Pozoruhodná kniha o duchovním filmu
Vladimír Suchánek
Topografie transcendentních souřadnic filmového obrazu
Úvod do problematiky uměleckého obrazu jako duchovně-estetické skutečnosti
Univerzita Palackého v Olomouci
Olomouc 2002
261 s.
ISBN 80-244-0417-6

Vladimír Suchánek, režisér, absolvent moskevského VGIKu a v současné době docent katedry Teorie dějin a dramatických umění, předkládá laické i odborné veřejnosti své zásadní dílo, knihu s názvem Topografie transcendentních souřadnic filmového obrazu s podtitulem "Úvod do problematiky uměleckého obrazu jako duchovně-estetické skutečnosti."

Původních českých publikací, které se věnují analýze a následně filozofické interpretaci filmů se zapojením do celospolečenských a kulturních kontextů, je u nás jako šafránu. No a knih, které se věnují zejména tzv. "duchovnímu filmu" (přičemž tento termín používám s vědomím toho, že jeho obsah je dost obtížně definovatelný), je ještě méně. Troufám si skoro říct, že nejsou. Suchánkova práce je tak v tomto směru revolučním činem. Než se ale pokoušet o přiblížení tématu a záměru knihy, bude mnohem lepší ocitovat něco z jejího prologu, kde autor naprosto přesně chrakterizuje svůj záměr:

"Lze alespoň trochu pochopit smysl uměleckého díla (pokud nějaký člověku pochopitelný smysl má)? Jestliže ano, lze tento smysl odkrýt klasickými uměnovědnými metodami, které (relativně) platí pro všechny umělecké druhy? Co je to umělecké dílo a jaké svědectví poskytuje? - Řečeno konkrétněji, vzhledem k oboru se pokusíme o nahlédnutí do vnitřních i vnějších souvislostí a souvztažností, struktur, dramaturgické architektury, koncepcí významových linií a výrazových prostředků v uměleckém filmu, majících nějaký vztah ke křesťanské spiritualitě, duchovnosti a teologii. - Základní otázkou pro naše uvažování bude - kde a jak u člověka vznikla touha a s tím i úzce spojená nutnost vyjádřit se tak, že díky tomuto vyjádření vzniklo umělecké dílo."

Jak mi v krátkém rozhovoru autor sdělil, kniha je vlastně zamyšlením, ovšem na základě detailní analýzy, nad tím, lze-li film pojmout jako duchovní umění. Tato, pro mnohé zdánlivě lehce zodpověditelná otázka, se v Suchánkově publikaci ovšem stává úvahou s obecnější platností. Úvahou o hodnotách současného světa a umění, úvahou na téma duchovního rozměru lidské existence i umělecké tvorby. Autorův přístup k tématu lze vnímat z několika úhlů pohledu. Jde bezesporu o filozofující meditaci nad smyslem existence a tvorby, tedy nad těmi nejobecnějšími otázkami. Zároveň ale jde i o analytickou studii vyjadřovacích prostředků filmů určitého okruhu (a společnost je to vskutku reprezentativní, posuďte sami: např. Marketa Lazarová, Prolomit vlny, Barva granátového jablka, Prosba, Strom přání, Veselka, Osamocený hlas člověka, celý Tarkovskij ad., ad.) v níž autor rozebírá jednotlivé prvky (barva, zvuk, obraz) a uvádí je do dalších a dalších souvislostí, významů, interpretací. No a krok za krokem pak autor směřuje k jakési sumarizaci zjištěného, syntéze, v níž se pokouší zjištěné uplatnit na komplexním a podrobném rozboru všech filmů Andreje Tarkovského (tedy všech jeho plně autorských filmů, tzn. počínaje Rublevem). Celá tato obsáhlá pasáž, tvořící dobrou třetinu knihy, je bezesporu doposud vůbec nejrozsáhlejším a nejpodrobnějším analytickým textem, který kdo kdy v češtině o Tarkovského díle publikoval. I tím jde o výjimečnou knihu.

Text je doplněn řadou odkazů, poznámek, citací, v závěru je sestaven jmenný a tematický rejstřík a bibliografie. Kniha se nebude číst lehce, její četba (či studium) zabere týdny, pokud se budete zastavovat u jednotlivých kapitol a ověřovat si některé autorovy soudy "na vlastní oči", tak možná i měsíce. Nicméně to nic nemění na tom, že jde podle mne o knihu zásadní. Už jen proto, že o podobné tematice v Čechách zatím obdobně analytický a rozsáhlý text nebyl publikován. A k zásadním dílům se přece člověk vrací i po letech. Protože ve chvíli, kdy píšu tyto řádka, jsem vlastníkem knihy sotva pár hodin, nebudu vám namlouvat, že jsem ji celou přečetl. K solidní představě o její náplni vám ale může pomoci obsah a resumé (česky i anglicky), které zde publikuji se souhlasem autora.

Pokud o knihu stojíte, mám pro vás následující tipy jak se jí dobrat. Pro pražáky bude asi nejschůdnější navštívit knihkupectví divadelní a filmové literatury Prospero (v pasáži u divadla v Celetné), kde jsem knihu viděl za výlohou. Tato prodejna má také vlastní on-line obchod (www.divadlo.cz/prospero) v němž nabízí knihu za 213,- Kč (bez poštovného), což je levnější než v běžném prodeji, kde by se cena měla pohybovat kolem 270-290 Kč. U jiných on-line knihkupců jsem na knihu zatím nenarazil. Ostatní mají možnost požádat svého oblíbeného knihkupce, který ji může objednat u vydavatele, jímž je Univerzita Palackého v Olomouci. No a pro zbytek zájemců mi dal autor tip k zaslání na dobírku. Mělo by stačit napsat na adresu:

Nakladatelství Univerzity Palackého v Olomouci
Biskupské náměstí
772 00 OLOMOUC

Nezapomenout uvést autora a název knihy, zpětnou adresu a kniha vám bude zaslána na dobírku. V případě zaslání poštou bude asi připočítáno poštovné.

>>> text kapitol o filmech Andreje Tarkovského <<<


>>> resumé (summary) <<<

Odkazy:
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Katedra teorie dějin a dramatických umění
 • Knihkupectví Prospero
 • [zpracoval Petr Gajdošík. Na Nostalghia.cz publikováno 22. února 2003]
  (poslední update: 6. dubna 2004)    
  TOPlist
  © 2001-2016 Nostalghia.cz
  Petr Gajdošík  © 2001–2016
  nostalghia(zavinac)nostalghia.cz


  Prezentace na síti Facebook a G+