Bibliografie Františka Vláčila [Texty na Nostalghia.cz]Bibliografie Františka Vláčila obsahuje soupis veškerých zjištěných textů se vztahem k životu a dílu Františka Vláčila, jak byly využity pro práci na knize František Vláčil. Život a dílo. Proti bibliografii v této knize je soupis na těchto stránkách postupně aktualizován a doplňován. Protože soupis má již několik tisíc záznamů, je pro praktičtější použití rozdělen do částí podle abecedního pořadí.

Monotematické publikace o Vláčilovi jsou sepsány také na samostatné stránce.Seznam zkratek používaných v bibliografii:

an. – anotace
ank. – anketa
b. d. – bez data
biogr. – medailon
cit. – citace
cit. an. – citace anotace
cit. kom. – citace komentáře
cit. rec. – citace recenze
ČsKZT – Československá kinematografie v zahraničním tisku
ed., eds. – edice, editor, editoři
expl. – explikace
FTN – Filmové a televizní noviny
hist. – historie
kat. – katalog, katalogový záznam
kom. – komentář
nekr. – nekrolog
nestr. – nestránkováno
příl. – příloha
rec. – recenze
rekl. – reklama
rep. – reportáž
repr. – reprodukce
rozh. – rozhovor
seš. – sešit
st. – studie
ver. – verifikace
vzp. – vzpomínka
zpr. – zpráva


* * *
TOPlist


© 2005-2024 Nostalghia.cz
© 2005-2024 Petr Gajdošík

[Facebook] [Twitter]