Záběr orlovce říčního v MARKETĚ LAZAROVÉ


V knize František Vláčil. Život a dílo zmiňuji na stranách 183–184 (a následně v poznámce č. 705), že 14. prosince 1966 je v produkční dokumentaci filmu MARKETA LAZAROVÁ zaznamenán „příjem dvou krabic z NDR se záběry orlovce říčního, použitými pro úvod I. dílu filmu“. Jedná se možná o nepodstatný detail, ale při psaní knihy jsem jej chtěl osvětlit. O jaké záběry se jednalo? Odkud byly? Malé vodítko mi poskytl Aleš Dospiva, který si vzpomněl, že „Vláčil viděl kdysi nějaký dokument o orlovi, ve kterém si pamatoval záběr, který by se hodil do MARKETY LAZAROVÉ“. Pátral jsem tedy po podobných dokumentech uvedených v naší distribuci a vytipoval jsem jeden konkrétní: východoněmecký přírodopisný dokument ŘÍČNÍ OREL (Der Fischadler), který v roce 1951 natočil režisér Otto Gnieser. Film byl v roce 1956 uveden i do české distribuce, přičemž český název dokumentu je zavádějící, protože film je o orlovci říčním. [Viz -ak-: Říční orel. Filmový přehled, 1957, č. 3 (19. 1.), nestr.] Když jsem později měl možnost dokument zhlédnout, tak se mé tušení potvrdilo: záběr letícího orlovce říčního z dokumentu je tentýž, který je použit v úvodu I. dílu MARKETY LAZAROVÉ. Vláčil jej do filmu zařadil a novou kopii záběru z Berlína potřeboval patrně proto, že chtěl obraz v co nejlepší kvalitě a navíc překopírovaný pomocí masky do cinemascopického formátu. Ostatně níže uvedené ukázky to ukazují jasně.
(Pozn.: Snímek z německého dokumentu vpravo je pořízen jen pracovně z filmového plátna, pro účely tohoto srovnání ale plně postačuje. Snímky lze zvětšit.)


záběr z filmu MARKETA LAZAROVÁ záběr z filmu ŘÍČNÍ OREL

[připravil Petr Gajdošík, na Nostalghia.cz publikováno 19. 3. 2020]


→ viz též Poznámky k některým motivům z filmů Františka Vláčila – Draví ptáci


* * *
TOPlist


© 2005-2022 Nostalghia.cz
© 2005-2022 Petr Gajdošík

[Facebook] [Twitter]