Offret  [DVD, Svenska Filminstitut 2004] [jiná DVD s filmem]
Offret (SFI 2004)
Offret
(Oběť)
Svenska Filminstitutet 2004
SFI 9879
Region 2
2 DVD

disk 1:
Oběť
Švédsko-Francie 1986, 149'
Režie: Andrej Tarkovskij
bar., 1.66:1
švédsky (DD 2.0), anglické tit.

disk 2:
Režie Andrej Tarkovskij
Švédsko 1988, 101 min.
Režie: Michal Leszczylowski
bar., 1.33:1
švédsky (DD 2.0), anglické tit.
Bonus: Memorys of Tarkovsky (17'), filmografie
Související odkazy:
 + recenze českého DVD
 + přemítání nad Obětí
 + recenze DVD z AE (2002)
 + srovnání AE versus SFI

 externí linky:
 + srovnání tří DVD s filmem
 + srovnání čtyř DVD s filmem
Nový přepis Oběti je již druhým evropským vydáním filmu na DVD. V roce 2002 vydala film na DVD už britská Artificial Eye; recenzi jsem zde publikoval 17. 11. 2002. Filmu na DVD se dočkali i zájemci v USA (Kino on Video) a v Japonsku (Imagica), v obou případech ve vydáních zakódovaných pro příslušný region. Srovnávací recenzi všech tří doposud vydaných disků publikoval server DVDBeaver. Jedním ze závěrů je konstatování, že s ani jednou ze tří edic se nelze zcela spokojit, protože vždy vykazuje určité nedostatky. Proto bylo švédské vydání již dlouho netrpělivě vyhlíženo.


Švédské vydání Oběti mělo podle předběžných zpráv vznikat z úplně nových materiálů. Zatím jsem ovšem nikde nezjistil, zda-li byla pro přepis udělána nová kopie z původního negativu nebo byla použita již hotová kvalitní kopie. Vzhledem k tomu, že Švédský filmový institut (Svenska Filminstitutet, SFI) je jedním z výrobců filmu a měl tudíž k dispozici vůbec nejpůvodnější zdroje, dalo by se první řešení očekávat. Obraz filmu na švédském přepisu to ale nepotvrzuje. Ovšem ne proto, že by byl špatný! Ba naopak. Pokud jsem u edice od AE psal o mírně rozpytých obrysech při exteriérových scénách, tak edice ze SFI je vyvedena ve zřetelně ostřejší a kontrastnější podobě. Bylo toho ovšem docíleno až při digitálních úpravách a ne lepším výchozím materiálem. Proč si to myslím? Protože na více než desítce míst jsem si u obou disků detailně ověřoval přítomnost občasných (a velmi miniaturních) obrazových vad - smítek a škrábanců - s prakticky stoprocentním závěrem, že se všechny vyskytují jak u disku od AE, tak u disku z SFI. To by se při nové kopii jistě nestalo se 100% shodou. Oba disky tedy vznikaly přepisem ze stejného zdroje. Na švédském vydání jsou vady jen méně zřetelné, protože obraz prošel dodatečnými úpravami. Je ostřejší, kontrastnější a ve srovnání s mírně zašedlým obrazem britského vydání o něco barevnější. Barvy jsou na švédském disku více posunuty k jasnějším tónům, britský disk má barvy teplejších odstínů. U obou disků je u velmi tmavých scén zřetelná vyšší míra zrnění obrazu. Kvalita černobílých sekvencí je prakticky identická. Minusem švédského vydání je letterboxový přepis (britský disk je anamorfní) v ořezu 1.61:1, identickém tomu britskému (originální formát je 1.66:1).

Zvuk je ponechán v DD 2.0 a je stejně kvalitní jako u britského vydání. Anglické vypínatelné titulky jsou příjemně bílé, ale zapnout si je můžete pouze pomocí dálkového ovládání. V menu prvního disku žádné nastavovací submenu (on/off) není. Film je dělený do 18 tracků (britský do 15), pod odkazem na bonusy v menu pak najdete jen upozornění, že jsou umístěné na 2. disku.

Leszczylowského celovečerní dokument Regi Andrej Tarkovskij (je přítomen ve švédské jazykové verzi s anglickými titulky) tvoří hlavní obsah druhého disku. Je natočen (a tedy i přepsán) v klasickém fullscreenu 1.33:1 v kvalitě prakticky identické s britským vydáním. Podle drobných detailů v obraze, charakteristických pro videotechnologii, se jedná o přepis z nějakého magnetického záznamu. I u tohoto dokumentu je zvuk v DD 2.0, anglické titulky jdou zapínat/vypínat jen dálkovým ovládáním.

Vzhledem k tomu, že DVD vydal jeden ze spoluproducentů samotného filmu, je pro mne bonusová část disku určitým zklamáním. Z četných textových, obrazových i zvukových materiálů, které se ve Švédsku z natáčení filmu zachovaly (jejich evidenci vede Nostalghia.com ve své speciální Offret section) se na disk dostal pouze komentář (volitelně anglicky nebo švédsky), podložený obrazovými ukázkami z filmu, Leszczylowského dokumentu nebo řadou fotografií z natáčení a příprav filmu. Ty jsou z celého tohoto 17 minut dlouhého pásma (nese název Memorys of Tarkovsky) tím nejzajímavějším. Dalším bonusem pak jsou opravdu ubohé textové filmografie Andreje Tarkovského a Michala Leszczylowského, které se vešly na jedinou stránku (obrazovku), přičemž u Leszczylowského je uveden pouze dokument z natáčení Oběti (jakoby chudák už nic jiného neudělal).

Švédský dvojdisk tedy přináší přepis filmu, který je podle mého názoru skutečně lepší než je tomu u britské edice. Přesvědčit se o tom můžete na samostatné stránce, kam jsem paralelně umístil několik srovnávacích ukázek z obou disků. Britské vydání Oběti ovšem nelze tak úplně zatratit, protože přináší film v anamorfním přepisu. V bonusové části vévodí u obou dvoudisků Leszczylowského dokument, ale britské má podrobnější textové filmografie a fotogalerii. Bonusová obrazová koláž na švédském disku mi vzhledem k tomu kdo disk produkoval připadá opravdu málo.
[zpracoval Petr Gajdošík. Na Nostalghia.cz publikováno 6. února 2004]
(poslední update: 6. února 2004)    
TOPlist
© 2001-2016 Nostalghia.cz
Petr Gajdošík  © 2001–2016
nostalghia(zavinac)nostalghia.cz


Prezentace na síti Facebook a G+