Mirror  [DVD, Artificial Eye 2002] [jiná DVD s filmem]
Zrcadlo
Mirror
(Zrcadlo)
Artificial Eye (2002)
ART020DVD
Region 2

SSSR 1974, 102'
Režie: Andrej Tarkovskij
PAL bar./čb., 1.33:1,
rusky DD 1.0 nebo DD 5.1,
13 titulkových sad

Bonusy: fotoalbum z natáčení, biografie básníka Arsenije Tarkovského, krátké dokumenty o A. Solonicynovi, I. Smoktunovském, N. Grinkovi a G. Rerbergovi, rozhovor s A. Mišarinem, G. Javlinským a skladatelem E. Artěmjevem, obrazově-hudební koláž Věnováno Andreji Tarkovskému od E. Artěmjeva, filmografie A. Tarkovského, A. Mišarina, M. Těrechovové, E. Artěmjeva, N. Dvigubského a G. Rerberga.
Související odkazy:
 + detaily k filmu
 + Zrcadlo vs. Zrcadlo
 + recenze českého vydání

 externí linky:
 + Zóna
Podle mnohých nejkrásnější Tarkovského film Zrcadlo se na DVD objevil již v roce 2000, kdy jej v USA vydala společnost Kino International na značce Kino on Video. Českou recenzi tohoto DVD si můžete přečíst na Zóně, kde bylo později publikováno také její srovnání s nejnovější edicí Zrcadla, kterou v roce 2002 vydalo konsorcium Ruscico. Ovšem stejně jako v případě Stalkera došlo u tohoto disku k dodatečnému dodání původní mono stopy čímž se disky v současné nabídce liší od svých prvních sérií (viz dále). Jako další distributor ruského masteru se opět připojila tradiční britská firma Artificial Eye, jejíž vydání Zrcadla je předmětem této recenze. Protože se jedná o disk, který je totožný s tím, který nabízí ve svém e-shopu Ruscico (opatřený pouze jiným přebalem), je stejně jako v případě mé nedávné recenze DVD Stalkera (18. 2. 2003) možné brát tento text jako zástupný k ruskému vydání (až na nejasnost se zvukovou stopou, k čemuž se ale dostanu v dalším textu).

Film je přepsán ve formátu 1.33:1, v němž byl i natočen, s volitelnou zvukovou stopou: buď nový remix DD 5.1 nebo původní mono, precizně vyčištěné a restaurované. Obraz je stejně jako u stalkerovského DVD z Ruscica vynikající, bez vad, škrábanců, barevně vyvážený. Na rozdíl od Stalkera zde ani nerozeznáte místa kde mohlo docházet k dodatečným digitálním úpravám jasu či barevným korekcím. Buď se digitalizátoři u tohoto disku hodně snažili a nebo takové zásahy nemusely být prováděny (pokud nemáte příliš jasno o čem zde mluvím, nahlédněte do mé stalkerovské recenze, kde jsem vše podrobně popsal). V celém snímku jsem postřehl asi jen na dvou místech drobné poskočení obrazu, které je nejspíš přítomné i na originálním negativu. Jinak ale obrazu nemůžu nic vytknout, přestože jsem v době vydání disku na internetu zaznamenal některé protichůdné reakce na prosvětlení některých tmavších sekvencí. Část z námitek na toto téma jsem sumarizoval na těchto stránkách v článku Zrcadlo vs. Zrcadlo a některé z nich se staly i předmětem diskuse na připojeném diskusním fóru (tamtéž). Po osobní zkušenosti ale musím konstatovat, že nevidím věc tak černě jako někteří zahraniční recenzenti (odkazy na zahraniční recenze viz výše uvedený článek). Pravda, došlo k "rozsvícení" několika pasáží, ale nepřipadá mi to tak radikální jak by se z recenzí mohlo zdát. Nejvíce se v tomto směru dodatečně pracovalo se sekvencí návštěvy u lékařovy ženy, kde je i bez podrobnějšího srovnávání s tou či onou verzí více světla než bychom v zatmavlé místnosti s petrolejkou mohli přirozeně očekávat. Jedná se ale o natolik subjektivní dojem, že jej těžko brát za bernou minci.

Zvuková část je, stejně jako u DVD Stalker, povídání na delší dobu. V mnohém platí to, co jsem napsal ve stalkerovské recenzi: nový remix do DD 5.1 není jen rozložením původních dialogů, ruchů a hudby do pěti (šesti) kanálů, ale úplně novým "dílem", které může vzbuzovat nadšení i rozpaky. V případě Zrcadla mám ale dojem, že tvůrci DD 5.1 měli více smyslu pro míru a uměřenost než tomu bylo u Stalkera. Technicky brilantní zvukový remix do DD 5.1 neobsahuje tak křiklavé dodatky a prostorové efekty, vytvořené pomocí dodaných zvuků, víceméně respektují původní zvukovou stopu (kde byli původně slyšet ptáci, tam jsou slyšet i nyní, akorát je uslyšíte zezadu ap.) a neobsahují něco, co v původní stopě nebylo. Tedy až na jeden případ, který je ovšem exemplární. Tím je "dotvoření" scény v místnosti těsně před požárem seníku (14:02 min.), kde po odběhnutí obou chlapců spočine záběr kamery na dřevěném stole z nějž se po chvíli skutálí stínítko petrolejky. Původní mono verze této scény má klasické symptomy Tarkovského filmů: téměř úplné ticho, které náhle protne jen zvuk padajícího stínítka. Tvůrcům remixu do DD 5.1 se zdálo toho ticha asi příliš, protože do zvukové stopy vložili 7 úderů bijících hodin (mimochodem hodiny na stěně místnosti můžete zahlédnout v předchozím záběru, kde ukazují 7:25 hod.! :-)) Abych autorům DD 5.1 ale úplně nekřivdil, možná se jedná o "vsuvku", která byla i v původním režijním záměru (ve scénáři ap.) V každém případě se ale ve výsledné verzi filmu nevyskytuje, takže z mého pohledu není o čem diskutovat - nemá to tam co dělat.
K práci s ruchovou stopou bych měl pár poznámek: na několika místech je původní ruch či hudba neúměrně silnější než tomu je v mono verzi. Že se nejedná jen o dodatečný efekt prostorovosti, který může někdy působit "hlasitějším" dojmem dosvědčuje fakt, že v původní mono verzi je na těchto místech slyšet i něco jiného, zatímco v remixu do DD 5.1 jiné zvukové vrstvy zanikají. V některých případech pak jde podle mne o dost zásadní změnu. Např. ve scéně požáru seníku přehlušuje zvuk ohně a těžkou identifikovatelný hudební motiv (vlastně jen temně zabarvený tón) kapání vody, vrzání vahadla studny a zvuk vody vylévané z vědra. V mono stopě jsou přitom všechny tyto zvuky dobře slyšitelné a rozeznatelné. Ve strhující pasáži četby Puškinova dopisu Čaadajevovi je pak v původní mono stopě slyšet slabý hudební motiv chorálu, v DD 5.1 je ale neúměrně zesílen až se v něm hlas čtoucího chlapce místy ztrácí. Ruchové efekty jsou obecně, stejně jako u DVD Stalkera vytaženy k větší razanci, ale vysloveně nepřirozeně to působí jen v první scéně rozhovoru s lékařem, přesněji řečeno při jeho odchodu doprovozeném poryvy větru, kde je šum větrného poryvu slyšet ještě o několik sekund déle než je tomu u mono verze a to přesto, že listí na stromech je už dávno v klidu. Půvab celé této scény je přitom zejména v tom, že poryv je tak náhlý a ojedinělý - záhadný jako "andělský dotek". Možná se mělo i více uvážit použití prosotorových efektů v některých pasážích, mám na mysli zejména dokumentární záběry vojáků brodících se bažinami (57:10 min.), kde mi zadní efekty připadají v takovém okamžiku nepřirozené (mimochodem, když už jsem u těch dokumentárních záběrů: všimli jste si někdy, že dva z nich pocházejí z května 1945 v pražských ulicích? Jestli ne, pozorně se dívejte na dva záběry - tank na křižovatce a jízda kolem ozdobených fasád domů, přibližně na stopáži 1:00:43 - a sledujte nápisy a vlajky). Proti původní mono verzi bylo také přidáno echo do všech pasáží s recitací veršů.

Tvůrci DD 5.1 se vystříhali i zásadních hudebních přesahů, které jsem popisoval v recenzi Stalkera. Hudební pasáže zní ve stejných stopážích jako v původní verzi, jen se mi zdají (po pečlivém srovnání s i bez sluchátek) posunuty do o něco vyšších frekvencí. Jako diskutabilní také vidím i rozprostření samotné hudební nahrávky do více kanálů (zní vám i ze zadních efektů).

I přes tyto připomínky ale vychází zvuková stránka DVD (resp. její DD 5.1 část) mnohem lépe než je tomu u Stalkera. Její poslech vás neuvede do rozpaků (ty purističtější do stavu vzteku) a kromě několika výše popsaných míst vám nebude "na obtíž". To, že osobně stejně dám vždycky přednost výtečně restaurovanému monu (DD 1.0), které je na DVD přítomno jako alternativa, berte jen jako moji libůstku (nebo zaostalost, chcete-li). Stejně jako u DVD Stalkera i zde máte možnost mezi DD 5.1 a mono vybírat až po výběru volby "Play" v menu a nebo skrze dálkové ovládání svého přístroje (u mého volba "DVD Display"). K přítomnosti mono stopy bych měl ještě jednu poznámku: informaci o tom, že je na disku zařazena, nenaleznete ani na webu Ruscica, ani na stránkách Artificial Eye, ani v údajích jakéhokoli e-shopu. Nemohu tedy s jistotou tvrdit, že koupíte-li si disk u Ruscica (třeba se vám nelíbí obal od AE), obdržíte disk i s mono stopou, protože stejně jako v případě Stalkera byla i první série disků se Zrcadlem vadná (více viz Nostalghia.com, zprávy z 26. 4. 2002 a 18. 10. 2002) a distributoři (co je mi známo tak jen AE) ji od ledna 2003 dodatečně vyměňovali. Jako jistotu vám tak mohu nabídnout jen mou zkušenost: Zrcadlo koupené prostřednictvím britského Amazonu obsahuje vše o čem zde píši.

K dalšímu obsahu DVD už jen telegraficky, protože byl popsán již v recenzi Petra Soukupa na Zóně. Disk obsahuje fotoalbum s 9 snímky z natáčení, biografii Tarkovského otce Arsenije, filmografie A. Tarkovského, A. Mišarina, M. Těrechovové, E. Artěmjeva, N. Dvigubského a G. Rerberga (u každé filmografie je vždy jeden vybraný film s podrobnějšími údaji - hádám proto, že jej má Ruscico ve svých plánech). "Filmové" bonusy zastupují tři rozhovory: nejobsáhlejší (33 min.) se scénáristou A. Mišarinem, doprovozený ukázkami z Andreje Rubleva a Solaris, vzpomínkový rozhovor s E. Artěmjevem proložený dokumentárními záběry A. Tarkovského ve střižně a v moskevských ulicích (jedná se o stejný rozhovor, zařazený i na DVD Stalker, který je stejně jako tam "utajený" a přístupný až z filmografie E. Artěmjeva) a pro mne trošku záhadný (protože mi uniká smysl jeho zařazení na DVD) krátký rozhovor s Grigorijem Javlinským, ruským politickým "vipákem", který se sice učebnicově vyznává z obdivu k filmům A. Tarkovského, leč zcela jistě by se našlo tisíc povolanějších, kteří by se na disku mohli obdobně vyjádřit. Ale možná neznám všechny souvislosti... V bonusech dále naleznete 4 krátké dobové dokumenty o některých Tarkovského spolupracovnících: dokument o herci I. Smoktunovském, jehož hlas v některých pasážích Zrcadla čte autorský komentář, reportáž o A. Solonicinovi (8:20 min.) s ukázkami z několika jeho filmů, krátký exkurz (2:40 min.) do natáčení Jutkevičova snímku o Čechovovi s Nikolajem Grinkem v hlavní roli (mj. obsahuje záběry s Marynou Vladyovou, manželkou Vl. Vysockého) a minireportáž (1:00 min.) z natáčení jednoho z prvních "přestavbových" filmů Plumbum, nebezpečná hra, na kterém pracoval kameraman Georgij Rerberg. Bonusy uzavírá pro toto DVD nově sestavená hudebně-obrazová koláž "Věnováno Andreji Tarkovskému", v níž na sestřih vybraných záběrů ze Zrcadla a Solaris zní nově zkomponovaná hudební fantazie E. Artěmjeva (9:15 min.) Celá bonusová část na mne působí trošku rozpolceným dojmem, zejména pro zařazení některých dokumentů (nic proti nim, jsem rád, že tam jsou), které bych si dokázal představit spíš na jiných edicích s Tarkovského filmy (naopak mne mrzí nezařazení opravdu výjimečného traileru, přítomného na starším americkém vydání). Ale to si už možná příliš vymýšlím.

Zrcadlo, které nám Ruscico (potažmo AE) nabízí, je velmi dobře udělané DVD. Kvalita přepisu i přítomnost mono stopy, pro mne osobně zcela zásadní, činí disk nepostradatelným pro jakéhokoliv Tarkovského příznivce.
[zpracoval Petr Gajdošík. Na Nostalghia.cz publikováno 27. února 2003]
(poslední update: 29. února 2004)    
TOPlist
© 2001-2016 Nostalghia.cz
Petr Gajdošík  © 2001–2016
nostalghia(zavinac)nostalghia.cz


Prezentace na síti Facebook a G+