Bibliografie Františka Vláčila
V

V březnu 1967 pracovali pro Filmové studio Barrandov hudební skladatelé… Filmové informace 18, 1967, č. 13 (30. 3.), s. 1. [zpr.]

V dokončovacích pracích jsou filmy… Filmové informace 16, 1965, č. 46 (17. 11.), s. 11. [zpr.]

V hlavní roli žena. Zpravodaj Československého filmu [9], 1983, č. 11–12 (4. 3.), s. 21. [zpr.]

[V Ósace začal…]. Pravda (Plzeň) 51, 1970, č. 77 (2. 4.), s. 2. [zpr.]

[V současné době…]. Kino 37, 1982, č. 15 (27. 7.), s. 15. [zpr.]

V šestašedesátém… Rudé právo 46 (69), 1966, č. 33 (3. 2.), s. 2. [zpr.]

V únoru 1967 ve Filmovém studiu Barrandov natáčeli… Filmové informace 18, 1967, č. 8 (22. 2.), s. 1. [zpr.]

V. F. [Václav Falada]: Filmová „Markéta Lazarová“. Svobodné slovo 23, 1967, č. 324 (24. 11.), s. 3. [rec.]

va: Podzimní část FFP. Záběr 2, 1969, č. 19 (20. 9.), s. 6. [kom.]

va: Přátelům filmu. Stráž lidu (Olomouc) 66, 1986, č. 9 (21. 1.), s. 4. [an.]

(va): Vstup zakázán. Čs. televize 5, 1970, č. 31 (22. 7.), s. 6. [an.]

Vacík, Miloš: V Údolí včel. Rudé právo 47 (70), 1967, č. 222 (13. 8.), s. 4. [rep.]

Václav, Petr: Nedopusťme falšování historie. Lidové noviny 29, 2016, č. 17 (21. 1.), s. 8. [kom.]

Vacovská, Andrea: Typografie filmových titulků. Úvodní titulky v československém hraném filmu 1945–1993. Praha, Vysoká škola uměleckoprůmyslová 2016, s. 46–47, 111. [st.]

(vag): Biela holubica. Smena (Bratislava) 13, 1960, č. 10 (12. 1.), s. 4. [zpr.]

Vagaday, Josef: Neznámý (u nás) Ivan Palúch. Kino 24, 1969, č. 17, s. 6–7. [biogr.]

Válek, Jiří: Konkurs na „Markétu“. Československý voják 13, 1964, č. 23 (7. 11.), s. 25. [rep.]

The Valley of the Bees. Czechoslovak Film: Československý film 21, 1968, č. 1, s. 18–21. [an.]

Vallon, Cl. [Claude]: Festival de Locarno 1962. Quand la confusion s’installe… Feuille d’avis de Lausanne 200, 1962, č. 171 (23. 7.), s. 28. [rep.]

Valtrová, Marie: Biliár s Rudolfem Hrušínským. Scéna 15, 1990, č. 21 (17. 10.), s. 3, 9. [rozh.]

Valtrová, Marie: Kronika rodu Hrušínských. Praha, Brána 2012, s. 337–338. [vzp. Rudolf Hrušínský; Scéna 1990, č. 21, cit. rec.; Záběr 8. 4. 1977, Svobodné slovo 22. 4. 1977]

Váňa, Otakar: Granica cienka jak włos. Kino (Warszawa) 2, 1967, č. 9 (září), s. 44–49. [an., kom.]

Váňa, Otakar: Kronika psaná světlem a stínem XI. Kino 20, 1965, č. 19 (23. 9.), s. 2. [kom.]

Váňa, Otakar: Kronika psaná světlem a stínem XII. Kino 20, 1965, č. 20 (7. 10.), s. 2. [kom.]

Váňa, Otakar: Marketa Lazarová. Kino 22, 1967, č. 23 (16. 11.), s. 10. [rec.]

Vaněk, Jan J.: S pečetí neotřelosti. Signál 21, 1985, č. 14 (2. 4.), s. 19. [rozh. Vladimír Körner]

Vaněk, Jan J.: Točit se musí. Signál 23, 1989, č. 7 (14. 2.), s. 14–15. [rozh.]

Vaňková, Michaela: Karla Chadimová Hollywoodu na dosah. S tebou mě baví život, 2005, č. 37 (12. 9.), s. 11. [rep., vzp.]

Vánoční anketa. Kultura 4, 1960, č. 51–52 (22. 12.), s. 11, 12, 14, 15, 16.

Vaňurová, Eva: Jít proti konvenci (dialog s kameramanem Josefem Vanišem). Scéna 12, 1987, č. 4 (2. 3.), s. 8. [rozh.]

Varta, Jan: Modrý den. Kino 9, 1953–1954, č. 12 (3. 6.), s. 181. [rec.]

Vašák, Pavel: Mág František Vláčil. Právo 9, 1999, č. 28 (3. 2.), s. 9. [biogr.]

vb: Československý film v zahraničí. Sloboda (Bratislava) 35, 1980, č. 24 (12. 6.), s. 4. [zpr.]

vbc [Vlastimil Vrabec]: Cestou k „Údolí včel“. Na okraj nového filmu režiséra F. Vláčila. Svobodné slovo 24, 1968, č. 135 (17. 5.), s. 4. [rec.]

vbc [Vlastimil Vrabec]: Co si náš film nadělí k jubileu. Splácíme dluh Vl. Vančurovi. Svobodné slovo 21, 1965, č. 72 (14. 3.), s. 4. [kom.]

vbc [Vlastimil Vrabec]: Setkání s lidmi pod ptačími křídly. Svobodné slovo 16, 1960, č. 246 (9. 10.), s. 4. [rec.]

vbc [Vlastimil Vrabec]: Z nových filmů v kinech. Svobodné slovo 16, 1960, č. 122 (19. 5.), s. 3. [rec.]

vbr [Vladimír Bor]: Sympozium socialistických filmařů. Práce 23, 1967, č. 274 (4. 10.), s. 5. [an.]

vc – Bk [Luboš Bartošek]: František Vláčil dokončil film Mág. Zpravodaj Československého filmu [13], 1987, č. 3 (27. 1.), s. 5–11. [zpr., an., biogr.]

Ve Filmovém studiu Barrandov byly dokončeny filmy. Filmové informace 18, 1967, č. 51 (20. 12.), s. 3. [zpr.]

Ve Filmovém studiu Barrandov pracují režiséři… Filmové informace 19, 1968, č. 44 (31. 10.), s. 5. [zpr.]

Ve Filmovém studiu Barrandov pracují… Filmové informace 18, 1967, č. 10 (8. 3.), s. 1–3. [zpr.]

Ve Filmovém studiu Barrandov zahájilo natáčení pět filmů. Filmové informace 18, 1967, č. 29 (19. 7.), s. 2. [zpr.]

Ve FSB pracují režiséři… (II.). Filmové informace 18, 1967, č. 45 (8. 11.), s. 2. [zpr.]

Velehradská, Milada: Poznať sa a porozumieť. Film a divadlo 22, 1978, č. 2 (24. 1.), s. 18–21. [expl. Jiří Bartoška]

Velká cena Brna 24. 5. 1970. Program a startovní listina, 1970, nestr.

[Věra Galatíková ve filmu…]. Svobodné slovo 33, 1977, č. 92 (20. 4.), s. 5. [an.]

ves: Vzpomínka. Přehled nových filmů [Filmový přehled], 1955, č. 5 (8. 2.), nestr. [an.]

Veselá, Marie: Baladické novely. Práce 34, 1978, č. 217 (14. 9.), s. 6. [rec. knihy Údolí včel]

Veselý, Josef: Filmové studio Barrandov 1961. Film a doba 7, 1961, č. 4,
s. 232–235. [an.]

Veselý, Pavel: Malíř, designér, závodník? Kinorevue 2, 1992, č. 21 (9. 10.), s. 14–15. [rozh. Th. Pištěk]

Veselý, Pavel: Specializace: herec záporných rolí. Kino 40, 1985, č. 14 (9. 7.), s. 8–9. [rozh. Petr Čepek]

Vetter, Marc: Marketa Lazarová oder Die Zeit der Wölfe. In: Marketa Lazarová. Booklet k vydání filmu na Blu-ray a DVD, Bildstörung 2017, s. 4–18. [st.]

(vf) [Václav Falada]: Vstup zakázán. Zemědělské noviny 16, 1960, č. 122 (19. 5.), s. 2. [rec.]

(vf – a) [Václav Falada, Václav Šašek]: Premiéry našich kin. Údolí včel. Zemědělské noviny 24, 1968, č. 116 (16. 5.), s. 2. [rec.]

(vh): [Režisér František Vláčil…]. Zemědělské noviny 33, 1977, č. 22 (27. 1.), s. 2. [an.]

VH: [Spisovatelská a filmová tvorba…]. Zemědělské noviny 33, 1977, č. 67 (21. 3.), s. 2. [an.]

Vilček, Ivan: Na Markétu Lazarovou nedá dopustit. Styl pro ženy, 28. 6. 2011, s. 22. [rozh. Magda Vášáryová]

Vingrálek, Miroslav: O touhách a tragédiích života. Na besedě se spisovatelem a scenáristou Vladimírem Körnerem. Lidová demokracie 39, 1983, č. 53 (4. 3.), s. 5. [rozh.]

Vinklář, Jakub: Jana Dítětová. Vzpomínky z lásky. Praha, Vivo 1998, s. 95. [vzp.]

Vinklář, Josef: Pokus o kus pravdy. Praha, Nakladatelství XYZ 1993, s. 76, 89–90, 116, obr. příl. [vzp.]

Vítězné filmy XXI. MFF Karlovy Vary 1978. Záběr 11, 1978, č. 16 (28. 7.), s. 3. [1 foto]

Vl. Harapes opět u nás. Nástup (Chomutov) 8, 1967, č. 49 (7. 12.), s. 1. [zpr.]

Vláčil na Hrad(ě)! Cinema 18, 2008, č. 2 (únor), seš. 202, s. 27. [rec. výstavy]

Vláčil, František: Byla mým očistcem. FTN 1, 1967, č. 5 (6. 9.), s. 1. [expl.]

Vláčil, František: Cesty životem. Květy 39, 1989: Pro film jsem se nenarodil, č. 13 (23. 3.), s. 39; Tovaryšská léta, č. 14 (30. 3.), s. 39; Markéta Lazarová a další, č. 15 (6. 4.), s. 39; Inspirace literaturou, č. 16 (13. 4.), s. 39; Trochu zamyšlení, č. 17 (20. 4.), s. 39. [vzp.]

Vláčil, František: Slezský pluk. Stručná kronika 8. čs. střeleckého Slezského pluku. Místek, 1933. [hist.]

Vláčil, Vladimír: [V souvislosti s vaším článkem…]. Reflex 10, 1999, č. 10 (11. 3.), s. 2. [vzp.]

Vláčilova nostalgie. Metro 1, 13. 11. 1997, s. 14. [hist.]

[Vladimír Körner…]. Květy 18, 1968, č. 2 (13. 1.), s. 37. [zpr.]

Vladimír Körner, Adelheid. O knihách a autorech, 1967, (jaro), s. 7. [an. knihy Adelheid]

Vlasák, Zbyněk: Jak ten uměl vyprávět. Festivalový deník (Karlovy Vary) 2011, č. 3 (3. 7.), s. 4. [rozh. Magda Vášáryová]

Vlasák, Zbyněk: Vášáryová: Vláčil byl báječný, i když z něj táhl alkohol. Právo 21, 2011, č. 156 (4. 7.), s. 1, 3. [rozh. Magda Vášáryová]

(vm): Chodíme do kina. Mladá fronta 34, 1978, č. 217 (14. 9.), s. 4. [an.]

vm: Vančurova cena F. Vláčilovi. Právo 7, 1997, č. 295 (17. 12.), s. 8. [zpr.]

vo: Díla, o kterých se mluví. Pravda (Plzeň) 59, 1978, č. 179 (1. 8.), s. 5. [an.]

vo: Radostné ohlédnutí. Bilance české a slovenské tvorby. Pravda (Plzeň) 59, 1978, č. 80, (5. 4.), s. 5. [an.]

Vodák, Václav: Körnerova baladická novela. Lidová demokracie 34, 1978, č. 242 (13. 10.), s. 5. [rec. knihy Údolí včel, Václav Vodák – vl. jm. Miloš Vacík]

Vogelová, Pavlína: Nechat promluvit běsy – atmosféra Adelheid. In: Lucie Česálková (ed.): Zpět k českému filmu: Politika, estetika, žánry a techniky. Praha, Národní filmový archiv 2017, s. 376–391. [st.]

Vojna a mír. ČsKZT, 1962, č. 5, s. 7–8. [an.; Les nouvelles litteraires (Paris), 3. 5. 1962]

Vojtek, J.: „Nová čs. vlna“, ale len formálna. Večerník (Bratislava) 4, 1960, č. 244 (14. 10.), s. 3. [rec.]

Vokřál, Jaroslav: Stíny odvahy, stíny strachu. Práce 34, 1978, č. 235 (5. 10.), s. 6. [rec.]

Volek, Rudolf: Československý armádní film. Československá armáda 1, 1952, č. 15, nestr. [kom.]

von [Václav Vondra]: „Holubice“ – s křídly i bez křídel. Práce 16, 1960, č. 272 (10. 11.), s. 5. [rec.]

von [Václav Vondra]: Nová filmová anketa Práce. Nad filmy z loňského roku. Práce 17, č. 4 (4. 1.), s. 5. [an.]

Vondra, Václav: Ďáblova past. Nad novým dílem Františka Vláčila. Práce 18, 1962, č. 93 (19. 4.), s. 5. [rec.]

Vondra, Václav: Ještě jeden povídkový film. Práce 16, 1960, č. 122 (19. 4.), s. 5. [rec.]

Vondra, Václav: Markéta Vančurová. Práce 22, 1966, č. 150 (23. 6.), s. 3. [rec.]

Vondra, Václav: Nádherný neklid Josefa Kemra. Kino 37, 1982, č. 12 (15. 6.), s. 11. [biogr.]

Vondra, Václav: Vláčilova Adelheid. Práce 26, 1970, č. 18 (22. 1.), s. 6. [rec.]

Voráč, Jiří: Český film v exilu. Vybrané kapitoly z dějin po roce 1968. Brno, Host 2004, s. 41–42. [o kam. Bedřichu Baťkovi]

Vostrý, Jaroslav: Činoherní klub 1965–1972. Dramaturgie v praxi. Praha, Divadelní ústav 1996, s. 69, 73. [hist., vzp.]

Vostrý, Jaroslav: O hercích a herectví. Praha, Nakladatelství KANT 2014,
s. 33–36, 211, 230–232. [st.]

Vostrý, Jaroslav: Petr Čepek. Talent a osud. Praha, Achát 1996, s. 84, 89–94, 102, 116. [rec., vzp. Petr Čepek, František Vláčil; cit. an. Film a doba 1969, č. 12]

vp: Dým bramborové natě. Večerní Praha 22, 1976, č. 151 (2. 8.), s. 6. [an., expl.]

vrb.: Adelheid. Signál 1969, č. 26 (28. 6.), nestr. [kom.]

Vrba, František: Holubice filmové poezie. Literární noviny 9, 1960, č. 46 (12. 11.), s. 6. [rec.]

Vrba, František: Vstup se doporučuje. Literární noviny 9, 1960, č. 24 (11. 6.), s. 6. [rec.]

Vrbická, Eva: Cena ľudského talentu. Práca (Bratislava) 42, 1987, č. 217 (16. 9.), s. 6. [rec.]

Vstup zakázán. Filmové informace 11, 1960, č. 18 (4. 5.), s. 5–7. [an.]

Vydra, Miloslav: Došlo poštou. Tvorba, 1988, č. 16 (20. 4.), s. 2. [kom.]

Vydrová, Ladislava: Hadí jed. Květy 31, 1981, č. 40 (8. 10.), s. 42–43. [rozh. František Vláčil]

Vydrová, Ladislava: Hadí jed. Záběr 14, 1981, č. 13 (23. 6.), s. 3. [rozh. Josef Vinklář]

Vydrová, Ladislava: Nad druhým scénářem. Práce 37, 1981, č. 128 (2. 6.), s. 6. [rozh. Irena Charvátová]

Výrobní plán Filmového studia Barrandov na rok 1958. Filmové informace 9, 1958, č. 1 (2. 1.), s. 7–8. [zpr.]

Výrobní plán Filmového studia Barrandov na rok 1961. Filmové informace 13, 1962, č. 1 (4. 1.), s. 7. [zpr.]

Výrobní skupina Gottwaldov 1974. Filmový přehled, 1975, č. 6 (14. 2.), nestr. [zpr.]

Výročí a jubilea v únoru 1984. František Vláčil. Zpravodaj Československého filmu [10], 1984, č. 5–6 (24. 1.), s. 10. [biogr.]

Vysekalová, Jitka: Úspěchy našich filmů v zahraničí. Záběr 16, 1983, č. 7 (5. 4.), s. 1. [kom.]

Výsledky FFP – zima ’82. Zpravodaj Československého filmu [8], 1982, č. 17–18 (21. 4.), s. 31–32. [zpr.]

Výsledky umělecké soutěže k 20. výročí ČSSR. Kulturní tvorba 3, 1965, č. 20 (20. 5.), s. 1–4. [zpr.]

Vystrčilová, Zuzana: Muži na čáře. Pohraniční stráž v českém hraném filmu období normalizace. Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno 2017, s. 15–17. [st., Pronásledování]

Vyznamenání čs. filmovým tvůrcům. Filmový přehled, 1979, č. 23–24, s. 7–8. [zpr.]

Vyznamenání k 1. máji. Kino 43, 1988, č. 12 (7. 6.), s. 2. [zpr.]

Vyznamenání k 1. máji. Rudé právo 55 (78), 1975, č. 101 (30. 4.), s. 1–2. [zpr.]

Vyznamenání k 1. máji. Rudé právo 59 (82), 1979, č. 100 (28. 4.), s. 1–2. [zpr.]

Vyznamenání k 1. máji. Rudé právo 68 (91), 1988, č. 100 (29. 4.), s. 1–2. [zpr.]

Vzpomínka. Filmové informace 5, 1954, č. 8 (25. 2.), s. 7. [an.]

* * *
TOPlist


© 2005-2024 Nostalghia.cz
© 2005-2024 Petr Gajdošík

[Facebook] [Twitter]