TOPlist
 • Úvodem
 • Ediční poznámka
 • SPAT
  Úvodem

  Pět čísel Zrcadla, "zpravodaje" Společnosti přátel Andreje Tarkovského a duchovních hodnot (zkráceně SPAT), jsem vymyslel, vlastnoručně přepsal na stroji, nechal na kopírce rozmnožit, zabalil do obálek a rozeslal vždy na cca 200 adres v letech 1989-1991 (první dvě čísla vyšla před listopadem 1989, a mohla by tedy de facto nést označení "samizdat").

  Při této práci mi obětavě pomáhala moje žena Eva (dnes Franková) a přátelé Vladimír Sládek, Martin Skořepa a Miloš Fryš.

  ukázka dvojstrany 4-5 ze Zrcadla č. 4

  V desetiletém odstupu, v roce 2002, jsem zprovoznil web Zóna, věnovaný "netuctovým filmům na DVD". Ač Andrej Tarkovskij je jen jedním z jeho "hrdinů", přesto jsem byl rozhodnut postupně na Zóně zveřejnit kompletní obsah všech Zrcadel. Důvodem byla dílem nostalgie, dílem přesvědčení, že některé texty Andreje Tarkovského - a o Andreji Tarkovském - dodnes nikde jinde než v Zrcadlech nebyly publikovány.

  Než se tak mohlo stát, byla mi Petrem Gajdošíkem nabídnuta možnost "včlenit" Zrcadla do internetových stránek o Andreji Tarkovském. Toto řešení mi po krátkém váhání přišlo nejlogičtější. Vždyť s pozoruhodnou pečlivostí a nasazením vedené "souostroví andělských webů" pod doménou Nostalghia.cz pokračuje úspěšně tam, kde SPAT kdysi skončil...

  Za sebe cítím potřebu upozornit jen na fakt, že toto zveřejnění Zrcadel je - zcela vědomě - torzní. Na web se dostává jen cca polovina jejich obsahu, výhradně jen texty věnované Andreji Tarkovskému, respektive SPATu (více o tom v ediční poznámce Petra Gajdošíka). Stranou byly ponechány úryvky z literárních děl (Cortázar, Shepard, Čep, Hrubín aj.), poezie (Reynek, Trakl, Janota, Šiktanc aj.) i filosofické úvahy (Heidegger, Patočka aj.), které spolu s Tarkovského texty dohromady tvořily jasně vyprofilovanou výpověď o světě, která - alespoň pro mne - z četby Zrcadel "vane" i po letech.

  Petr Soukup, září 2003


  top


  Nostalghia.cz - stránky věnované bývalým andělům
  Autorem textů P. Gajdošík (není-li výslovně uvedený jiný autor)
  Petr Gajdošík © 2001-2016