, s. 104–105. [kom.]

Ptáček, Luboš: Fikce, historie, status, reality a biblické variace Evalda Schorma. Kino-Ikon 5, 2001, č. 2, s. 166, 168–169. [kom.]

Ptáček, Luboš: Filmová bitva jako mýtus, historie a příběh. In: Petr Kopal (ed.): Film a dějiny. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2005, s. 129–139, pozn. s. 374 [st.]

Ptáček, Luboš: Mimo generace a čas. Host 15, 1999, č. 3 (9. 3.), s. 50–53. [nekr.]

Ptáček, Luboš: Není to šikézní? Cinepur, č. 20, 2002, květen, s. 26. [st.]

Ptáček, Luboš: O struktuře filmových bitev. In: Kontext(y) II. Literaria-theatralia-cinematographica. Univerzita Palackého Olomouc 2000, s. 49–68. [st.]

Ptáček, Luboš: Sudety ve filmu. Hrozba německého revanšismu jako argument komunistické propagandy. In: Kopal, Petr (ed.): Film a dějiny 7 – Propaganda. Praha, Ústav pro studium totalitních režimů – Casablanca 2018, s. 208–209. [st., Pronásledování]

Ptáčková, Brigita: Hraný film v období normalizace (1970–1989). In: Luboš Ptáček (ed.): Panorama českého filmu. Olomouc, Rubico 2000, s. 164–165. [kom., rec.]

Ptáčková, Zuzana: Dým a nostalgie Věry Galatíkové. Týdeník Televize, 2003, č. 39 (16. 9.), s. 6. [vzp.]

Ptáčková, Zuzana: Herec, který odešel předčasně. Týdeník Televize, 2000, č. 36, s. 10. [vzp. Věra Galatíková]

Ptali jsme se telefonem filmového režiséra, zasloužilého umělce Františka Vláčila. Tvorba, 1974, č. 10 (6. 3.), s. 16. [rozh.]

Pudilová, Sandra: Nenávistí proti lásce. Reportáž z natáčení českého filmu Adelheid. Záběr 1, 1968, č. 25–26 (28. 12.), s. 4. [rep.]

Pudilová, Sandra: S režisérem Františkem Vláčilem o filmu Adhelaid. [sic!] Záběr 1, 1968, č. 21 (2. 11.), s. 3. [rozh.]

Purš, Jiří: Poslední rozhovor s Karlem Zemanem. Film a doba 35, 1989, č. 7, s. 380–382. [kom.]

PZ [Petr Zvoníček]: Dým bramborové natě. Záběr 10, 1977, č. 7 (25. 3.), s. 7. [kom.]

pz [Petr Zvoníček]: Koncert na konci léta. Záběr 13, 1980, č. 3 (8. 2.), s. 7. [kom.]

* * *
TOPlist


© 2005-2022 Nostalghia.cz
© 2005-2022 Petr Gajdošík

[Facebook] [Twitter]