Zrcadlo vs. Zrcadlo
Zrcadlo
Související odkazy:
 + detaily k filmu
 + recenze DVD z Artificial Eye

K dosavadnímu jedinému vydání Tarkovského filmu Zrcadlo na DVD z produkce společnosti Kino on Video (Region 1) přibylo toto léto nové vydání pro Region 2, které vyšlo péčí konsorcia Ruscico. "Tarkologům" se tak nabídla šance srovnat dvě DVD edice stejného filmu.


Srovnání obou DVD se už ujal se zaujetím jemu vlastním Petr Soukup na Zóně (recenze DVD z Kino on Video a recenze DVD z Ruscica/Artificial Eye) a tak by nové psaní o témže bylo nošením dříví do lesa. Na následujících řádcích proto přináším zestručnělý výtah ze srovnávací recenze obou disků, kterou publikoval server Nostalghia.com. Na jeho stránce s recenzí si také můžete prohlédnout srovnání screenshotů z obou verzí a udělat si tak obrázek o tom, jak rozdílně může dopadnout přepis na digitální nosič, pokud vycházíte z úplně jiných podkladů. Zároveň si dovoluji upozornit, že následující řádky nejsou přesným ale pouze volným překladem. V textu se také zdržuji jakéhokoliv osobního komentáře, protože obě DVD jsem zatím neměl možnost paralelně srovnávat.

Obrazová kvalita nového DVD je excelentní a zdaleka převyšuje jak předchozí vydání z Kino on Video, tak japonský laserdisk či originální 35mm film. Superlativy na adresu Ruscica je ale na tomto místě potřeba šetřit. Stejně jako u předcházejícího vydání DVD Stalkera došlo i zde v několika případech k nerespektování původního Tarkovského tvůrčího záměru. Tyto zásahy jsou přinejmenším diskutabilní.

Několik případů zásahu do původní podoby zvuku: zřetelně potlačené Bachovo varhanní preludium, které ve filmové verzi naopak dominuje; v sekvenci požáru stodoly překrývá zvuk hodin zvuk padající sklenice; ve stejné pasáži pak u záběru matky u studny dominuje zvuk hučícího ohně, což v původní verzi nebylo; bylo přidáno echo do hlasu Arsenije Tarkovského, recitujícího vlastní verše; pasáže s klasickou hudbou jsou mnohem hlasitější a posunuty do vyšších frekvencí.

Nový digitální remix (DD 5.1) tak nerespektuje původní Tarkovského provedení. Disk navíc postrádá originální monostopu, takže si v Menu nelze zvolit ani původní zvuk. Recenzenti se tak ve zvukové části přiklánějí k verzi z Kino on Video. Ukázky některých hudebních částí z obou DVD verzí je možné si poslechnout ve formátu MP3 z odkazů:

 • hudební ukázka Bachovy fugy z verze Kino on Video: MP3/2,9 Mb I MP3/430 kb
 • hudební ukázka Bachovy fugy z verze Ruscico/Artificial Eye: MP3/2,8 Mb I MP3/430 kb

  Úpravami je postižena i obrazová složka. Temné scény byly někdy projasněny natolik, že sice vynikly detaily, které byly ve filmové verzi ve stínu či dokonce ve tmě, ale na druhé straně to ubralo náladě a atmosféře filmu. Např. ve scéně v doktorově domě vchází jeho žena do temné místnosti (Kino on Video), ale ve verzi z Ruscica je tato scéna prosvícena natolik, že vzniká dojem denního světla, ačkoliv se celá scéna odehrává v místnosti, kde před chvílí zhasla petrolejka (viz screenshoty v recenzi na Nostalghia.com).

  V závěru si autoři kladou otázku, zda je tento způsob zpřístupňování starších filmů přijatelný, a to zejména u Ruscica, které si klade za cíl převést na DVD prakticky všechny klasické ruské snímky. Dosavadní postup je podle nich velmi vzdálen klasické restauraci. • Tolik výtah z recenze, kterou si v angličtině můžete celou přečíst na serveru Nostalghia.com. Ještě jednou připomínám, že nejde o úplný a kompletní překlad, ale jen o výtah z nejdůležitějších pasáží. Osobně se zatím nemohu k závěrům recenzentů vyjádřit, protože jsem neměl možnost srovnat obě DVD verze paralelně. Nicméně připojím několik osobních zjištění na základě prostudování "inkriminovaných" míst na videokazetě, natočené z televizního vysílání (a tedy blízké filmové verzi i verzi z Kino on Video) a na DVD z Ruscica. Pominout musím logicky srovnání kvality obrazu i některých parametrů zvuku, protože VHS není opravdu konkurent DVD. Přesto stručně osobní postřehy k výše uvedeným prohřeškům:

  zvuk hodin v sekvenci požáru je v nové DVD verzi zcela nově přimíchán!! (obdobně pitomým způsobem namíchalo Ruscico do finální scény Stalkera, v níž začne v Pokoji štěstí pršet, několikanásobné zahřmění, což v původní verzi určitě nebylo - není to tedy rozhodně ve verzi, kterou uvedla ČT2); hukot ohně v této pasáži je opravdu několikanásobně silnější, než ve verzi původní - v záběru, kdy se matka omývá vodou ze džberu u studny téměř úplně zanikají zvuky šplouchání a vrzajícího vahadla studny; echo v hlase recitujícího Arsenije Tarkovského je velmi zřetelné a mě osobně se nelíbí; vyšší frekvence klasických skladeb nemohu za stávajících technických podmínek posoudit. Bohužel se potvrdila má zkušenost s DVD Stalkera z produkce Ruscica. Možná je to ale daň nové technologii, která umožňuje lecos. Jejich možností by ale mělo být využíváno s mírou a rozvahou. Obě Tarkovského DVD z produkce Ruscica v tomto ohledu nedopadla nijak špatně, ale zarytí příznivci jeho filmů je bez výhrad asi nepřijmou.
  [zpracoval Petr Gajdošík. Na Nostalghia.cz publikováno 27. srpna 2002]
  (poslední update: 25. října 2004)    
  TOPlist
  © 2001-2016 Nostalghia.cz
  Petr Gajdošík  © 2001–2016
  nostalghia(zavinac)nostalghia.cz


  Prezentace na síti Facebook a G+