TOPlist
Texty
Recenze DVD:
A co dále, Baltazare - Muška
(Zóna-Aerofilms 2010)
Už na konci tohoto měsíce budou na český trh uvedena první dvě DVD s filmy Roberta Bressona - Zóna vydává ve své řadě Netuctové filmy pod čísly 11 a 12 snímky A co dále, Baltazare a Muška. Nepochybně jedna z událostí roku na tuzemském trhu s DVD.
S filmy Roberta Bressona mám jednu potíž. Nedokážu o nich psát. Ne snad že bych si myslel, že o jiných filmech ano (své filmopsaní považuji obvykle za velmi neumělé plácání), ale zatímco u většiny filmů se k napsání alespoň nějakého textu obvykle přinutím, u Bressona ne. Jeho filmy jakoby ve mě tlumily ochotu cokoli říkat a naopak mě zcela ochromovaly. Jeho střídmý asketický styl se vzpírá popisu, je neuchopitelný (což je samozřejmě subjektivní, jak dokazuje řada vynikajících studií o Bressonových filmech, některé umístěné i na těchto stránkách). Jen u Bressona mám pocit, že vše, ale opravdu vše je v jeho filmech a je zbytečné, ba dokonce hříšné k tomu něco dodávat.

Muška - A co dále, Baltazare (Zóna-Aerofilms 2010) Jak již bylo dlouho ohlášeno, Zóna vydá ve své DVD řadě Netuctové filmy na konci ledna dva Bressonovy filmy. Půjde o jedny z nejznámějších - A co dále, Baltazare a Muška, oba natočené v rozmezí let 1966-1967 a spřízněné nejen co do doby vzniku, ale do značné míry i tematicky. U obou snímků lze najít podobný motiv, oba hlavní hrdinové (v prvním případě zvíře, osel, ve druhém mladá dívka) jsou využíváni (zneužíváni) k práci, k službě jiným, těm, kteří nad nimi vládnou jistou mocí, což místy vede až na hranice (i divácké) únosnosti a snesitelnosti. V obou filmech se setkáváme s dívčími hrdinkami nevšedního asketického zjevu, jejichž nevinnost je v kontrastu s ponurostí okolí. Obě také "mizí" z příběhu tragicky, poněkud překvapivě a záhadně. Zatímco Marii v Baltazarovi vidíme ve vrcholné scéně už jen fragmentálně a její další osud je nám utajen, u Mušky sice dojdeme až k jejímu hořkému konci, ten je ale na druhou stranu velmi překvapivý, ničím nesignalizovaný a nečekaný. V obou filmech se setkáváme s bídou, lidskými selháními, morálně problematickým přístupem i s nejtemnějšími podobami zla, personifikovaného v konkrétních postavách. Oba filmy vyznívají s mimořádnou mírou beznaděje, což je trend, který v Bressonově tvorbě postupně sílí. Drobné rozdíly vidím jen v detailech: např. Baltazar je ryze autorské dílo (poprvé u Bressona), Muška upravenou literární adaptací. Největší rozdíl ale vnímám v pozici, do jaké autor u obou filmů staví diváka: Zatímco v Baltazarovi jsme díky zvířecímu hrdinovi spíše jen přihlížiteli událostí, u Mušky na nás skrze hrdinku dopadá celý její bezútěšný osud plnou silou.

Osobně mi je trochu líto, že Zóna místo jednoho z těchto dvou snímků nevydává nějaký jiný Bressonův titul, který by nabídl poněkud jinou podobu proslulého režisérova stylu. Jak známo, Bresson svou "filmovou řeč" neustále precizoval. Jeho filmy vynikají osobitým "bressonovským" jazykem, v něm lze ale i přes jeho konzistentnost sledovat určitý vývoj směrem ke stále větší askezi v používání výrazových prostředků. A co dále, Baltazare a Muška jsou v tomto směru téměř "rovnocenné", vezmeme-li si ale takový raný Deník venkovského faráře, kde se Bressonův film "zrodil" v plném rozsahu a poslední film Peníze, uvidíme, jaký ohromný posun Bresson ve svém filmovém vyjadřování učinil. To není vůbec výtka k vydavateli, jen možná hnidopišské zauvažování... Posunu-li se od formálních záležitostí filmové řeči, pak Deník venkovského faráře mám v Bressonově filmografii nejraději pro jeho již nikdy nedosaženou mystickou rovinu, tolik odlišnou od pozdějších děl.

Stejně jako filmy, i oba disky z produkce Zóny lze považovat za "sesterské". Vychází sice jako samostatné tituly, v prodeji ale budou jen společně, za cenu 800,- Kč. Sesterský rozměr mají i jejich specifikace. Pro výrobu disků byly použité výborně zpracované mastery zhotovené z precizně přepsaných a restaurovaných podkladů. Myslím, že v našich zeměpisných šířkách a v normě PAL lepší přepis na DVD neexistuje a Zóna nám tak nabízí, jak velí tradice řady Netuctové filmy, tu nejlepší dosažitelnou kvalitu. Obraz je opravdu krásný, kontrastní a plný detailů, obsahuje naprosté minimum vad. (A co dále, Baltazare je uložen na DVD 9, na Mušku pak stačí DVD 5.) Originální obrazový formát 1:1.66 je přepsán anamorfně. Restaurovaná zvuková stopa v originálním mono (DD 1.0) je doplněna nově vytvořenými českými titulky Anny Kareninové, která zde dostala možnost přeložit dialogy v jejich plném významu, na rozdíl od již letitých a podstatně stručnějších titulků pro televizní uvedení snímku. Oba filmy jsou na disku členěné do dvanácti tracků. Bonusy ani u jednoho filmu nejsou. Jak vyplynulo z oznámení Zóny, většinu dochovaných materiálů nechtějí Bressonovi dědici pro DVD distribuci vůbec uvolňovat a na zbytek toho co by bylo k dispozici jsou tak drahá práva, že by se disky staly asi neprodejnými. Grafika obalů se drží zavedené linie, pro tradiční textový komentář tentokrát vydavatel oslovil Miloše Fryše, překladatele Bressonových Poznámek o kinematografu...

Tím by mohl popis obou disků skončit. Nedá mi to ale nezastavit se ještě u jedné věci. Vstupní intro je charakteristickým znakem velké části disků Zóny (těch, kde bylo možné si dělat vlastní mastering). Nechybí ani u obou Bressonů a je mimořádně krásné, vedené duchem obou filmů. Skoro se mi chtělo po vstupním intru oba disky z mechaniky vysunout a už se na nic nedívat. Pro toho kdo oba filmy zná, jakoby nahrazovaly vše ostatní co bude následně ve filmu řečeno... Zůstává jen ticho...

 • možnost objednání na Zóně

  [Petr Gajdošík. Publikováno: 12. 1. 2010]

  A co dále, Baltazare
  (Au hasard Balthazar)
  Francie 1966, 92 min.
  Režie: Robert Bresson
  Zóna-Aerofilms 2010
  Region 2
  PAL, čb, 1.66:1, francouzsky (DD 1.0), české titulky
  Muška
  (Mouchette)
  Francie 1967, 78 min.
  Režie: Robert Bresson
  Zóna-Aerofilms 2010
  Region 2
  PAL, čb, 1.66:1, francouzsky (DD 1.0), české titulky • nahoru  © 2002-2022 Nostalghia.cz
  © 2002-2022 Petr Gajdošík

  [Facebook] [Twitter]