SPAT, Zrcadlo a špetka nostalgie...
Související odkazy:
 + Zrcadlo - internetová verze
Dnes je tomu na den přesně 14 let, kdy se pojmy SPAT a Zrcadlo začaly zapisovat do myslí několika desítek, později i stovek lidí. Zasvěcení asi začínají tušit, pro ty, kterým výše uvedený titulek nic neříká, budiž následující "vysvětlení".

Zvláštní shluk čtyř písmen SPAT je zkratkou Společnosti přátel Andreje Tarkovského a duchovních hodnot, kterou společně s několika přáteli a nadšenci pro dílo Andreje Tarkovského v roce 1989 založil Petr Soukup (dnes provozující internetové stránky Zóna - netuctové filmy (nejen) na DVD). V letech 1989-1991 pak mj. vyšlo také 5 řádných a několik mimořádných čísel interního "zpravodaje" nazvaného Zrcadlo a právě 19. zářím 1989 je datováno redakční dokončení jeho prvního čísla. Tolik v kostce, protože podrobnosti o SPATu i o Zrcadle si od dnešního dne můžete přečíst na nových samostatných stránkách, které najdete začleněné do českých stránek Andreje Tarkovského, konkrétně na adrese www.nostalghia.cz/tarkovsky/zrcadlo.

Vedle edice všech pěti čísel (a zatím jednoho zvláštního) na stránkách naleznete i podrobný rejstřík všech článků, oddíl věnovaný historii SPATu a také diskusní fórum. Připravuje se edice ještě minimálně jednoho "zvláštního čísla" a také archiv SPATu, který by měl obsahovat především fotografie, možná i další materiály z celodenních setkání. Pokud jste bývalí členové a stále vám nějaké podobné věci zbyly - fotografie, pozvánky, programy setkání apod. - moc bych vás prosil o jejich zapůjčení, nebo alespoň naskenování a odeslání na správcovský email nostalghia@nostalghia.cz. Jak jsme totiž při práci na internetové edici zjistili, z dějinného pohledu i tak poměrně krátký časový úsek, který uplynul od ukončení činnosti SPATu, způsobil v našich hlavách, knihovnách a osobních archivech takové díry, že jejich zacelení se ukazuje jako problematické.

SPAT již před lety svou činnost ukončil, stejně tak přestalo vycházet i Zrcadlo. Troufám si ale tvrdit, ačkoliv pro to nemám žádné relevantní důkazy, že většina z asi 200 bývalých členů zůstala, každý po svém, filmům Andreje Tarkovského věrná. Už v dobách SPATu se Tarkovskij jevil jako "univerzální" pojítko pro lidi s určitým viděním světa. A i když SPAT po několika letech činnost ukončil, vidění a pocit světa určitě zůstal (ostatně celá doména Nostalghia.cz je jedním z takových "reziduí". V souvislosti se SPATem zůstává také stále jedna nezpochybnitelná hodnota: SPAT byl u nás první aktivitou, která se na koncepční bázi věnovala životu a dílu Andreje Tarkovského a prostřednictvím Zrcadla (a několika celodenních setkání) jej zasadila i do širších myšlenkových kontextů. Ostatně každý se o tom nyní může na nově zprovozněných stránkách přesvědčit sám. Smutným zjištěním pak možná pro leckoho bude, že o řadě původních českých překladů textů Andreje Tarkovského či jiných autorů, které byly v Zrcadle leckdy publikovány poprvé, lze bohužel dodnes říct, že byly v Zrcadle publikovány zatím i naposled. I to byl jeden z důvodů, proč bylo přistoupeno k jejich internetové edici.

Jedním (z mého pohledu asi dost osobním) důvodem také byla také snaha "nezapomenout". Jak píšu v ediční poznámce k internetové edici, cílem bylo také "vytvoření jakéhosi "archivu" Společnosti přátel Andreje Tarkovského (SPAT), jejíž založení bylo ve své době skoro revolučním činem, přičemž se domnívám, že existence SPATu byla pro poznání díla Andreje Tarkovského u nás zásadní a přelomovou událostí, jejíž důsledky si mnozí členové (včetně autora těchto stránek) v sobě ponesou celý život." Možnosti jsem k tomu měl nesrovnatelně jednodušší. Když Petr Soukup, duchovní otec SPATu i Zrcadla, před 11-14 lety připravoval jednotlivá čísla, přepisoval všechna čísla sám na psacím stroji, poté je množil, balil a rozesílal. Dnes byla situace jednodušší. Přepis se sice musel udělat také ručně, ale nebylo přepisováno vše (podrobněji o tom v úvodu a v ediční poznámce) a umístěním na veřejný server pak další náklady a práce spojené s množením a rozesíláním odpadají. Internetová edice tak vznikala za mnohem příznivějších podmínek. Doufám, že bývalým členům přinese alespoň trochu té nostalgie a těm, kteří se se SPATem z různých důvodů minuli, umožní bližší setkání nejen se světem filmů a myšlenek Andreje Tarkovského, ale i se světem "duchovních hodnot", světem, který je sice pro mnohé iracionální, beztvarý a nedefinovatelný, ale možná o to více potěšení může člověk mít z objevů, které v něm učiní.
[připravil Petr Gajdošík. Na Nostalghia.cz publikováno 19. září 2003]
(poslední update: 11. dubna 2004)    
TOPlist
© 2001-2016 Nostalghia.cz
Petr Gajdošík  © 2001–2016
nostalghia(zavinac)nostalghia.cz


Prezentace na síti Facebook a G+